Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 781 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
101000610081Zemes un būvju īpašumsDaugavgrīvas iela 7, Rīga, LV-1048
Apkaime: Āgenskalns
201000610080Zemes un būvju īpašumsDaugavgrīvas iela 9, Rīga, LV-1048
Apkaime: Āgenskalns
Citi nosaukumi: Zunda Towers
301009267997Dzīvokļa īpašumsDaugavgrīvas iela 9, Rīga, LV-1048
Apkaime: Āgenskalns
Citi nosaukumi: Zunda Towers
401009267844Dzīvokļa īpašumsDaugavgrīvas iela 9, Rīga, LV-1048
Apkaime: Āgenskalns
Citi nosaukumi: Zunda Towers
501009267901Dzīvokļa īpašumsDaugavgrīvas iela 9, Rīga, LV-1048
Apkaime: Āgenskalns
Citi nosaukumi: Zunda Towers
601009267902Dzīvokļa īpašumsDaugavgrīvas iela 9, Rīga, LV-1048
Apkaime: Āgenskalns
Citi nosaukumi: Zunda Towers
701009267996Dzīvokļa īpašumsDaugavgrīvas iela 11 - 1, Rīga, LV-1048
Apkaime: Āgenskalns
Citi nosaukumi: Zunda Towers
801009267900Dzīvokļa īpašumsDaugavgrīvas iela 11 - 2, Rīga, LV-1048
Apkaime: Āgenskalns
Citi nosaukumi: Zunda Towers
901009267835Dzīvokļa īpašumsDaugavgrīvas iela 11 - 3, Rīga, LV-1048
Apkaime: Āgenskalns
Citi nosaukumi: Zunda Towers
1001009267796Dzīvokļa īpašumsDaugavgrīvas iela 11 - 4, Rīga, LV-1048
Apkaime: Āgenskalns
Citi nosaukumi: Zunda Towers
1101000610171Zemes un būvju īpašumsKalnciema iela 2, Rīga, LV-1048
Apkaime: Āgenskalns
1201000490135Zemes un būvju īpašumsRaņķa dambis 2, Rīga, LV-1048
Apkaime: Āgenskalns
1301000492044Zemes un būvju īpašumsRaņķa dambis 3, Rīga, LV-1048
Apkaime: Āgenskalns
1401005490027Būvju īpašumsRaņķa dambis 3, Rīga, LV-1048
Apkaime: Āgenskalns
1501000492086Zemes un būvju īpašumsRaņķa dambis 3A, Rīga, LV-1048
Apkaime: Āgenskalns
1601000492087Zemes un būvju īpašumsRaņķa dambis 3B, Rīga, LV-1048
Apkaime: Āgenskalns
1701000490028Zemes un būvju īpašumsRaņķa dambis 5, Rīga, LV-1048
Apkaime: Āgenskalns
1801000492012Zemes un būvju īpašumsRaņķa dambis 7A, Rīga, LV-1048
Apkaime: Āgenskalns
1901000490190Zemes un būvju īpašumsRaņķa dambis 7 k-1, Rīga, LV-1048
Apkaime: Āgenskalns
2001005490034Būvju īpašumsRaņķa dambis 7 k-1, Rīga, LV-1048
Apkaime: Āgenskalns
2101009174118Dzīvokļa īpašumsRaņķa dambis 7 k-1 - 1, Rīga, LV-1048
Apkaime: Āgenskalns
2201009231974Dzīvokļa īpašumsRaņķa dambis 7 k-1 - 2, Rīga, LV-1048
Apkaime: Āgenskalns
2301009177798Dzīvokļa īpašumsRaņķa dambis 7 k-1 - 3, Rīga, LV-1048
Apkaime: Āgenskalns
2401009157763Dzīvokļa īpašumsRaņķa dambis 7 k-1 - 4, Rīga, LV-1048
Apkaime: Āgenskalns
2501009084820Dzīvokļa īpašumsRaņķa dambis 7 k-1 - 5, Rīga, LV-1048
Apkaime: Āgenskalns
2601009088286Dzīvokļa īpašumsRaņķa dambis 7 k-1 - 6, Rīga, LV-1048
Apkaime: Āgenskalns
2701009160468Dzīvokļa īpašumsRaņķa dambis 7 k-1 - 7, Rīga, LV-1048
Apkaime: Āgenskalns
2801009177171Dzīvokļa īpašumsRaņķa dambis 7 k-1 - 8, Rīga, LV-1048
Apkaime: Āgenskalns
2901009083677Dzīvokļa īpašumsRaņķa dambis 7 k-1 - 9, Rīga, LV-1048
Apkaime: Āgenskalns
3001009078670Dzīvokļa īpašumsRaņķa dambis 7 k-1 - 10, Rīga, LV-1048
Apkaime: Āgenskalns
3101009082342Dzīvokļa īpašumsRaņķa dambis 7 k-1 - 11, Rīga, LV-1048
Apkaime: Āgenskalns
3201009085466Dzīvokļa īpašumsRaņķa dambis 7 k-1 - 12, Rīga, LV-1048
Apkaime: Āgenskalns
3301009174622Dzīvokļa īpašumsRaņķa dambis 7 k-1 - 13, Rīga, LV-1048
Apkaime: Āgenskalns
3401009078828Dzīvokļa īpašumsRaņķa dambis 7 k-1 - 14, Rīga, LV-1048
Apkaime: Āgenskalns
3501009126493Dzīvokļa īpašumsRaņķa dambis 7 k-1 - 15, Rīga, LV-1048
Apkaime: Āgenskalns
3601009174617Dzīvokļa īpašumsRaņķa dambis 7 k-1 - 16, Rīga, LV-1048
Apkaime: Āgenskalns
3701009110710Dzīvokļa īpašumsRaņķa dambis 7 k-1 - 17, Rīga, LV-1048
Apkaime: Āgenskalns
3801009239589Dzīvokļa īpašumsRaņķa dambis 7 k-1 - 18, Rīga, LV-1048
Apkaime: Āgenskalns
3901009082633Dzīvokļa īpašumsRaņķa dambis 7 k-1 - 19, Rīga, LV-1048
Apkaime: Āgenskalns
4001009082357Dzīvokļa īpašumsRaņķa dambis 7 k-1 - 20, Rīga, LV-1048
Apkaime: Āgenskalns
4101009161335Dzīvokļa īpašumsRaņķa dambis 7 k-1 - 21, Rīga, LV-1048
Apkaime: Āgenskalns
4201009082286Dzīvokļa īpašumsRaņķa dambis 7 k-1 - 22, Rīga, LV-1048
Apkaime: Āgenskalns
4301009079813Dzīvokļa īpašumsRaņķa dambis 7 k-1 - 23, Rīga, LV-1048
Apkaime: Āgenskalns
4401009239249Dzīvokļa īpašumsRaņķa dambis 7 k-1 - 24, Rīga, LV-1048
Apkaime: Āgenskalns
4501009097184Dzīvokļa īpašumsRaņķa dambis 7 k-1 - 25, Rīga, LV-1048
Apkaime: Āgenskalns
4601009102367Dzīvokļa īpašumsRaņķa dambis 7 k-1 - 26, Rīga, LV-1048
Apkaime: Āgenskalns
4701009207052Dzīvokļa īpašumsRaņķa dambis 7 k-1 - 27, Rīga, LV-1048
Apkaime: Āgenskalns
4801009207319Dzīvokļa īpašumsRaņķa dambis 7 k-1 - 28, Rīga, LV-1048
Apkaime: Āgenskalns
4901009083349Dzīvokļa īpašumsRaņķa dambis 7 k-1 - 29, Rīga, LV-1048
Apkaime: Āgenskalns
5001009078517Dzīvokļa īpašumsRaņķa dambis 7 k-1 - 30, Rīga, LV-1048
Apkaime: Āgenskalns
Īpašuma dati atjaunoti: 10.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".