Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, apkaimes vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 628 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
176580010208Zemes un būvju īpašums"Ābeļdārzs", Jermaki, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301
Nosaukums: Ābeļdārzs
276580050072Zemes un būvju īpašums"Ābeļdārzs", Lielie Mūrnieki, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301
Nosaukums: Ābeļdārzs
376580030395Zemes un būvju īpašums"Ābeles", Mazie Leiči, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301
476580060147Zemes un būvju īpašums"Ābelītes", Dzeņkalns, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301
Nosaukums: Ābelītes
576580050197Zemes un būvju īpašums"Ābelītes", Lielie Urči, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301
Nosaukums: Ābelītes
676585050012Būvju īpašums"Ābelītes", Pelši, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301
776580050242Zemes un būvju īpašums"Ainava", Plivdas, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301
Nosaukums: Ainava
876580050053Zemes un būvju īpašums"Akācijas", Anspoki, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301
Nosaukums: Akācijas
976580040050Zemes un būvju īpašums"Akmaņi", Litavnieki, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301
Nosaukums: Akmaņi
1076580060059Zemes un būvju īpašums"Akmeņkalns", Akmeņu Mūrnieki, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301
Nosaukums: Akmeņkalns
1176580010228Zemes un būvju īpašums"Akmens Pupāji", Lielie Pupāji, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301
Nosaukums: Akmens Pupāji
1276580030176Zemes un būvju īpašums"Akmentiņi", Mazie Gavari, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301
Nosaukums: Akmentiņi
1376580020122Zemes un būvju īpašums"Aleksandra", Moskvina, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301
1476580050044Zemes un būvju īpašums"Alkšņi", Litavnieki, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301
Nosaukums: Alkšņi
1576580030114Zemes un būvju īpašums"Alkšņu mājas", Sondori, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301
Nosaukums: Alkšņu Mājas
1676580050179Zemes un būvju īpašums"Alpi", Lielie Mūrnieki, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301
Nosaukums: Alpi
1776580050321Zemes un būvju īpašums"Ančevi", Korsikova, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301
Nosaukums: Ančevi
1876580010152Zemes un būvju īpašums"Andrejsola", Rumpīši, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301
Nosaukums: Andrejsola
1976580010129Zemes un būvju īpašums"Anfiza", Mazie Pupāji, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301
Nosaukums: Anfiza
2076580040145Zemes un būvju īpašums"Apsītes", Jaunsaimnieki, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301
Nosaukums: Apsītes
2176585040005Būvju īpašums"Apsītes", Jaunsaimnieki, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301
Nosaukums: I.Ivdra ēku īpašums
2276580040253Zemes un būvju īpašums"Arteziskais urbums 7", Jaunsaimnieki, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301
Nosaukums: Mārkalni
2376580040002Zemes un būvju īpašums"Arviko", Līči, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301
Nosaukums: Alan
2476580040123Zemes un būvju īpašums"Asniņi", Gavarčiki, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301
Nosaukums: Asniņi
2576580040134Zemes un būvju īpašums"Augusti", Otrie Bluzmi, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301
Nosaukums: Augusti
2676580010211Zemes un būvju īpašums"Auļu mājas", Lielie Pupāji, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301
Nosaukums: Auļu Mājas
2776580040182Zemes un būvju īpašums"Autouzpildes stacija", Jaunsaimnieki, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301
Nosaukums: Pils iela 14-6
2876580060129Zemes un būvju īpašums"Avenāji", Beči, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301
Nosaukums: Avenāji
2976585060013Būvju īpašums"Avenāji", Beči, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301
3076580010157Zemes un būvju īpašums"Avenes", Rumpīši, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301
3176585010015Būvju īpašums"Avenes", Rumpīši, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301
3276580020002Zemes un būvju īpašums"Avoti", Noviki, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301
Nosaukums: Avoti
3376580060203Zemes un būvju īpašums"Avots", Akmeņu Mūrnieki, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301
Nosaukums: Akmeņu-Mūrnieki
3476585060002Būvju īpašums"Avots", Akmeņu Mūrnieki, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301
Nosaukums: Ārija-Andra Avota ēku īpašums
3576580030047Zemes un būvju īpašums"Avotu Ozoli", Buki, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301
Nosaukums: Avotu Ozoli
3676580030327Zemes un būvju īpašums"Babri", Līči, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301
Nosaukums: Babri
3776620080116Zemes un būvju īpašums"Balalajevi", Pelši, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301
Nosaukums: Balalajevi
3876625080001Būvju īpašums"Balalajevi", Pelši, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301
3976580010192Zemes un būvju īpašums"Balcari", Lielie Pupāji, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301
Nosaukums: Balcari
4076580030026Zemes un būvju īpašums"Baltie Vītoli", Lielie Leiči, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301
Nosaukums: Baltie Vītoli
4176580050054Zemes un būvju īpašums"Bazuļi", Krapiški, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301
Nosaukums: Bāzuļi
4276585050007Būvju īpašums"Bazuļi", Krapiški, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301
4376580050122Zemes un būvju īpašums"Bebri", Krapiški, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301
Nosaukums: Bebri
4476580010017Zemes un būvju īpašums"Bērziņi", Sanauža, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301
Nosaukums: Bērziņi
4576580040017Zemes un būvju īpašums"Bērzmalīte", Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301
Nosaukums: Bērzmalīte
4676580040005Zemes un būvju īpašums"Bērzu mājas", Jaunsaimnieki, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301
Nosaukums: Bērzu mājas
4776580060165Zemes un būvju īpašums"Bezdelīgas", Placinski, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301
Nosaukums: Bezdelīgas
4876580030179Zemes un būvju īpašums"Bišumuiža", Mazie Leiči, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301
Nosaukums: Bišumuiža
4976580050009Zemes un būvju īpašums"Bites", Litavnieki, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301
Nosaukums: Bites
5076580060153Zemes un būvju īpašums"Bitīte", Polockieši, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301
Nosaukums: Bitītes
Īpašuma dati atjaunoti: 10.06.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap