Nekustamā īpašuma kartīte (kadastra numurs: 98335070054)

Kadastra numurs: 98335070054

Administratīvā teritorija: Ventspils novads

Administratīvā teritorija: Ventspils novads

Pamatdati

Kadastra objekta numurs/apzīmējums
Kadastra objekta numurs/apzīmējums: 
Nekustamā īpašuma veids
Nekustamā īpašuma veids: 
Būvju īpašums
Administratīvā teritorija
Administratīvā teritorija: 

Aktuālie dati

Aktuālie dati. Īpašumtiesības (1)

Aktuālie dati. Nekustamā īpašuma tiesību nostiprinājuma informācija

Darījumi ar nekustamo īpašumu (1)

Vēsturiskie dati (56)

Ģeotelpiskie dati nav pieejami
Īpašuma dati atjaunoti: 13.06.2024.

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".