Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, apkaimes vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Preiļu novads » Aglonas pagasts » Brūveri » Mājas

1. - 11. no 11 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
176420040209Zemes un būvju īpašums"Cerība", Brūveri, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Cerība
276420040215Zemes un būvju īpašums"Dakteri", Brūveri, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Dakteri
376420040206Zemes un būvju īpašums"Ilzes", Brūveri, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Ilzes
476420040213Zemes un būvju īpašums"Ilzezers", Brūveri, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Ilzezers
576420040212Zemes un būvju īpašums"Jaunrasiņas", Brūveri, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Jaunrasiņas
676420040246Zemes un būvju īpašums"Priedaine", Brūveri, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Priedaine
776425040013Būvju īpašums"Priedaine", Brūveri, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: L.Livdānes ēku īpašums
876420040207Zemes un būvju īpašums"Stradiņi", Brūveri, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Stradiņi
976420040330Zemes un būvju īpašums"Toskāna", Brūveri, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Toskāna
1076420040208Zemes un būvju īpašums"Verzas", Brūveri, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Verzas
1176425040111Būvju īpašums"Verzas", Brūveri, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Antona Verzas būvju īpašums
Īpašuma dati atjaunoti: 22.05.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati