Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei Jaunums!

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 350339 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaPapildu dati
  
164949000020Dzīvokļa īpašums"Blāzmas" - 11, Vecpils, Vecpils pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3441
201000080019Zemes un būvju īpašums11. novembra krastmala 9, Rīga, LV-1050
301009078547Dzīvokļa īpašums11. novembra krastmala 9 - 1, Rīga, LV-1050
401009043750Dzīvokļa īpašums11. novembra krastmala 9 - 2, Rīga, LV-1050
501009139216Dzīvokļa īpašums11. novembra krastmala 9 - 5, Rīga, LV-1050
601009067987Dzīvokļa īpašums11. novembra krastmala 9 - 6, Rīga, LV-1050
701009078546Dzīvokļa īpašums11. novembra krastmala 9 - 7, Rīga, LV-1050
801009139213Dzīvokļa īpašums11. novembra krastmala 9 - 8, Rīga, LV-1050
901009083474Dzīvokļa īpašums11. novembra krastmala 9 - 12, Rīga, LV-1050
1001009082511Dzīvokļa īpašums11. novembra krastmala 9 - 15, Rīga, LV-1050
1101009067989Dzīvokļa īpašums11. novembra krastmala 9 - 17, Rīga, LV-1050
1201009132819Dzīvokļa īpašums11. novembra krastmala 9 - 18/20, Rīga, LV-1050
1301009043398Dzīvokļa īpašums11. novembra krastmala 9 - 22, Rīga, LV-1050
1401009045307Dzīvokļa īpašums11. novembra krastmala 9 - 23, Rīga, LV-1050
1501009139215Dzīvokļa īpašums11. novembra krastmala 9 - 24, Rīga, LV-1050
1601009139214Dzīvokļa īpašums11. novembra krastmala 9 - 25, Rīga, LV-1050
1701009035848Dzīvokļa īpašums11. novembra krastmala 9 - 29, Rīga, LV-1050
1801009053332Dzīvokļa īpašums11. novembra krastmala 9 - 30, Rīga, LV-1050
1901009042174Dzīvokļa īpašums11. novembra krastmala 9 - 33, Rīga, LV-1050
2001009206804Dzīvokļa īpašums11. novembra krastmala 9 - 34, Rīga, LV-1050
2101009100592Dzīvokļa īpašums11. novembra krastmala 9 - 35, Rīga, LV-1050
2201009043628Dzīvokļa īpašums11. novembra krastmala 9 - 36, Rīga, LV-1050
2301009105230Dzīvokļa īpašums11. novembra krastmala 9 - 37, Rīga, LV-1050
2401000070026Zemes un būvju īpašums11. novembra krastmala 15, Rīga, LV-1050
2501005070018Būvju īpašums11. novembra krastmala 17, Rīga, LV-1050
2601000072016Zemes un būvju īpašums11. novembra krastmala 17, Rīga, LV-1050
2701000010122Zemes un būvju īpašums11. novembra krastmala 29, Rīga, LV-1050
2801000030039Zemes un būvju īpašums11. novembra krastmala 33, Rīga, LV-1050
2901005030015Būvju īpašums11. novembra krastmala 35, Rīga, LV-1050
3001000030038Zemes un būvju īpašums11. novembra krastmala 35, Rīga, LV-1050
3101000030045Zemes un būvju īpašums11. novembra krastmala 37, Rīga, LV-1050
3201000042001Zemes un būvju īpašums13. janvāra iela 2A, Rīga, LV-1050
3301000050078Zemes un būvju īpašums13. janvāra iela 3, Rīga, LV-1050
3401000040166Zemes un būvju īpašums13. janvāra iela 5, Rīga, LV-1050
3501005040007Būvju īpašums13. janvāra iela 8, Rīga, LV-1050
3601000040172Zemes un būvju īpašums13. janvāra iela 8, Rīga, LV-1050
3701000040171Zemes un būvju īpašums13. janvāra iela 8A, Rīga, LV-1050
3801000040170Zemes un būvju īpašums13. janvāra iela 8B, Rīga, LV-1050
3901000042011Zemes un būvju īpašums13. janvāra iela 12, Rīga, LV-1050
Nosaukums: Dzelzceļš
4001000030087Zemes un būvju īpašums13. janvāra iela 13, Rīga, LV-1050
4101005030030Būvju īpašums13. janvāra iela 19, Rīga, LV-1050
4201000030083Zemes un būvju īpašums13. janvāra iela 19, Rīga, LV-1050
4301000030080Zemes un būvju īpašums13. janvāra iela 21, Rīga, LV-1050
4401009205712Dzīvokļa īpašums13. janvāra iela 21 - 1, Rīga, LV-1050
4501009205713Dzīvokļa īpašums13. janvāra iela 21 - 2, Rīga, LV-1050
4601009205714Dzīvokļa īpašums13. janvāra iela 21 - 3, Rīga, LV-1050
4701009205715Dzīvokļa īpašums13. janvāra iela 21 - 4, Rīga, LV-1050
4801009205716Dzīvokļa īpašums13. janvāra iela 21 - 5, Rīga, LV-1050
4901009205717Dzīvokļa īpašums13. janvāra iela 21 - 6, Rīga, LV-1050
5001009205718Dzīvokļa īpašums13. janvāra iela 21 - 7, Rīga, LV-1050
Īpašuma dati atjaunoti: 19.02.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati