Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 39. no 39 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
144880020144Zemes un būvju īpašums"1", Pērlīte, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Pērlīte,z.g.Nr.1
244880020149Zemes un būvju īpašums"6", Pērlīte, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Pērlīte 6
344880020150Zemes un būvju īpašums"7", Pērlīte, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Pērlīte 7
444880020152Zemes un būvju īpašums"9", Pērlīte, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Pērlīte 9
544880020155Zemes un būvju īpašums"11", Pērlīte, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Pērlīte, z.g. Nr.11,12
644880020161Zemes un būvju īpašums"18", Pērlīte, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Pērlīte 18
744880020162Zemes un būvju īpašums"19", Pērlīte, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: d/ s Pērlīte, zem. gab. Nr. 19, 22
844880020163Zemes un būvju īpašums"20", Pērlīte, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: d/b Pērlīte, zemes gabals Nr.20;21
944880020167Zemes un būvju īpašums"24", Pērlīte, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Pērlīte 24
1044880020168Zemes un būvju īpašums"25", Pērlīte, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Pērlīte 25
1144880020171Zemes un būvju īpašums"27", Pērlīte, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Pērlīte 27
1244880020174Zemes un būvju īpašums"31", Pērlīte, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Pērlīte 31
1344880020177Zemes un būvju īpašums"34", Pērlīte, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Pērlīte z.g.-34
1444880020178Zemes un būvju īpašums"35", Pērlīte, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Pērlīte z.g.-35
1544880020180Zemes un būvju īpašums"37", Pērlīte, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Pērlīte 37
1644880020182Zemes un būvju īpašums"39", Pērlīte, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Pērlīte 39
1744880020183Zemes un būvju īpašums"40", Pērlīte, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Pērlīte 40
1844880020184Zemes un būvju īpašums"41", Pērlīte, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Pērlīte 41
1944880020185Zemes un būvju īpašums"42", Pērlīte, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Pērlīte 42
2044880020186Zemes un būvju īpašums"43", Pērlīte, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Pērlīte 43
2144885020008Būvju īpašums"44", Pērlīte, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
2244880020187Zemes un būvju īpašums"44", Pērlīte, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Pērlīte 44
2344880020188Zemes un būvju īpašums"45", Pērlīte, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Pērlīte 45
2444880020189Zemes un būvju īpašums"46", Pērlīte, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Pērlīte 46
2544880020190Zemes un būvju īpašums"47", Pērlīte, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Pērlīte 47
2644880020192Zemes un būvju īpašums"49", Pērlīte, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Pērlīte 49,50
2744880020195Zemes un būvju īpašums"53", Pērlīte, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Pērlīte 53
2844885020007Būvju īpašums"53", Pērlīte, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
2944880020199Zemes un būvju īpašums"57", Pērlīte, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Pērlīte 57
3044880020205Zemes un būvju īpašums"74", Pērlīte, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Pērlīte 74
3144880020206Zemes un būvju īpašums"75", Pērlīte, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Pērlīte 75
3244880020210Zemes un būvju īpašums"79", Pērlīte, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Pērlīte 79
3344880020212Zemes un būvju īpašums"81", Pērlīte, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Pērlīte 81
3444880020213Zemes un būvju īpašums"82", Pērlīte, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Pērlīte 82
3544880020216Zemes un būvju īpašums"85", Pērlīte, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Pērlīte 85
3644880020252Zemes un būvju īpašums"86", Pērlīte, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Pērlīte z.g. 86
3744880020217Zemes un būvju īpašums"87", Pērlīte, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Pērlīte 87
3844880020218Zemes un būvju īpašums"88", Pērlīte, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Pērlīte 88
3944880020219Zemes un būvju īpašums"89", Pērlīte, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Pērlīte 89
Īpašuma dati atjaunoti: 13.06.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".