Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Preiļu novads » Aglonas pagasts » Aglona » Daugavpils iela » Mājas

1. - 50. no 69 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
176420040457Zemes un būvju īpašumsDaugavpils iela 1, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
276420040143Zemes un būvju īpašumsDaugavpils iela 2, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
376425040094Būvju īpašumsDaugavpils iela 2, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Aglona, Daugavpils iela 2c
476429000166Dzīvokļa īpašumsDaugavpils iela 2 - 1, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
576429000167Dzīvokļa īpašumsDaugavpils iela 2 - 2, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
676429000032Dzīvokļa īpašumsDaugavpils iela 2 - 3, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
776429000168Dzīvokļa īpašumsDaugavpils iela 2 - 4, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
876429000169Dzīvokļa īpašumsDaugavpils iela 2 - 5, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
976429000170Dzīvokļa īpašumsDaugavpils iela 2 - 6, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
1076429000171Dzīvokļa īpašumsDaugavpils iela 2 - 7, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
1176429000172Dzīvokļa īpašumsDaugavpils iela 2 - 8, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
1276420040145Zemes un būvju īpašumsDaugavpils iela 2A, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
1376429000194Dzīvokļa īpašumsDaugavpils iela 2A - 1, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
1476429000005Dzīvokļa īpašumsDaugavpils iela 2A - 2, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
1576429000193Dzīvokļa īpašumsDaugavpils iela 2A - 3, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
1676429000095Dzīvokļa īpašumsDaugavpils iela 2A - 4, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
1776429000011Dzīvokļa īpašumsDaugavpils iela 2A - 5, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
1876429000192Dzīvokļa īpašumsDaugavpils iela 2A - 6, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
1976429000191Dzīvokļa īpašumsDaugavpils iela 2A - 7, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
2076429000197Dzīvokļa īpašumsDaugavpils iela 2A - 8, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
2176420040144Zemes un būvju īpašumsDaugavpils iela 4, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
2276425040071Būvju īpašumsDaugavpils iela 4, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: U. Konečnija ēku(būvju) īpašums
2376429000173Dzīvokļa īpašumsDaugavpils iela 4 - 1, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
2476429000174Dzīvokļa īpašumsDaugavpils iela 4 - 2, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
2576429000175Dzīvokļa īpašumsDaugavpils iela 4 - 3, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
2676429000186Dzīvokļa īpašumsDaugavpils iela 4 - 4, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
2776429000176Dzīvokļa īpašumsDaugavpils iela 4 - 5, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
2876429000177Dzīvokļa īpašumsDaugavpils iela 4 - 6, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
2976429000178Dzīvokļa īpašumsDaugavpils iela 4 - 7, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
3076429000179Dzīvokļa īpašumsDaugavpils iela 4 - 8, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
3176425040036Būvju īpašumsDaugavpils iela 4A, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Transformatoru apakšstacija(STA-2130)
3276420040140Zemes un būvju īpašumsDaugavpils iela 7, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Daugavpils Iela 7
3376420040179Zemes un būvju īpašumsDaugavpils iela 9, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Albīnas
3476420040043Zemes un būvju īpašumsDaugavpils iela 10, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Ceriņi
3576420040127Zemes un būvju īpašumsDaugavpils iela 11, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Landsbergi
3676420040035Zemes un būvju īpašumsDaugavpils iela 12A, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Cerības
3776420040505Zemes un būvju īpašumsDaugavpils iela 13, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Ilona
3876420040054Zemes un būvju īpašumsDaugavpils iela 15, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Ezerkrasta Mājas
3976420040174Zemes un būvju īpašumsDaugavpils iela 16, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
4076420040067Zemes un būvju īpašumsDaugavpils iela 17, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Ozolmājas
4176420040013Zemes un būvju īpašumsDaugavpils iela 18, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Liepas
4276420040014Zemes un būvju īpašumsDaugavpils iela 19, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Ābeļi
4376420040175Zemes un būvju īpašumsDaugavpils iela 20, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Aglona, Daugavpils iela 20
4476420040176Zemes un būvju īpašumsDaugavpils iela 21, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Saulītes
4576420040496Zemes un būvju īpašumsDaugavpils iela 22, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Kalvāni
4676420040047Zemes un būvju īpašumsDaugavpils iela 23, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Ceriņu Mājas
4776420040510Zemes un būvju īpašumsDaugavpils iela 24, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Kārkliņi
4876425040084Būvju īpašumsDaugavpils iela 24A, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
4976420040469Zemes un būvju īpašumsDaugavpils iela 25, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Maijrozes
5076420040002Zemes un būvju īpašumsDaugavpils iela 26, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Cīrulīši
Īpašuma dati atjaunoti: 11.04.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati