Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 33. no 33 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
144905010009Būvju īpašums"1", Pašuliene, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
Nosaukums: Pašuliene 1
244905010010Būvju īpašums"2", Pašuliene, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
Nosaukums: Pašuliene 2
344900010015Zemes un būvju īpašums"3", Pašuliene, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
Nosaukums: Maijpuķītes
444905010011Būvju īpašums"3", Pašuliene, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
Nosaukums: Pašuliene 3
544905010012Būvju īpašums"4", Pašuliene, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
Nosaukums: Pašuliene 4
644909000019Dzīvokļa īpašums"4" - 7, Pašuliene, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
744909000018Dzīvokļa īpašums"4" - 10, Pašuliene, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
844909000016Dzīvokļa īpašums"4" - 21, Pašuliene, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
944909000017Dzīvokļa īpašums"4" - 22, Pašuliene, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
1044909000011Dzīvokļa īpašums"4" - 27, Pašuliene, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
1144905010013Būvju īpašums"5", Pašuliene, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
Nosaukums: Pašuliene 5
1244909000010Dzīvokļa īpašums"5" - 9, Pašuliene, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
1344905010014Būvju īpašums"6", Pašuliene, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
Nosaukums: Pašuliene 6
1444909000008Dzīvokļa īpašums"6" - 33, Pašuliene, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
1544909000007Dzīvokļa īpašums"6" - 44, Pašuliene, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
Nosaukums: Pašuliene māja 6-044,045
1644905010015Būvju īpašums"7", Pašuliene, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
Nosaukums: Pašuliene 7
1744905010016Būvju īpašums"7A", Pašuliene, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
Nosaukums: Pašuliene 7A
1844900010004Zemes un būvju īpašums"11", Pašuliene, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
1944900010028Zemes un būvju īpašums"Brūklenes", Pašuliene, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
Nosaukums: Brūklenes
Citi nosaukumi: Brūklenes
2044905010001Būvju īpašums"Dzeņi 1", Pašuliene, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
Nosaukums: Dzeņi-2
2144900010001Zemes un būvju īpašums"Dzeņi 1", Pašuliene, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
Nosaukums: Dzeņi-2
2244900010031Zemes un būvju īpašums"Gaitiņi", Pašuliene, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
Nosaukums: Gaitiņi
2344900010011Zemes un būvju īpašums"Gravas", Pašuliene, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
Nosaukums: Gravas
2444905010018Būvju īpašums"Pašuliene 7B", Pašuliene, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
Nosaukums: Pašuliena 7B
2544900010044Zemes un būvju īpašums"Pašulienes garāžas", Pašuliene, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
Nosaukums: Pašulienes garāžas
2644900010053Zemes un būvju īpašums"Sapnis", Pašuliene, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
Nosaukums: Sapnis
2744900010013Zemes un būvju īpašums"Stariņi", Pašuliene, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
Nosaukums: Stariņi
2844900010065Zemes un būvju īpašums"Straumes", Pašuliene, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
Nosaukums: Straumes
2944900010020Zemes un būvju īpašums"Strautiņi", Pašuliene, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
Nosaukums: Strautiņi
3044900010077Zemes un būvju īpašums"Zelteri", Pašuliene, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
Nosaukums: Zelteri
3144900010012Zemes un būvju īpašumsAugšdaugavas novads
Nosaukums: Zaļumi
3244900010019Zemes un būvju īpašumsAugšdaugavas novads
Nosaukums: Dzeņi-2
3344900010003Zemes un būvju īpašumsAugšdaugavas novads
Nosaukums: Dzeņi
Īpašuma dati atjaunoti: 13.06.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".