Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Šeit lasīt detalizētu informāciju par kartītē iekļautiem datiem:

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss (juridiskām personām un pašvaldībām tiek parādīti reģistrācijas numurs vai identifikators un nosaukums), personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 47. no 47 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
190015080041Būvju īpašumsParādes iela 13, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Parādes iela 13
290010080379Zemes un būvju īpašumsParādes iela 13, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Parādes iela 13
390019002492Dzīvokļa īpašumsParādes iela 13 - 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
490019004326Dzīvokļa īpašumsParādes iela 13 - 2, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
590019001740Dzīvokļa īpašumsParādes iela 13 - 3, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
690019001481Dzīvokļa īpašumsParādes iela 13 - 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
790019001043Dzīvokļa īpašumsParādes iela 13 - 5, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
890019006143Dzīvokļa īpašumsParādes iela 13 - 6, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
990019000242Dzīvokļa īpašumsParādes iela 13 - 7, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
1090019002919Dzīvokļa īpašumsParādes iela 13 - 8, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
1190019003797Dzīvokļa īpašumsParādes iela 13 - 9, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
1290019000072Dzīvokļa īpašumsParādes iela 13 - 10, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
1390019006481Dzīvokļa īpašumsParādes iela 13 - 11, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
1490019000567Dzīvokļa īpašumsParādes iela 13 - 12, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
1590019006319Dzīvokļa īpašumsParādes iela 13 - 13, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
1690019000914Dzīvokļa īpašumsParādes iela 13 - 14, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
1790019001317Dzīvokļa īpašumsParādes iela 13 - 15, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
1890019004334Dzīvokļa īpašumsParādes iela 13 - 16, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
1990019000953Dzīvokļa īpašumsParādes iela 13 - 17, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2090019004342Dzīvokļa īpašumsParādes iela 13 - 18, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2190019003789Dzīvokļa īpašumsParādes iela 13 - 19, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2290019000231Dzīvokļa īpašumsParādes iela 13 - 20, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2390019003790Dzīvokļa īpašumsParādes iela 13 - 21, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2490019000741Dzīvokļa īpašumsParādes iela 13 - 22, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2590019002426Dzīvokļa īpašumsParādes iela 13 - 23, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2690019004346Dzīvokļa īpašumsParādes iela 13 - 24, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2790019000388Dzīvokļa īpašumsParādes iela 13 - 25, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2890019001385Dzīvokļa īpašumsParādes iela 13 - 26, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2990019000389Dzīvokļa īpašumsParādes iela 13 - 27, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3090019003791Dzīvokļa īpašumsParādes iela 13 - 28, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3190019003792Dzīvokļa īpašumsParādes iela 13 - 29, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3290019002867Dzīvokļa īpašumsParādes iela 13 - 30, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3390019000993Dzīvokļa īpašumsParādes iela 13 - 31, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3490019002123Dzīvokļa īpašumsParādes iela 13 - 32, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3590019004327Dzīvokļa īpašumsParādes iela 13 - 33, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3690019000861Dzīvokļa īpašumsParādes iela 13 - 34, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3790019004338Dzīvokļa īpašumsParādes iela 13 - 35, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3890019000279Dzīvokļa īpašumsParādes iela 13 - 36, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3990019003794Dzīvokļa īpašumsParādes iela 13 - 37, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
4090019000523Dzīvokļa īpašumsParādes iela 13 - 38, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
4190019000453Dzīvokļa īpašumsParādes iela 13 - 39, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
4290019003795Dzīvokļa īpašumsParādes iela 13 - 40, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
4390019004333Dzīvokļa īpašumsParādes iela 13 - 41, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
4490019006565Dzīvokļa īpašumsParādes iela 13 - 42, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
4590019002902Dzīvokļa īpašumsParādes iela 13 - 43, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
4690019003866Dzīvokļa īpašumsParādes iela 13 - 44, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
4790019003796Dzīvokļa īpašumsParādes iela 13 - 45, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Īpašuma dati atjaunoti: 20.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".