Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Rīga » Ojāra Vācieša iela » Mājas

1. - 50. no 156 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
101005550026Būvju īpašumsIndriķa iela 1A, Rīga, LV-1004
Apkaime: Bieriņi, Torņakalns
201005490063Būvju īpašumsJelgavas iela 2, Rīga, LV-1048
Apkaime: Torņakalns
301000492038Zemes un būvju īpašumsOjāra Vācieša iela 1, Rīga, LV-1004
Apkaime: Āgenskalns
401005490054Būvju īpašumsOjāra Vācieša iela 1, Rīga, LV-1004
Apkaime: Āgenskalns
501000550003Zemes un būvju īpašumsOjāra Vācieša iela 2, Rīga, LV-1004
Apkaime: Torņakalns
Citi nosaukumi: Rīgas Centrālās bibliotēkas Torņakalna filiālbibliotēka
601000492018Zemes un būvju īpašumsOjāra Vācieša iela 2A, Rīga, LV-1048
Apkaime: Torņakalns
701005490064Būvju īpašumsOjāra Vācieša iela 2C, Rīga, LV-1004
Apkaime: Torņakalns
801000490041Zemes un būvju īpašumsOjāra Vācieša iela 2C, Rīga, LV-1004
Apkaime: Torņakalns
901000550004Zemes un būvju īpašumsOjāra Vācieša iela 2E, Rīga, LV-1004
Apkaime: Torņakalns
1001005550030Būvju īpašumsOjāra Vācieša iela 2H, Rīga, LV-1004
Apkaime: Torņakalns
1101000490256Zemes un būvju īpašumsOjāra Vācieša iela 2 k-1, Rīga, LV-1048
Apkaime: Torņakalns
1201000570001Zemes un būvju īpašumsOjāra Vācieša iela 3, Rīga, LV-1004
Apkaime: Āgenskalns
1301009159355Dzīvokļa īpašumsOjāra Vācieša iela 3 - 1, Rīga, LV-1004
Apkaime: Āgenskalns
1401009164516Dzīvokļa īpašumsOjāra Vācieša iela 3 - 1A, Rīga, LV-1004
Apkaime: Āgenskalns
1501009237899Dzīvokļa īpašumsOjāra Vācieša iela 3 - 2A, Rīga, LV-1004
Apkaime: Āgenskalns
1601009050105Dzīvokļa īpašumsOjāra Vācieša iela 3 - 3, Rīga, LV-1004
Apkaime: Āgenskalns
1701009158951Dzīvokļa īpašumsOjāra Vācieša iela 3 - 4, Rīga, LV-1004
Apkaime: Āgenskalns
1801009159036Dzīvokļa īpašumsOjāra Vācieša iela 3 - 5, Rīga, LV-1004
Apkaime: Āgenskalns
1901000570245Zemes un būvju īpašumsOjāra Vācieša iela 3A, Rīga, LV-1004
Apkaime: Āgenskalns
2001000550218Zemes un būvju īpašumsOjāra Vācieša iela 4, Rīga, LV-1004
Apkaime: Torņakalns
Citi nosaukumi: Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts
2101000572025Zemes un būvju īpašumsOjāra Vācieša iela 5, Rīga, LV-1004
Apkaime: Āgenskalns
2201009237139Dzīvokļa īpašumsOjāra Vācieša iela 5 - 1, Rīga, LV-1004
Apkaime: Āgenskalns
2301009227896Dzīvokļa īpašumsOjāra Vācieša iela 5 - 2, Rīga, LV-1004
Apkaime: Āgenskalns
2401009237986Dzīvokļa īpašumsOjāra Vācieša iela 5 - 3, Rīga, LV-1004
Apkaime: Āgenskalns
2501009227900Dzīvokļa īpašumsOjāra Vācieša iela 5 - 3A, Rīga, LV-1004
Apkaime: Āgenskalns
2601009237909Dzīvokļa īpašumsOjāra Vācieša iela 5 - 4, Rīga, LV-1004
Apkaime: Āgenskalns
2701009238982Dzīvokļa īpašumsOjāra Vācieša iela 5 - 6, Rīga, LV-1004
Apkaime: Āgenskalns
2801009227898Dzīvokļa īpašumsOjāra Vācieša iela 5 - 7, Rīga, LV-1004
Apkaime: Āgenskalns
2901009238885Dzīvokļa īpašumsOjāra Vācieša iela 5 - 8, Rīga, LV-1004
Apkaime: Āgenskalns
3001009953969Dzīvokļa īpašumsOjāra Vācieša iela 5 - 9, Rīga, LV-1004
Apkaime: Āgenskalns
3101009227899Dzīvokļa īpašumsOjāra Vācieša iela 5 - 11, Rīga, LV-1004
Apkaime: Āgenskalns
3201000550018Zemes un būvju īpašumsOjāra Vācieša iela 6, Rīga, LV-1004
Apkaime: Torņakalns
Citi nosaukumi

Rīgas Svētās Terēzes no Bērna Jēzus Romas katoļu baznīca, SIA "Rīgas meži", Svētās Terēzes draudzes nams

3301000550221Zemes un būvju īpašumsOjāra Vācieša iela 6A, Rīga, LV-1004
Apkaime: Torņakalns
Citi nosaukumi: Jāņa Akuratera muzejs
3401005550012Būvju īpašumsOjāra Vācieša iela 6B, Rīga, LV-1004
Apkaime: Torņakalns
Citi nosaukumi: Draugiem Group
3501000552026Zemes un būvju īpašumsOjāra Vācieša iela 6B, Rīga, LV-1004
Apkaime: Torņakalns
Citi nosaukumi: Draugiem Group
3601005550016Būvju īpašumsOjāra Vācieša iela 6 k-5, Rīga, LV-1004
Apkaime: Torņakalns
3701000570005Zemes un būvju īpašumsOjāra Vācieša iela 7, Rīga, LV-1004
Apkaime: Āgenskalns
3801000572008Zemes un būvju īpašumsOjāra Vācieša iela 7A, Rīga, LV-1004
Apkaime: Āgenskalns
3901000550027Zemes un būvju īpašumsOjāra Vācieša iela 8, Rīga, LV-1004
Apkaime: Torņakalns
4001000550214Zemes un būvju īpašumsOjāra Vācieša iela 8A, Rīga, LV-1004
Apkaime: Torņakalns
4101005550038Būvju īpašumsOjāra Vācieša iela 8B, Rīga, LV-1004
Apkaime: Torņakalns
4201000550042Zemes un būvju īpašumsOjāra Vācieša iela 10, Rīga, LV-1004
Apkaime: Āgenskalns
4301000560191Zemes un būvju īpašumsOjāra Vācieša iela 11, Rīga, LV-1004
Apkaime: Āgenskalns
4401009109119Dzīvokļa īpašumsOjāra Vācieša iela 11 - 1, Rīga, LV-1004
Apkaime: Āgenskalns
4501009036337Dzīvokļa īpašumsOjāra Vācieša iela 11 - 1A, Rīga, LV-1004
Apkaime: Āgenskalns
4601009088648Dzīvokļa īpašumsOjāra Vācieša iela 11 - 1B, Rīga, LV-1004
Apkaime: Āgenskalns
4701000550168Zemes un būvju īpašumsOjāra Vācieša iela 12, Rīga, LV-1004
Apkaime: Bieriņi
4801009117476Dzīvokļa īpašumsOjāra Vācieša iela 12 - 1, Rīga, LV-1004
Apkaime: Bieriņi
4901009109675Dzīvokļa īpašumsOjāra Vācieša iela 12 - 2, Rīga, LV-1004
Apkaime: Bieriņi
5001009189556Dzīvokļa īpašumsOjāra Vācieša iela 12 - 3, Rīga, LV-1004
Apkaime: Bieriņi
Īpašuma dati atjaunoti: 10.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".