Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 61 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
144640010173Zemes un būvju īpašums"1", Peski 2, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: "Peski - 2/1"
244640010213Zemes un būvju īpašums"2", Peski 2, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: c.Peski 2/2
344640010030Zemes un būvju īpašums"3", Peski 2, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Peski -2/3
444640010031Zemes un būvju īpašums"4", Peski 2, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Peski - 2/4
544640010032Zemes un būvju īpašums"5", Peski 2, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Peski -2/5
644640010033Zemes un būvju īpašums"6", Peski 2, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Peski - 2/6
744640010034Zemes un būvju īpašums"7", Peski 2, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: 7, Peski-2
844640010205Zemes un būvju īpašums"8", Peski 2, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: c.Peski-2/8
944645010018Būvju īpašums"10", Peski 2, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Peski 2/10
1044645010007Būvju īpašums"12", Peski 2, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: c.Peski -2/12
1144640010199Zemes un būvju īpašums"12", Peski 2, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Peski-2/12
1244640010210Zemes un būvju īpašums"13", Peski 2, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Peski-2/13
1344640010175Zemes un būvju īpašums"14", Peski 2, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
1444645010042Būvju īpašums"14", Peski 2, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
1544640010203Zemes un būvju īpašums"15", Peski 2, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: 15 ,Peski 2
1644640010202Zemes un būvju īpašums"16", Peski 2, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: 16, Peski 2
1744640010207Zemes un būvju īpašums"17", Peski 2, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: c.Peski-2/17
1844640010204Zemes un būvju īpašums"18", Peski 2, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: c.Peski-2/18
1944645010044Būvju īpašums"18", Peski 2, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
2044640010208Zemes un būvju īpašums"19", Peski 2, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: c.Peski-2/19
2144640010218Zemes un būvju īpašums"21", Peski 2, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: c.Peski-2/21
2244640010214Zemes un būvju īpašums"22", Peski 2, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
2344640010200Zemes un būvju īpašums"23", Peski 2, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: c.Peski-2/23
2444640010217Zemes un būvju īpašums"25", Peski 2, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: c.Peski-2/25
2544640010221Zemes un būvju īpašums"26", Peski 2, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: c.Peski-2/26
2644645010034Būvju īpašums"26", Peski 2, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
2744640010225Zemes un būvju īpašums"27", Peski 2, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: c.Peski-2/27
2844640040105Zemes un būvju īpašums"29", Peski 2, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Jaunlaimdotas
2944640010226Zemes un būvju īpašums"30", Peski 2, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: c.Peski-2/30
3044640010223Zemes un būvju īpašums"31", Peski 2, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: c.Peski-2/31
3144640010087Zemes un būvju īpašums"32", Peski 2, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Avozeta
3244640010230Zemes un būvju īpašums"34", Peski 2, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: c.Peski 2/34
3344640010231Zemes un būvju īpašums"35", Peski 2, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Peski 2,35
3444640010258Zemes un būvju īpašums"36", Peski 2, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: c.Peski 2/36
3544640010273Zemes un būvju īpašums"37", Peski 2, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Peski 2/37
3644640010018Zemes un būvju īpašums"38", Peski 2, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Peski 2/38
3744640010040Zemes un būvju īpašums"42", Peski 2, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Peski-2
3844640010001Zemes un būvju īpašums"43", Peski 2, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Peski-2/43
3944645010045Būvju īpašums"Dieviņi 1", Peski 2, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
4044640010263Zemes un būvju īpašums"Dilāni", Peski 2, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Dilāni
4144640010268Zemes un būvju īpašums"Dzintari", Peski 2, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Dzintari
4244640010272Zemes un būvju īpašums"Kadiķi 1", Peski 2, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Kadiķi-1
4344640010261Zemes un būvju īpašums"Kalēji", Peski 2, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Kalēji
4444640010086Zemes un būvju īpašums"Lāči", Peski 2, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Lāči
Citi nosaukumi: Lāči
4544640010219Zemes un būvju īpašums"Liepnieki", Peski 2, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Liepnieki
4644645010035Būvju īpašums"Liepnieki", Peski 2, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
4744640010269Zemes un būvju īpašums"Naktiņi", Peski 2, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Naktiņi
4844640010015Zemes un būvju īpašums"Smildziņi 2", Peski 2, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Smildziņi-2
4944645010008Būvju īpašums"Sprīdīši", Peski 2, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Sprīdīši
5044640010029Zemes un būvju īpašums"Timšani 1", Peski 2, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Timšani
Īpašuma dati atjaunoti: 18.06.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".