Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Šeit lasīt detalizētu informāciju par kartītē iekļautiem datiem:

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss (juridiskām personām un pašvaldībām tiek parādīti reģistrācijas numurs vai identifikators un nosaukums), personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Rīga » Raunas iela » 35 k-2 » Dzīvokļi

1. - 50. no 56 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
101005890086Būvju īpašumsRaunas iela 35 k-2, Rīga, LV-1084
Apkaime: Teika
201009026369Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 35 k-2 - 1, Rīga, LV-1084
Apkaime: Teika
301009024385Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 35 k-2 - 2, Rīga, LV-1084
Apkaime: Teika
401009158143Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 35 k-2 - 3, Rīga, LV-1084
Apkaime: Teika
501009035330Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 35 k-2 - 4, Rīga, LV-1084
Apkaime: Teika
601009110371Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 35 k-2 - 5, Rīga, LV-1084
Apkaime: Teika
701009021868Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 35 k-2 - 6, Rīga, LV-1084
Apkaime: Teika
801009018413Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 35 k-2 - 7, Rīga, LV-1084
Apkaime: Teika
901009029030Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 35 k-2 - 8, Rīga, LV-1084
Apkaime: Teika
1001009218670Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 35 k-2 - 9, Rīga, LV-1084
Apkaime: Teika
1101009019948Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 35 k-2 - 10, Rīga, LV-1084
Apkaime: Teika
1201009014854Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 35 k-2 - 11, Rīga, LV-1084
Apkaime: Teika
1301009044693Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 35 k-2 - 12, Rīga, LV-1084
Apkaime: Teika
1401009195511Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 35 k-2 - 13, Rīga, LV-1084
Apkaime: Teika
1501009013636Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 35 k-2 - 14, Rīga, LV-1084
Apkaime: Teika
1601009027711Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 35 k-2 - 15, Rīga, LV-1084
Apkaime: Teika
1701009110398Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 35 k-2 - 16, Rīga, LV-1084
Apkaime: Teika
1801009020188Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 35 k-2 - 17, Rīga, LV-1084
Apkaime: Teika
1901009013984Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 35 k-2 - 18, Rīga, LV-1084
Apkaime: Teika
2001009056618Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 35 k-2 - 19, Rīga, LV-1084
Apkaime: Teika
2101009018815Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 35 k-2 - 20, Rīga, LV-1084
Apkaime: Teika
2201009019040Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 35 k-2 - 21, Rīga, LV-1084
Apkaime: Teika
2301009014932Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 35 k-2 - 22, Rīga, LV-1084
Apkaime: Teika
2401009110578Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 35 k-2 - 23, Rīga, LV-1084
Apkaime: Teika
2501009033453Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 35 k-2 - 24, Rīga, LV-1084
Apkaime: Teika
2601009059673Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 35 k-2 - 25, Rīga, LV-1084
Apkaime: Teika
2701009013757Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 35 k-2 - 26, Rīga, LV-1084
Apkaime: Teika
2801009018831Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 35 k-2 - 27, Rīga, LV-1084
Apkaime: Teika
2901009210013Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 35 k-2 - 28, Rīga, LV-1084
Apkaime: Teika
3001009192592Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 35 k-2 - 29, Rīga, LV-1084
Apkaime: Teika
3101009013591Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 35 k-2 - 30, Rīga, LV-1084
Apkaime: Teika
3201009016982Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 35 k-2 - 31, Rīga, LV-1084
Apkaime: Teika
3301009106145Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 35 k-2 - 32, Rīga, LV-1084
Apkaime: Teika
3401009015171Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 35 k-2 - 33, Rīga, LV-1084
Apkaime: Teika
3501009035740Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 35 k-2 - 34, Rīga, LV-1084
Apkaime: Teika
3601009028910Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 35 k-2 - 35, Rīga, LV-1084
Apkaime: Teika
3701009107658Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 35 k-2 - 36, Rīga, LV-1084
Apkaime: Teika
3801009014053Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 35 k-2 - 37, Rīga, LV-1084
Apkaime: Teika
3901009032683Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 35 k-2 - 38, Rīga, LV-1084
Apkaime: Teika
4001009034716Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 35 k-2 - 39, Rīga, LV-1084
Apkaime: Teika
4101009032856Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 35 k-2 - 40, Rīga, LV-1084
Apkaime: Teika
4201009112620Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 35 k-2 - 41, Rīga, LV-1084
Apkaime: Teika
4301009020265Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 35 k-2 - 42, Rīga, LV-1084
Apkaime: Teika
4401009015754Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 35 k-2 - 43, Rīga, LV-1084
Apkaime: Teika
4501009019908Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 35 k-2 - 44, Rīga, LV-1084
Apkaime: Teika
4601009057479Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 35 k-2 - 45, Rīga, LV-1084
Apkaime: Teika
4701009043037Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 35 k-2 - 46, Rīga, LV-1084
Apkaime: Teika
4801009017330Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 35 k-2 - 47, Rīga, LV-1084
Apkaime: Teika
4901009013881Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 35 k-2 - 48, Rīga, LV-1084
Apkaime: Teika
5001009110505Dzīvokļa īpašumsRaunas iela 35 k-2 - 49, Rīga, LV-1084
Apkaime: Teika
Īpašuma dati atjaunoti: 20.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".