Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Šeit lasīt detalizētu informāciju par kartītē iekļautiem datiem:

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss (juridiskām personām un pašvaldībām tiek parādīti reģistrācijas numurs vai identifikators un nosaukums), personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Tukuma novads » Tukums » Parādes iela » Mājas

1. - 50. no 221 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
190015080058Būvju īpašumsParādes iela 2, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: TP-7201
290010080369Zemes un būvju īpašumsParādes iela 2, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Parādes iela 2
390010080350Zemes un būvju īpašumsParādes iela 3, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Parādes iela 3
490015080018Būvju īpašumsParādes iela 3, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Parādes iela 3
590019002473Dzīvokļa īpašumsParādes iela 3 - 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
690019000863Dzīvokļa īpašumsParādes iela 3 - 2, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
790019003709Dzīvokļa īpašumsParādes iela 3 - 3, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
890019000754Dzīvokļa īpašumsParādes iela 3 - 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
990019000722Dzīvokļa īpašumsParādes iela 3 - 5, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
1090019003143Dzīvokļa īpašumsParādes iela 3 - 6, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
1190019001282Dzīvokļa īpašumsParādes iela 3 - 7, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
1290019001094Dzīvokļa īpašumsParādes iela 3 - 8, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
1390019000280Dzīvokļa īpašumsParādes iela 3 - 9, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
1490019004305Dzīvokļa īpašumsParādes iela 3 - 10, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
1590019002623Dzīvokļa īpašumsParādes iela 3 - 11, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
1690019001429Dzīvokļa īpašumsParādes iela 3 - 12, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
1790019002006Dzīvokļa īpašumsParādes iela 3 - 13, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
1890019006375Dzīvokļa īpašumsParādes iela 3 - 14, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
1990019000947Dzīvokļa īpašumsParādes iela 3 - 15, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2090019001425Dzīvokļa īpašumsParādes iela 3 - 16, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2190019006287Dzīvokļa īpašumsParādes iela 3 - 17, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2290019006558Dzīvokļa īpašumsParādes iela 3 - 18, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2390019004339Dzīvokļa īpašumsParādes iela 3 - 19, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2490019000410Dzīvokļa īpašumsParādes iela 3 - 20, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2590019002207Dzīvokļa īpašumsParādes iela 3 - 21, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2690019001883Dzīvokļa īpašumsParādes iela 3 - 22, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2790019006247Dzīvokļa īpašumsParādes iela 3 - 23, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2890019001756Dzīvokļa īpašumsParādes iela 3 - 24, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2990019000399Dzīvokļa īpašumsParādes iela 3 - 25, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3090019002660Dzīvokļa īpašumsParādes iela 3 - 26, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3190019000270Dzīvokļa īpašumsParādes iela 3 - 27, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3290019004343Dzīvokļa īpašumsParādes iela 3 - 28, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3390019006706Dzīvokļa īpašumsParādes iela 3 - 29, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3490019002700Dzīvokļa īpašumsParādes iela 3 - 30, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3590019003041Dzīvokļa īpašumsParādes iela 3 - 31, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3690019003710Dzīvokļa īpašumsParādes iela 3 - 32, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3790019000043Dzīvokļa īpašumsParādes iela 3 - 33, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3890019002105Dzīvokļa īpašumsParādes iela 3 - 34, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3990019001260Dzīvokļa īpašumsParādes iela 3 - 35, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
4090019000707Dzīvokļa īpašumsParādes iela 3 - 36, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
4190019002224Dzīvokļa īpašumsParādes iela 3 - 37, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
4290019001816Dzīvokļa īpašumsParādes iela 3 - 38, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
4390019000314Dzīvokļa īpašumsParādes iela 3 - 39, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
4490019004335Dzīvokļa īpašumsParādes iela 3 - 40, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
4590019002965Dzīvokļa īpašumsParādes iela 3 - 41, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
4690019006226Dzīvokļa īpašumsParādes iela 3 - 42, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
4790019003711Dzīvokļa īpašumsParādes iela 3 - 43, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
4890019001608Dzīvokļa īpašumsParādes iela 3 - 44, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
4990019006124Dzīvokļa īpašumsParādes iela 3 - 45, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
5090019004332Dzīvokļa īpašumsParādes iela 3 - 46, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Īpašuma dati atjaunoti: 20.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".