Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 189 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
162800070244Zemes un būvju īpašums"Abavas pagrabiņš", Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3319
Nosaukums: Abavas Pagrabiņš
Citi nosaukumi: Kafejnīca “Abavas pagrabiņš”
262800070254Zemes un būvju īpašums"Abiņi", Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3319
Nosaukums: Abiņi
362800070148Zemes un būvju īpašums"Adrija", Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3319
Nosaukums: Adrija
462800070233Zemes un būvju īpašums"Akmentiņi", Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3319
Nosaukums: Akmentiņi
562800070324Zemes un būvju īpašums"Akordi", Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3319
Nosaukums: Akordi
662809000016Dzīvokļa īpašums"Akordi" - 1, Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3319
762809000015Dzīvokļa īpašums"Akordi" - 2, Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3319
862809000066Dzīvokļa īpašums"Akordi" - 3, Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3319
962809000094Dzīvokļa īpašums"Akordi" - 4, Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3319
1062809000024Dzīvokļa īpašums"Akordi" - 5, Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3319
1162809000031Dzīvokļa īpašums"Akordi" - 6, Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3319
1262809000013Dzīvokļa īpašums"Akordi" - 7, Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3319
1362809000019Dzīvokļa īpašums"Akordi" - 8, Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3319
1462809000021Dzīvokļa īpašums"Akordi" - 9, Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3319
1562809000052Dzīvokļa īpašums"Akordi" - 10, Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3319
1662809000012Dzīvokļa īpašums"Akordi" - 11, Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3319
1762809000014Dzīvokļa īpašums"Akordi" - 12, Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3319
1862800070003Zemes un būvju īpašums"Alejas", Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3319
Nosaukums: Alejas
1962800070180Zemes un būvju īpašums"Arāji", Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3319
Nosaukums: Arāji
2062800070070Zemes un būvju īpašums"Armandi", Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3319
Nosaukums: Armandi
2162800070104Zemes un būvju īpašums"Aronijas", Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3319
Nosaukums: Aronijas
2262800070329Zemes un būvju īpašums"Atvari", Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3319
Nosaukums: Atvari
2362809000045Dzīvokļa īpašums"Atvari" - 1, Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3319
2462809000085Dzīvokļa īpašums"Atvari" - 2, Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3319
2562809000040Dzīvokļa īpašums"Atvari" - 3, Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3319
2662809000086Dzīvokļa īpašums"Atvari" - 4, Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3319
2762809000097Dzīvokļa īpašums"Atvari" - 5, Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3319
2862809000022Dzīvokļa īpašums"Atvari" - 6, Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3319
2962809000124Dzīvokļa īpašums"Atvari" - 7, Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3319
3062809000001Dzīvokļa īpašums"Atvari" - 8, Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3319
3162809000061Dzīvokļa īpašums"Atvari" - 9, Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3319
3262809000082Dzīvokļa īpašums"Atvari" - 10, Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3319
3362809000002Dzīvokļa īpašums"Atvari" - 11, Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3319
3462809000028Dzīvokļa īpašums"Atvari" - 12, Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3319
3562809000101Dzīvokļa īpašums"Atvari" - 13, Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3319
3662809000114Dzīvokļa īpašums"Atvari" - 14, Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3319
3762809000008Dzīvokļa īpašums"Atvari" - 15, Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3319
3862809000083Dzīvokļa īpašums"Atvari" - 16, Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3319
3962809000084Dzīvokļa īpašums"Atvari" - 17, Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3319
4062809000100Dzīvokļa īpašums"Atvari" - 18, Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3319
4162800070271Zemes un būvju īpašums"Ausmas", Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3319
Nosaukums: Ausmas
4262800070227Zemes un būvju īpašums"Bangas", Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3319
Nosaukums: Bangas
4362800070185Zemes un būvju īpašums"Bāri", Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3319
Nosaukums: Bāri
4462800070262Zemes un būvju īpašums"Baznīca", Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3319
Nosaukums: Dievnams
Citi nosaukumi: Rendas evanģēliski luteriskā baznīca
4562800070518Zemes un būvju īpašums"Bērzi", Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3319
Nosaukums: Bērzi
4662800070206Zemes un būvju īpašums"Birziņi", Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3319
Nosaukums: Birziņi
4762800070221Zemes un būvju īpašums"Blisiņi", Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3319
Nosaukums: Blisiņi
4862800070210Zemes un būvju īpašums"Brieži", Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3319
Nosaukums: Brieži
4962800070239Zemes un būvju īpašums"Brunovski", Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3319
Nosaukums: Brunovski
5062800070033Zemes un būvju īpašums"Ciņi", Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3319
Nosaukums: Ciņi
Īpašuma dati atjaunoti: 10.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".