Zemes vienības kartīte (kadastra apzīmējums: 80480030162)

Kadastra apzīmējums: 80480030162

Adrese: "Ābeles 2", Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV-2107

Pamatdati

Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums: 
Kadastra objekta veids
Kadastra objekta veids: 
Zemes vienība
Adrese
Nekustamā īpašuma kadastra numurs, kurā iekļauta šī zemes vienība
Nekustamā īpašuma kadastra numurs, kurā iekļauta šī zemes vienība : 
80480030162 Izziņa - Zemes un būvju īpašums

Adreses dati

Aktuālie dati

Zemes vienības lietošanas mērķu platību sadalījums pa zemes lietošanas veidiem (3)

Zemes vienības daļas (1)

Kadastrālā vērtība (1)

Apgrūtinājumi (12)

Kadastrālās uzmērīšanas dati (1)

Vēsturiskie dati (3)

Karte

Zemes vienības dati atjaunoti: 21.06.2024.

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, OpenStreetMap