Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Šeit lasīt detalizētu informāciju par kartītē iekļautiem datiem:

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss (juridiskām personām un pašvaldībām tiek parādīti reģistrācijas numurs vai identifikators un nosaukums), personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 153 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
101000110082Zemes un būvju īpašumsPulkveža Brieža iela 7, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Better Bread, Maxima X
201009094717Dzīvokļa īpašumsPulkveža Brieža iela 7, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Better Bread, Maxima X
301009094718Dzīvokļa īpašumsPulkveža Brieža iela 7 - 100C, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Better Bread, Maxima X
401009094719Dzīvokļa īpašumsPulkveža Brieža iela 7 - 101C, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Better Bread, Maxima X
501009094720Dzīvokļa īpašumsPulkveža Brieža iela 7 - 102C, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Better Bread, Maxima X
601009094721Dzīvokļa īpašumsPulkveža Brieža iela 7 - 103C, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Better Bread, Maxima X
701009094722Dzīvokļa īpašumsPulkveža Brieža iela 7 - 104C, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Better Bread, Maxima X
801009094753Dzīvokļa īpašumsPulkveža Brieža iela 7 - 105D, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Better Bread, Maxima X
901009094754Dzīvokļa īpašumsPulkveža Brieža iela 7 - 106D, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Better Bread, Maxima X
1001009094755Dzīvokļa īpašumsPulkveža Brieža iela 7 - 107D, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Better Bread, Maxima X
1101009094756Dzīvokļa īpašumsPulkveža Brieža iela 7 - 108D, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Better Bread, Maxima X
1201009094752Dzīvokļa īpašumsPulkveža Brieža iela 7 - 109D, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Better Bread, Maxima X
1301009094634Dzīvokļa īpašumsPulkveža Brieža iela 7 - 201A, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Better Bread, Maxima X
1401009094635Dzīvokļa īpašumsPulkveža Brieža iela 7 - 202A, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Better Bread, Maxima X
1501009094636Dzīvokļa īpašumsPulkveža Brieža iela 7 - 203A, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Better Bread, Maxima X
1601009094637Dzīvokļa īpašumsPulkveža Brieža iela 7 - 204A, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Better Bread, Maxima X
1701009094654Dzīvokļa īpašumsPulkveža Brieža iela 7 - 205A, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Better Bread, Maxima X
1801009094655Dzīvokļa īpašumsPulkveža Brieža iela 7 - 206A, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Better Bread, Maxima X
1901009094656Dzīvokļa īpašumsPulkveža Brieža iela 7 - 207A, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Better Bread, Maxima X
2001009094657Dzīvokļa īpašumsPulkveža Brieža iela 7 - 208A, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Better Bread, Maxima X
2101009094678Dzīvokļa īpašumsPulkveža Brieža iela 7 - 209B, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Better Bread, Maxima X
2201009094679Dzīvokļa īpašumsPulkveža Brieža iela 7 - 210B, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Better Bread, Maxima X
2301009094680Dzīvokļa īpašumsPulkveža Brieža iela 7 - 211B, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Better Bread, Maxima X
2401009094681Dzīvokļa īpašumsPulkveža Brieža iela 7 - 212B, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Better Bread, Maxima X
2501009094699Dzīvokļa īpašumsPulkveža Brieža iela 7 - 214B, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Better Bread, Maxima X
2601009094700Dzīvokļa īpašumsPulkveža Brieža iela 7 - 215B, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Better Bread, Maxima X
2701009094701Dzīvokļa īpašumsPulkveža Brieža iela 7 - 216B, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Better Bread, Maxima X
2801009094725Dzīvokļa īpašumsPulkveža Brieža iela 7 - 217C, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Better Bread, Maxima X
2901009094726Dzīvokļa īpašumsPulkveža Brieža iela 7 - 218C, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Better Bread, Maxima X
3001009094727Dzīvokļa īpašumsPulkveža Brieža iela 7 - 219C, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Better Bread, Maxima X
3101009094728Dzīvokļa īpašumsPulkveža Brieža iela 7 - 220C, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Better Bread, Maxima X
3201009094723Dzīvokļa īpašumsPulkveža Brieža iela 7 - 221C, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Better Bread, Maxima X
3301009094724Dzīvokļa īpašumsPulkveža Brieža iela 7 - 222C, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Better Bread, Maxima X
3401009094762Dzīvokļa īpašumsPulkveža Brieža iela 7 - 223D, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Better Bread, Maxima X
3501009094761Dzīvokļa īpašumsPulkveža Brieža iela 7 - 224D, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Better Bread, Maxima X
3601009094760Dzīvokļa īpašumsPulkveža Brieža iela 7 - 225D, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Better Bread, Maxima X
3701009094759Dzīvokļa īpašumsPulkveža Brieža iela 7 - 226D, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Better Bread, Maxima X
3801009094757Dzīvokļa īpašumsPulkveža Brieža iela 7 - 227D, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Better Bread, Maxima X
3901009094758Dzīvokļa īpašumsPulkveža Brieža iela 7 - 228D, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Better Bread, Maxima X
4001009094638Dzīvokļa īpašumsPulkveža Brieža iela 7 - 301A, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Better Bread, Maxima X
4101009094639Dzīvokļa īpašumsPulkveža Brieža iela 7 - 302A, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Better Bread, Maxima X
4201009094640Dzīvokļa īpašumsPulkveža Brieža iela 7 - 303A, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Better Bread, Maxima X
4301009094641Dzīvokļa īpašumsPulkveža Brieža iela 7 - 304A, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Better Bread, Maxima X
4401009094658Dzīvokļa īpašumsPulkveža Brieža iela 7 - 305A, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Better Bread, Maxima X
4501009094659Dzīvokļa īpašumsPulkveža Brieža iela 7 - 306A, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Better Bread, Maxima X
4601009094660Dzīvokļa īpašumsPulkveža Brieža iela 7 - 307A, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Better Bread, Maxima X
4701009094661Dzīvokļa īpašumsPulkveža Brieža iela 7 - 308A, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Better Bread, Maxima X
4801009094682Dzīvokļa īpašumsPulkveža Brieža iela 7 - 309B, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Better Bread, Maxima X
4901009094683Dzīvokļa īpašumsPulkveža Brieža iela 7 - 310B, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Better Bread, Maxima X
5001009094684Dzīvokļa īpašumsPulkveža Brieža iela 7 - 311B, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Better Bread, Maxima X
Īpašuma dati atjaunoti: 20.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".