Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Preiļu novads » Aglonas pagasts » Aglona » Aloīza Broka iela » Mājas

1. - 50. no 77 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
176420040560Zemes un būvju īpašumsAloīza Broka iela 1, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Aglona, Aloīza Broka iela 1
276429000265Dzīvokļa īpašumsAloīza Broka iela 2 - 1, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
376429000256Dzīvokļa īpašumsAloīza Broka iela 2 - 2, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
476429000231Dzīvokļa īpašumsAloīza Broka iela 2 - 3, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
576429000232Dzīvokļa īpašumsAloīza Broka iela 2 - 4, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
676429000220Dzīvokļa īpašumsAloīza Broka iela 2 - 5, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
776429000266Dzīvokļa īpašumsAloīza Broka iela 2 - 7, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
876429000260Dzīvokļa īpašumsAloīza Broka iela 2 - 8, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
976425040095Būvju īpašumsAloīza Broka iela 3, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Aloīza Broka iela 3, Aglona
1076425040076Būvju īpašumsAloīza Broka iela 4, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
1176429000205Dzīvokļa īpašumsAloīza Broka iela 4 - 1, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
1276429000252Dzīvokļa īpašumsAloīza Broka iela 4 - 2, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
1376429000239Dzīvokļa īpašumsAloīza Broka iela 4 - 3, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
1476429000206Dzīvokļa īpašumsAloīza Broka iela 4 - 4, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
1576429000204Dzīvokļa īpašumsAloīza Broka iela 4 - 5, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
1676429000203Dzīvokļa īpašumsAloīza Broka iela 4 - 6, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
1776429000207Dzīvokļa īpašumsAloīza Broka iela 4 - 8, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
1876425040007Būvju īpašumsAloīza Broka iela 5, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
1976429000019Dzīvokļa īpašumsAloīza Broka iela 5 - 1, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
2076429000130Dzīvokļa īpašumsAloīza Broka iela 5 - 3, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
2176429000131Dzīvokļa īpašumsAloīza Broka iela 5 - 4, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
2276429000132Dzīvokļa īpašumsAloīza Broka iela 5 - 5, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
2376429000133Dzīvokļa īpašumsAloīza Broka iela 5 - 6, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
2476429000221Dzīvokļa īpašumsAloīza Broka iela 5 - 7, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
2576429000134Dzīvokļa īpašumsAloīza Broka iela 5 - 8, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
2676429000129Dzīvokļa īpašumsAloīza Broka iela 5 - 10, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
2776425040025Būvju īpašumsAloīza Broka iela 5A, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: A.Valaiņa ēku īpašums
2876425040058Būvju īpašumsAloīza Broka iela 5A, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: A. Broka iela b/n (Garāžas)
2976425040083Būvju īpašumsAloīza Broka iela 5A, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Aloīza Broka iela 5c
3076425040100Būvju īpašumsAloīza Broka iela 5A, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Aglona, Aloīza Broka iela 5a
3176425040102Būvju īpašumsAloīza Broka iela 5A, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Aglona, Aloīza Broka iela b/n
3276429000101Dzīvokļa īpašumsAloīza Broka iela 5A, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
3376425040103Būvju īpašumsAloīza Broka iela 6, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
3476425040050Būvju īpašumsAloīza Broka iela 7, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
3576425040069Būvju īpašumsAloīza Broka iela 7, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: A.Broka iela 7-3
3676429000042Dzīvokļa īpašumsAloīza Broka iela 7 - 1, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
3776429000034Dzīvokļa īpašumsAloīza Broka iela 7 - 2, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
3876429000038Dzīvokļa īpašumsAloīza Broka iela 7 - 3, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
3976429000118Dzīvokļa īpašumsAloīza Broka iela 7 - 4, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
4076429000040Dzīvokļa īpašumsAloīza Broka iela 7 - 5, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
4176429000036Dzīvokļa īpašumsAloīza Broka iela 7 - 6, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
4276429000035Dzīvokļa īpašumsAloīza Broka iela 7 - 7, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
4376429000044Dzīvokļa īpašumsAloīza Broka iela 7 - 8, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
4476425040035Būvju īpašumsAloīza Broka iela 7A, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Transformatoru apakšstacija (STA-2102)
4576420040006Zemes un būvju īpašumsJaudzemu iela 1, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Aglonas Bazilikas draudzes īpašums
4676429000031Dzīvokļa īpašumsJaudzemu iela 2 - 1, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
4776429000018Dzīvokļa īpašumsJaudzemu iela 2 - 2, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
4876429000016Dzīvokļa īpašumsJaudzemu iela 2 - 5, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
4976429000017Dzīvokļa īpašumsJaudzemu iela 2 - 6, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
5076429000043Dzīvokļa īpašumsJaudzemu iela 2 - 7, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Īpašuma dati atjaunoti: 11.04.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati