Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Šeit lasīt detalizētu informāciju par kartītē iekļautiem datiem:

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss (juridiskām personām un pašvaldībām tiek parādīti reģistrācijas numurs vai identifikators un nosaukums), personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 20. no 20 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
168500040367Zemes un būvju īpašums"678. km", Putrinieki, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
Nosaukums: 678 km
268509000005Dzīvokļa īpašums"678. km" - 1, Putrinieki, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
368509000006Dzīvokļa īpašums"678. km" - 2, Putrinieki, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
468500040072Zemes un būvju īpašums"Balti", Putrinieki, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
Nosaukums: Balti
568500040049Zemes un būvju īpašums"Draguni", Putrinieki, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
Nosaukums: Dragūni
668500040080Zemes un būvju īpašums"Ezeriņš", Putrinieki, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
Nosaukums: Ezeriņš
768500040041Zemes un būvju īpašums"Lietuvnieki", Putrinieki, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
Nosaukums: Lietuvnieki
868500040082Zemes un būvju īpašums"Mūrnieki", Putrinieki, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
Nosaukums: Mūrnieki
968500040500Zemes un būvju īpašums"Olgas", Putrinieki, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
Nosaukums: Lūsīši
1068500040048Zemes un būvju īpašums"Pareles", Putrinieki, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
Nosaukums: Pareles
1168505040006Būvju īpašums"Pūrmalas", Putrinieki, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
Nosaukums: Pūrmalas
1268500040058Zemes un būvju īpašums"Rubeņi", Putrinieki, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
Nosaukums: Rubeņi
1368505040004Būvju īpašums"Rubīni", Putrinieki, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
Nosaukums: Rubīni
1468500040087Zemes un būvju īpašums"Smiltaines", Putrinieki, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
Nosaukums: Smiltaines
1568500040074Zemes un būvju īpašums"Suvaidze", Putrinieki, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
Nosaukums: Suvaidze
1668500040086Zemes un būvju īpašums"Upīši", Putrinieki, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
Nosaukums: Upīši"
1768500040069Zemes un būvju īpašums"Zīles", Putrinieki, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
Nosaukums: Zīles
1868500040078Zemes un būvju īpašumsLudzas novads
Nosaukums: Rubīni
1968500040045Zemes un būvju īpašumsLudzas novads
Nosaukums: Ozoli
2068500040054Zemes un būvju īpašumsLudzas novads
Nosaukums: Pūrmalas
Īpašuma dati atjaunoti: 20.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".