Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 27. no 27 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
176425010028Būvju īpašums"Aglona Futura", Ezera Ukini, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Aglona Futura
276420010307Zemes un būvju īpašums"Ainavas", Ezera Ukini, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Ainavas
376425010030Būvju īpašums"Attīrīšanas iekārtas", Ezera Ukini, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Sūkņu stacija
476420010322Zemes un būvju īpašums"Lielmāja", Ezera Ukini, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Daudzdzīvokļu māja Ezera Ukini
576429000240Dzīvokļa īpašums"Lielmāja" - 1, Ezera Ukini, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
676429000236Dzīvokļa īpašums"Lielmāja" - 2, Ezera Ukini, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
776429000241Dzīvokļa īpašums"Lielmāja" - 3, Ezera Ukini, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
876429000238Dzīvokļa īpašums"Lielmāja" - 4, Ezera Ukini, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
976429000247Dzīvokļa īpašums"Lielmāja" - 5, Ezera Ukini, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
1076429000248Dzīvokļa īpašums"Lielmāja" - 6, Ezera Ukini, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
1176429000249Dzīvokļa īpašums"Lielmāja" - 7, Ezera Ukini, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
1276429000237Dzīvokļa īpašums"Lielmāja" - 8, Ezera Ukini, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
1376420010109Zemes un būvju īpašums"Meldri", Ezera Ukini, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Meldri
1476425010029Būvju īpašums"Mežinieki", Ezera Ukini, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: p/s Ainava
1576420010321Zemes un būvju īpašums"Opsa", Ezera Ukini, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Veikals Nr.83 "Opsa"
1676425010027Būvju īpašums"Opsa", Ezera Ukini, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Veikals Nr.83 "Opsa"
1776420010232Zemes un būvju īpašums"Skariņas", Ezera Ukini, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Skariņas
1876420010005Zemes un būvju īpašums"Slānīši", Ezera Ukini, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Slānīši
1976420010319Zemes un būvju īpašums"Transformators T-2333", Ezera Ukini, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Transformators T-2333
2076420010029Zemes un būvju īpašums"Transformatoru apakšstacija STA 2114", Ezera Ukini, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Transformatoru apakšstacija STA - 2114
2176425010047Būvju īpašums"Transformatoru apakšstacija STA 2114", Ezera Ukini, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
2276420010003Zemes un būvju īpašumsPreiļu novads
Nosaukums: Veldru māju zeme
2376420010010Zemes un būvju īpašumsPreiļu novads
Nosaukums: Līgas
2476420010097Zemes un būvju īpašumsPreiļu novads
Nosaukums: Bērzutaka
2576420010176Zemes un būvju īpašumsPreiļu novads
Nosaukums: Atvases
2676420010178Zemes un būvju īpašumsPreiļu novads
Nosaukums: Ezerukini
2776425010031Būvju īpašumsPreiļu novads
Nosaukums: Attīrīšanas iekārtas
Īpašuma dati atjaunoti: 11.04.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati