Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 49. no 49 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
144645010033Būvju īpašums"1", Peski 1, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
244640010119Zemes un būvju īpašums"1", Peski 1, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: c.Peski-1/1
344640010121Zemes un būvju īpašums"2", Peski 1, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: c.Peski 1/2
444640010123Zemes un būvju īpašums"3", Peski 1, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Peski-1/3
544640010045Zemes un būvju īpašums"Aizdaugavas", Peski 1, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Aizdaugavas
644640010046Zemes un būvju īpašums"Aizdaugavas 2", Peski 1, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Aizdaugavas-2
744640010110Zemes un būvju īpašums"Apškalni", Peski 1, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Apškalni
844640010092Zemes un būvju īpašums"Atraitnes 2", Peski 1, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Atraitnes-2
944640010005Zemes un būvju īpašums"Bākas", Peski 1, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Bākas
1044640010126Zemes un būvju īpašums"Bērtuļi", Peski 1, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Bērtuļi
1144640010098Zemes un būvju īpašums"Bērzi", Peski 1, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Bērzi
1244640010507Zemes un būvju īpašums"Ezermalas 1", Peski 1, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Ezermalas-1
1344640010129Zemes un būvju īpašums"Ezermalas 3", Peski 1, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Ezermalas-3
1444645010036Būvju īpašums"Ezermalas 3", Peski 1, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
1544640010124Zemes un būvju īpašums"Ezermalas 4", Peski 1, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Ezermalas-4
1644640010102Zemes un būvju īpašums"Eži", Peski 1, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Eži
1744640010100Zemes un būvju īpašums"Grantaines", Peski 1, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Grantaines
1844640010114Zemes un būvju īpašums"Greiži", Peski 1, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Grieži
1944645010006Būvju īpašums"Greiži", Peski 1, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Grieži
2044640010116Zemes un būvju īpašums"Gulbji 2", Peski 1, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Gulbji 2
2144640010191Zemes un būvju īpašums"Gundegas 2", Peski 1, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Gundegas 2
2244640010187Zemes un būvju īpašums"Gundegas 3", Peski 1, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Gundegas-3
2344640010189Zemes un būvju īpašums"Gundegas 4", Peski 1, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Gundegas 4
2444640010299Zemes un būvju īpašums"Gundegas 5", Peski 1, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
2544640010096Zemes un būvju īpašums"Gundegas 6", Peski 1, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Gundegas-6
2644640010184Zemes un būvju īpašums"Gundegas 7", Peski 1, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Gundegas-7
2744640010078Zemes un būvju īpašums"Jaunkalni", Peski 1, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Jaunkalni
2844640010132Zemes un būvju īpašums"Kumpiņi", Peski 1, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Kumpiņi
2944645010019Būvju īpašums"Kumpiņi", Peski 1, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Kumpiņi
3044640010127Zemes un būvju īpašums"Laimnieki", Peski 1, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: c.Peski-1/4
3144640010115Zemes un būvju īpašums"Paegles", Peski 1, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Paegles
3244640010094Zemes un būvju īpašums"Papardes", Peski 1, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Papardes
3344640010014Zemes un būvju īpašums"Podrečje", Peski 1, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Podrečje
3444640010505Zemes un būvju īpašums"Podrečje 1", Peski 1, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Podrečje-1
3544640010285Zemes un būvju īpašums"Priedīte", Peski 1, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Priedīte
3644640010510Zemes un būvju īpašums"Priežukalns", Peski 1, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Priežukalns
3744640010021Zemes un būvju īpašums"Priežukalns 1", Peski 1, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Priežukalns-1
3844640010016Zemes un būvju īpašums"Riekstiņi", Peski 1, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Riekstiņi-1
3944640010118Zemes un būvju īpašums"Salmiņas", Peski 1, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Salmiņas
4044640010107Zemes un būvju īpašums"Straume 2", Peski 1, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Straume-2
4144640010088Zemes un būvju īpašums"Urbnieki", Peski 1, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Urbnieki
4244640010099Zemes un būvju īpašums"Zaļumi", Peski 1, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Zaļumi
4344640010128Zemes un būvju īpašumsAugšdaugavas novads
Nosaukums: Ezermalas-2
4444640010506Zemes un būvju īpašumsAugšdaugavas novads
Nosaukums: Atraitnes-1
4544640010103Zemes un būvju īpašumsAugšdaugavas novads
Nosaukums: Bākas-1
4644640010186Zemes un būvju īpašumsAugšdaugavas novads
Nosaukums: Gundegas-1
4744640010089Zemes un būvju īpašumsAugšdaugavas novads
Nosaukums: Piekalni
4844640010101Zemes un būvju īpašumsAugšdaugavas novads
Nosaukums: Kalnāji
4944640010117Zemes un būvju īpašumsAugšdaugavas novads
Nosaukums: Gulbji-1
Īpašuma dati atjaunoti: 13.06.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".