Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Preiļu novads » Aglonas pagasts » Aglona » Somersētas iela » Mājas

1. - 47. no 47 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
176420040006Zemes un būvju īpašumsJaudzemu iela 1, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Aglonas Bazilikas draudzes īpašums
276420040455Zemes un būvju īpašumsPreiļu novads
Nosaukums: Kalna Līgas
376420040507Zemes un būvju īpašumsPreiļu novads
Nosaukums: Pūpoli 1
476420040578Zemes un būvju īpašumsPreiļu novads
Nosaukums: Somerseta Laukums
576425040085Būvju īpašumsPreiļu novads
Nosaukums: Autobusu paviljons
676425040087Būvju īpašumsPreiļu novads
Nosaukums: Aglona, Somersētas iela 39A
776420040331Zemes un būvju īpašumsSomersētas iela 1, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Lazdulejas
876420040135Zemes un būvju īpašumsSomersētas iela 2, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Mindaugs
976420040341Zemes un būvju īpašumsSomersētas iela 3, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Zemīte
1076420040322Zemes un būvju īpašumsSomersētas iela 4, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Lesiņu Mājas
1176420040361Zemes un būvju īpašumsSomersētas iela 5, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Gobas
1276420040016Zemes un būvju īpašumsSomersētas iela 6, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
1376425040053Būvju īpašumsSomersētas iela 6, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Somersētas iela 6, Aglona
1476420040340Zemes un būvju īpašumsSomersētas iela 7, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Karīna
1576420040563Zemes un būvju īpašumsSomersētas iela 8, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Somersētas iela 8
1676420040339Zemes un būvju īpašumsSomersētas iela 9, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Gabliki
1776420040511Zemes un būvju īpašumsSomersētas iela 10, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
1876420040567Zemes un būvju īpašumsSomersētas iela 11, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Klusā Piestātne
1976420040460Zemes un būvju īpašumsSomersētas iela 11A, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Lejasvēži
2076420040128Zemes un būvju īpašumsSomersētas iela 12, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
2176420040065Zemes un būvju īpašumsSomersētas iela 13, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Annas
2276420040130Zemes un būvju īpašumsSomersētas iela 14, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Jasmīni
2376420040001Zemes un būvju īpašumsSomersētas iela 16, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Liepas
2476420040131Zemes un būvju īpašumsSomersētas iela 17, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Niedres
2576420040044Zemes un būvju īpašumsSomersētas iela 18, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Miķeļu Mājas
2676420040064Zemes un būvju īpašumsSomersētas iela 19, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Dvorčāni
2776420040099Zemes un būvju īpašumsSomersētas iela 20, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Saukanti
2876420040369Zemes un būvju īpašumsSomersētas iela 22, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
2976420040327Zemes un būvju īpašumsSomersētas iela 24, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Preiļu rajona pašvaldības īpašums
3076420040500Zemes un būvju īpašumsSomersētas iela 25, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Somersētas iela 25
3176420040492Zemes un būvju īpašumsSomersētas iela 27, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
3276420040055Zemes un būvju īpašumsSomersētas iela 28, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Puķu mājas
3376420040513Zemes un būvju īpašumsSomersētas iela 29, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Somersetas iela 29
3476420040100Zemes un būvju īpašumsSomersētas iela 30, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Skujas
3576420040365Zemes un būvju īpašumsSomersētas iela 31, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Somersētas iela 31
3676425040029Būvju īpašumsSomersētas iela 32, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
3776420040687Zemes un būvju īpašumsSomersētas iela 33, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
3876420040650Zemes un būvju īpašumsSomersētas iela 33A, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
3976420040688Zemes un būvju īpašumsSomersētas iela 33B, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
4076425040006Būvju īpašumsSomersētas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
4176420040081Zemes un būvju īpašumsSomersētas iela 35, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Kamenīte
4276425040010Būvju īpašumsSomersētas iela 35, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Kamenīte 1
4376420040690Zemes un būvju īpašumsSomersētas iela 35B, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
4476425040047Būvju īpašumsSomersētas iela 36, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Aglona, Somersetas iela 36
4576425040046Būvju īpašumsSomersētas iela 36A, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
4676425040066Būvju īpašumsSomersētas iela 38A, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: SIA "Aglonas Ezeri" ēku īpašums
4776425040015
Vēsturisks
Būvju īpašumsSomersētas iela 33, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Īpašuma dati atjaunoti: 11.04.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati