Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Šeit lasīt detalizētu informāciju par kartītē iekļautiem datiem:

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss (juridiskām personām un pašvaldībām tiek parādīti reģistrācijas numurs vai identifikators un nosaukums), personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Rīga » Raunas iela » Mājas

1. - 50. no 1700 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
101000890091Zemes un būvju īpašumsRaunas iela 2, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
201000890104Zemes un būvju īpašumsRaunas iela 3, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
301009188120Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 3 - 1, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
401009252917Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 3 - 1A, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
501009949957Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 3 - 2, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
601009952694Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 3 - 3A, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
701009950860Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 3 - 4, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
801009954137Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 3 - 5, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
901003892881Paātrināti privatizēts dzīvoklisRaunas iela 3 - 6, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
1001009188447Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 3 - 7, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
1101000890092Zemes un būvju īpašumsRaunas iela 4, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
1201000890103Zemes un būvju īpašumsRaunas iela 5, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
1301000890093Zemes un būvju īpašumsRaunas iela 6, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
1401000890102Zemes un būvju īpašumsRaunas iela 7, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
1501005890033Būvju īpašumsRaunas iela 8, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
1601000890094Zemes un būvju īpašumsRaunas iela 8, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
1701009003529Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 8 - 1, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
1801009023868Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 8 - 2, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
1901009004891Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 8 - 3, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
2001009054773Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 8 - 4, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
2101009076905Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 8 - 5, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
2201009014373Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 8 - 6, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
2301000890101Zemes un būvju īpašumsRaunas iela 9, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
2401000890095Zemes un būvju īpašumsRaunas iela 10, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
Citi nosaukumi: AAS Balta
2501000890100Zemes un būvju īpašumsRaunas iela 11, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
2601009164244Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 11 - 4, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
2701005890041Būvju īpašumsRaunas iela 13, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
2801000892068Zemes un būvju īpašumsRaunas iela 13, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
2901005890269Būvju īpašumsRaunas iela 13, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
3001009237333Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 13 - 1, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
3101009240043Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 13 - 2, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
3201009237358Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 13 - 3, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
3301009239495Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 13 - 4, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
3401009252626Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 13 - 5, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
3501005890227Būvju īpašumsRaunas iela 14, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
3601000890099Zemes un būvju īpašumsRaunas iela 14, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
3701000890201Zemes un būvju īpašumsRaunas iela 15, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
3801005890169Būvju īpašumsRaunas iela 16, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
Citi nosaukumi: Zvaigznes grāmatu nams
3901000890144Zemes un būvju īpašumsRaunas iela 16, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
4001000890606Zemes un būvju īpašumsRaunas iela 16A, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
4101000890399Zemes un būvju īpašumsRaunas iela 16B, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
4201000890424Zemes un būvju īpašumsRaunas iela 16C, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
4301000890643Zemes un būvju īpašumsRaunas iela 16D, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
4401005890022Būvju īpašumsRaunas iela 17, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
4501000890163Zemes un būvju īpašumsRaunas iela 17, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
4601000890410Zemes un būvju īpašumsRaunas iela 17A, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
4701000890419Zemes un būvju īpašumsRaunas iela 17B, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
4801000890438Zemes un būvju īpašumsRaunas iela 17C, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
4901000890357Zemes un būvju īpašumsRaunas iela 19, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
5001005890159Būvju īpašumsRaunas iela 19, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
Īpašuma dati atjaunoti: 20.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".