Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Preiļu novads » Aglonas pagasts » Aglona » Livdānu iela » Mājas

1. - 11. no 11 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
176420040031Zemes un būvju īpašumsLivdānu iela 2, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Apses
276420040252Zemes un būvju īpašumsLivdānu iela 4, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Livdānu iela 4
376420040255Zemes un būvju īpašumsLivdānu iela 5, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Podskočiji
476420040079Zemes un būvju īpašumsLivdānu iela 6, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Akmeņlauki
576420040058Zemes un būvju īpašumsLivdānu iela 7, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Eglīšu Mājas
676420040180Zemes un būvju īpašumsLivdānu iela 7A, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Kļaviņas
776420040253Zemes un būvju īpašumsLivdānu iela 8, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Aglonas bazilikas draudzes pansionāts
876420040118Zemes un būvju īpašumsLivdānu iela 11, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Ceļinieki
976420040025Zemes un būvju īpašumsPreiļu novads
Nosaukums: Ceļmalas
1076420040075Zemes un būvju īpašumsPreiļu novads
Nosaukums: Dadži
1176420040183Zemes un būvju īpašumsPreiļu novads
Nosaukums: Čakstes
Īpašuma dati atjaunoti: 11.04.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati