Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei Jaunums!

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Rīga » Raiņa bulvāris » Mājas

1. - 50. no 247 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaPapildu dati
  
101009086431Dzīvokļa īpašumsInženieru iela 1A - 1, Rīga, LV-1050
201009080324Dzīvokļa īpašumsInženieru iela 1A - 2, Rīga, LV-1050
301000090008Zemes un būvju īpašumsKrišjāņa Valdemāra iela 4, Rīga, LV-1010
401009284887Dzīvokļa īpašumsKrišjāņa Valdemāra iela 4, Rīga, LV-1010
501009284902Dzīvokļa īpašumsKrišjāņa Valdemāra iela 4, Rīga, LV-1010
601009284885Dzīvokļa īpašumsKrišjāņa Valdemāra iela 4, Rīga, LV-1010
701009284898Dzīvokļa īpašumsKrišjāņa Valdemāra iela 4, Rīga, LV-1010
801009287061Dzīvokļa īpašumsKrišjāņa Valdemāra iela 4, Rīga, LV-1010
901009284901Dzīvokļa īpašumsKrišjāņa Valdemāra iela 4 - 1, Rīga, LV-1010
1001009284888Dzīvokļa īpašumsKrišjāņa Valdemāra iela 4 - 2, Rīga, LV-1010
1101009284892Dzīvokļa īpašumsKrišjāņa Valdemāra iela 4 - 2A, Rīga, LV-1010
1201009284886Dzīvokļa īpašumsKrišjāņa Valdemāra iela 4 - 3, Rīga, LV-1010
1301009284881Dzīvokļa īpašumsKrišjāņa Valdemāra iela 4 - 4, Rīga, LV-1010
1401009284899Dzīvokļa īpašumsKrišjāņa Valdemāra iela 4 - 5, Rīga, LV-1010
1501009284889Dzīvokļa īpašumsKrišjāņa Valdemāra iela 4 - 6, Rīga, LV-1010
1601009284890Dzīvokļa īpašumsKrišjāņa Valdemāra iela 4 - 7, Rīga, LV-1010
1701009284896Dzīvokļa īpašumsKrišjāņa Valdemāra iela 4 - 8, Rīga, LV-1010
1801009284893Dzīvokļa īpašumsKrišjāņa Valdemāra iela 4 - 9, Rīga, LV-1010
1901009284891Dzīvokļa īpašumsKrišjāņa Valdemāra iela 4 - 10, Rīga, LV-1010
2001009284900Dzīvokļa īpašumsKrišjāņa Valdemāra iela 4 - 13, Rīga, LV-1010
2101009284880Dzīvokļa īpašumsKrišjāņa Valdemāra iela 4 - 15, Rīga, LV-1010
2201009284894Dzīvokļa īpašumsKrišjāņa Valdemāra iela 4 - 19, Rīga, LV-1010
2301009284883Dzīvokļa īpašumsKrišjāņa Valdemāra iela 4 - 20, Rīga, LV-1010
2401009284882Dzīvokļa īpašumsKrišjāņa Valdemāra iela 4 - 21, Rīga, LV-1010
2501009284895Dzīvokļa īpašumsKrišjāņa Valdemāra iela 4 - 22, Rīga, LV-1010
2601009284884Dzīvokļa īpašumsKrišjāņa Valdemāra iela 4 - 23, Rīga, LV-1010
2701009284897Dzīvokļa īpašumsKrišjāņa Valdemāra iela 4 - 24, Rīga, LV-1010
2801000090010Zemes un būvju īpašumsRaiņa bulvāris 2, Rīga, LV-1050
2901009248155Dzīvokļa īpašumsRaiņa bulvāris 2 - 1, Rīga, LV-1050
3001009248154Dzīvokļa īpašumsRaiņa bulvāris 2 - 2, Rīga, LV-1050
3101009248156Dzīvokļa īpašumsRaiņa bulvāris 2 - 3, Rīga, LV-1050
3201009248157Dzīvokļa īpašumsRaiņa bulvāris 2 - 4, Rīga, LV-1050
3301009248131Dzīvokļa īpašumsRaiņa bulvāris 2 - 5, Rīga, LV-1050
3401009248132Dzīvokļa īpašumsRaiņa bulvāris 2 - 6, Rīga, LV-1050
3501009248133Dzīvokļa īpašumsRaiņa bulvāris 2 - 7, Rīga, LV-1050
3601009248134Dzīvokļa īpašumsRaiņa bulvāris 2 - 8, Rīga, LV-1050
3701009248135Dzīvokļa īpašumsRaiņa bulvāris 2 - 9, Rīga, LV-1050
3801009248136Dzīvokļa īpašumsRaiņa bulvāris 2 - 10, Rīga, LV-1050
3901009248137Dzīvokļa īpašumsRaiņa bulvāris 2 - 11, Rīga, LV-1050
4001009285054Dzīvokļa īpašumsRaiņa bulvāris 2 - 11A, Rīga, LV-1050
4101009285055Dzīvokļa īpašumsRaiņa bulvāris 2 - 11B, Rīga, LV-1050
4201009248138Dzīvokļa īpašumsRaiņa bulvāris 2 - 12, Rīga, LV-1050
4301009248139Dzīvokļa īpašumsRaiņa bulvāris 2 - 14, Rīga, LV-1050
4401009248141Dzīvokļa īpašumsRaiņa bulvāris 2 - 15, Rīga, LV-1050
4501009248140Dzīvokļa īpašumsRaiņa bulvāris 2 - 16, Rīga, LV-1050
4601009248142Dzīvokļa īpašumsRaiņa bulvāris 2 - 17, Rīga, LV-1050
4701009248143Dzīvokļa īpašumsRaiņa bulvāris 2 - 18, Rīga, LV-1050
4801009248144Dzīvokļa īpašumsRaiņa bulvāris 2 - 19, Rīga, LV-1050
4901009248145Dzīvokļa īpašumsRaiņa bulvāris 2 - 20, Rīga, LV-1050
5001009248146Dzīvokļa īpašumsRaiņa bulvāris 2 - 21, Rīga, LV-1050
Īpašuma dati atjaunoti: 19.02.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati