Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 136 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
180700120351Zemes un būvju īpašums"Austri", Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Austri
280700120550Zemes un būvju īpašums"Baltegļi", Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Baltegļi
380700120558Zemes un būvju īpašums"Bindari", Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Bindari
480700120181Zemes un būvju īpašums"Birzes", Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Birzes
580709002441Dzīvokļa īpašums"Birzes" - 1, Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
680709002397Dzīvokļa īpašums"Birzes" - 2, Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
780709002391Dzīvokļa īpašums"Birzes" - 3, Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
880709002300Dzīvokļa īpašums"Birzes" - 4, Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
980709002308Dzīvokļa īpašums"Birzes" - 5, Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
1080709002399Dzīvokļa īpašums"Birzes" - 6, Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Birzes dz.6
1180709002491Dzīvokļa īpašums"Birzes" - 7, Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
1280709002768Dzīvokļa īpašums"Birzes" - 8, Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
1380700120194Zemes un būvju īpašums"Brāžas", Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Brāžas
1480709002385Dzīvokļa īpašums"Brāžas" - 1, Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
1580709002966Dzīvokļa īpašums"Brāžas" - 1A, Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
1680709002574Dzīvokļa īpašums"Brāžas" - 2, Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
1780709002299Dzīvokļa īpašums"Brāžas" - 3, Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
1880700120560Zemes un būvju īpašums"Brāžas 4", Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Brāžas - 4
1980700120019Zemes un būvju īpašums"Demmas", Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Demmas
2080705120009Būvju īpašums"Demmas", Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Demmas
2180700120022Zemes un būvju īpašums"Demmas 1", Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Demmas-1
2280705120004Būvju īpašums"Demmas 1", Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Demmas 1
2380705120006Būvju īpašums"Demmas 1", Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Demmas 1
2480709003002Dzīvokļa īpašums"Demmas 1" - 1, Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
2580709003003Dzīvokļa īpašums"Demmas 1" - 2, Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
2680700120146Zemes un būvju īpašums"Ērgļu muiža", Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Ērgļu muiža
2780700120574Zemes un būvju īpašums"Gala Pakalni", Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Gala pakalni
2880700120613Zemes un būvju īpašums"Jaukumi", Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Jaukumi
2980700120195Zemes un būvju īpašums"Jaunbrāžas", Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Jaunbražas
3080700120020Zemes un būvju īpašums"Jaundemmas", Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Demmas -2
3180700120015Zemes un būvju īpašums"Jaunklauģi", Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Jaunklauģi
3280700120058Zemes un būvju īpašums"Kauķi", Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Brāžas - 1
3380700120465Zemes un būvju īpašums"Koceri", Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Koceri
3480700120568Zemes un būvju īpašums"Kupegļi", Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Kupegļi
3580700120027Zemes un būvju īpašums"Kurzemnieki", Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Kurzemnieki
3680700120219Zemes un būvju īpašums"Labvēļi", Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Labvēļi
3780700120622Zemes un būvju īpašums"Lāču laivas", Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
3880700120614Zemes un būvju īpašums"Lauriņas", Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Lauriņas
3980700120190Zemes un būvju īpašums"Lejasakmeņi", Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Lejasakmeņi
4080700120294Zemes un būvju īpašums"Mārvaldi", Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Mārvaldi
4180700120200Zemes un būvju īpašums"Mazpakalni", Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Mazpakalni
4280700120357Zemes un būvju īpašums"Mežakmeņi", Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
4380700120284Zemes un būvju īpašums"Pīpkalēji", Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Pīpkalēji
4480700120217Zemes un būvju īpašums"Pulkarne", Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Pulkarne
4580700120079Zemes un būvju īpašums"Rennes", Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Pumpuri
4680700120067Zemes un būvju īpašums"Saltumi", Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Saltumi
4780700120557Zemes un būvju īpašums"Sprīži", Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Sprīži
4880700120043Zemes un būvju īpašums"Stūrgalvji", Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Stūrgalvji
4980700120109Zemes un būvju īpašums"Velēnas", Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Velēnas
5080700120028Zemes un būvju īpašums"Vēveru Būmaņi", Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Vēveru Būmaņi
Īpašuma dati atjaunoti: 11.04.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati