Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Preiļu novads » Aglonas pagasts » Aglona » Jaudzemu iela » Mājas

1. - 50. no 119 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
176420040006Zemes un būvju īpašumsJaudzemu iela 1, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Aglonas Bazilikas draudzes īpašums
276425040021Būvju īpašumsJaudzemu iela 2, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
376425040042Būvju īpašumsJaudzemu iela 2, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
476429000031Dzīvokļa īpašumsJaudzemu iela 2 - 1, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
576429000018Dzīvokļa īpašumsJaudzemu iela 2 - 2, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
676429000049Dzīvokļa īpašumsJaudzemu iela 2 - 3, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
776429000251Dzīvokļa īpašumsJaudzemu iela 2 - 4, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
876429000016Dzīvokļa īpašumsJaudzemu iela 2 - 5, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
976429000017Dzīvokļa īpašumsJaudzemu iela 2 - 6, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
1076429000043Dzīvokļa īpašumsJaudzemu iela 2 - 7, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
1176429000013Dzīvokļa īpašumsJaudzemu iela 2 - 8, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
1276429000037Dzīvokļa īpašumsJaudzemu iela 2 - 9, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
1376429000024Dzīvokļa īpašumsJaudzemu iela 2 - 10, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
1476429000050Dzīvokļa īpašumsJaudzemu iela 2 - 11, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
1576429000113Dzīvokļa īpašumsJaudzemu iela 2 - 12, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
1676429000020Dzīvokļa īpašumsJaudzemu iela 2 - 13, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
1776429000021Dzīvokļa īpašumsJaudzemu iela 2 - 14, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
1876429000094Dzīvokļa īpašumsJaudzemu iela 2 - 15, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
1976429000235Dzīvokļa īpašumsJaudzemu iela 2 - 16, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
2076429000022Dzīvokļa īpašumsJaudzemu iela 2 - 17, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
2176429000051Dzīvokļa īpašumsJaudzemu iela 2 - 18, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
2276425040022Būvju īpašumsJaudzemu iela 2A, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
2376429000181Dzīvokļa īpašumsJaudzemu iela 2A - 1, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
2476429000243Dzīvokļa īpašumsJaudzemu iela 2A - 2, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
2576429000014Dzīvokļa īpašumsJaudzemu iela 2A - 3, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
2676429000276Dzīvokļa īpašumsJaudzemu iela 2A - 4, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
2776429000257Dzīvokļa īpašumsJaudzemu iela 2A - 5, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
2876429000258Dzīvokļa īpašumsJaudzemu iela 2A - 6, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
2976429000274Dzīvokļa īpašumsJaudzemu iela 2A - 7, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
3076429000264Dzīvokļa īpašumsJaudzemu iela 2A - 8, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
3176429000100Dzīvokļa īpašumsJaudzemu iela 2A - 9, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
3276429000099Dzīvokļa īpašumsJaudzemu iela 2A - 10, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
3376429000216Dzīvokļa īpašumsJaudzemu iela 2A - 11, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
3476429000215Dzīvokļa īpašumsJaudzemu iela 2A - 12, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
3576425040020Būvju īpašumsJaudzemu iela 2B, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
3676429000047Dzīvokļa īpašumsJaudzemu iela 2B - 1, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
3776429000244Dzīvokļa īpašumsJaudzemu iela 2B - 2, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
3876429000200Dzīvokļa īpašumsJaudzemu iela 2B - 3, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
3976429000213Dzīvokļa īpašumsJaudzemu iela 2B - 4, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
4076429000023Dzīvokļa īpašumsJaudzemu iela 2B - 5, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
4176429000015Dzīvokļa īpašumsJaudzemu iela 2B - 6, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
4276429000245Dzīvokļa īpašumsJaudzemu iela 2B - 7, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
4376429000218Dzīvokļa īpašumsJaudzemu iela 2B - 8, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
4476429000030Dzīvokļa īpašumsJaudzemu iela 2B - 9, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
4576429000029Dzīvokļa īpašumsJaudzemu iela 2B - 10, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
4676429000217Dzīvokļa īpašumsJaudzemu iela 2B - 11, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
4776429000211Dzīvokļa īpašumsJaudzemu iela 2B - 12, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
4876429000275Dzīvokļa īpašumsJaudzemu iela 2B - 13, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
4976429000199Dzīvokļa īpašumsJaudzemu iela 2B - 14, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
5076429000261Dzīvokļa īpašumsJaudzemu iela 2B - 15, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Īpašuma dati atjaunoti: 11.04.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati