Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 18. no 18 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
176420060019Zemes un būvju īpašums"Āboliņi", Gūteņi, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Āboliņi
276420060057Zemes un būvju īpašums"Beņķi", Gūteņi, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Beņķi
376420060040Zemes un būvju īpašums"Kalnāji", Gūteņi, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Kalnāji
476420060015Zemes un būvju īpašums"Kalnlejas", Gūteņi, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Kalnlejas
576420060054Zemes un būvju īpašums"Kanaveņas", Gūteņi, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Kanaveņas
676420060005Zemes un būvju īpašums"Laima", Gūteņi, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Laima
776425060001Būvju īpašums"Laima", Gūteņi, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
876420060002Zemes un būvju īpašums"Līčumala", Gūteņi, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Līčumala
976420060033Zemes un būvju īpašums"Malvīne", Gūteņi, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Malvīne
1076420060036Zemes un būvju īpašums"Mežmale", Gūteņi, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Mežmale
1176420060042Zemes un būvju īpašums"Noras", Gūteņi, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Noras
1276420060027Zemes un būvju īpašums"Pakalni", Gūteņi, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Pakalni
1376420060096Zemes un būvju īpašums"Stūraiņi", Gūteņi, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Stūraiņi
1476420060017Zemes un būvju īpašums"Vilkapurvs", Gūteņi, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Vilkapurvs
1576420060055Zemes un būvju īpašums"Vilku mājas", Gūteņi, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Vilku Mājas
1676420060003Zemes un būvju īpašumsPreiļu novads
Nosaukums: Koklētāji
1776420060010Zemes un būvju īpašumsPreiļu novads
Nosaukums: Darbiņi
1876420060045Zemes un būvju īpašumsPreiļu novads
Nosaukums: Sauleskalni
Īpašuma dati atjaunoti: 11.04.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati