Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 699 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
184700010001Zemes un būvju īpašums"Ābelnieki", Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3899
Nosaukums: Ābelnieki
Citi nosaukumi: Ābelnieki
284705060015Būvju īpašums"Airītes", Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3898
Citi nosaukumi: Airītes
384700060121Zemes un būvju īpašums"Airītes", Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3898
Nosaukums: Airītes
Citi nosaukumi: Airītes
484700010039Zemes un būvju īpašums"Aizupji", Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3899
Nosaukums: Aizupji
Citi nosaukumi: Aizupji
584700010084Zemes un būvju īpašums"Aizupju šķūnis", Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3899
Nosaukums: Aizupes
684705010003Būvju īpašums"Aizupju šķūnis", Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3899
Nosaukums: Aizupju šķūnis
784700030048Zemes un būvju īpašums"Aizvēji", Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3899
Nosaukums: Aizvēji
884700020064Zemes un būvju īpašums"Akmeņi", Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3899
Nosaukums: Akmeņi
984709000239Dzīvokļa īpašums"Akmeņi" - 1, Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3899
1084709000223Dzīvokļa īpašums"Akmeņi" - 2, Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3899
1184709000233Dzīvokļa īpašums"Akmeņi" - 3, Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3899
1284709000355Dzīvokļa īpašums"Akmeņi" - 4, Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3899
1384705050003Būvju īpašums"Akmeņkaļi", Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3898
Nosaukums: Akmeņkaļi
1484700050121Zemes un būvju īpašums"Akmeņkaļi", Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3898
Nosaukums: Akmeņkaļi
1584700070070Zemes un būvju īpašums"Alejas", Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3898
Nosaukums: Alejas
1684700020123Zemes un būvju īpašums"Alši", Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3899
Nosaukums: Alši
1784709000147Dzīvokļa īpašums"Alši" - 7, Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3899
1884700020020Zemes un būvju īpašums"Alšu krogs", Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3899
Nosaukums: Alšu krogs
1984700020074Zemes un būvju īpašums"Alšu pirtiņa", Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3899
Nosaukums: Alšu kūts
2084700020050Zemes un būvju īpašums"Anuži", Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3899
Nosaukums: Anuži
2184700080029Zemes un būvju īpašums"Apši", Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3898
Nosaukums: Apši
2284700020004Zemes un būvju īpašums"Arāji", Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3899
Nosaukums: Ainavas
Citi nosaukumi: Arāji
2384700040070Zemes un būvju īpašums"Ārsta māja", Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3899
Nosaukums: Ārsta māja
2484709000347Dzīvokļa īpašums"Ārsta māja" - 1, Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3899
2584709000346Dzīvokļa īpašums"Ārsta māja" - 2, Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3899
2684709000350Dzīvokļa īpašums"Ārsta māja" - 3, Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3899
2784709000348Dzīvokļa īpašums"Ārsta māja" - 4, Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3899
2884709000349Dzīvokļa īpašums"Ārsta māja" - 5, Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3899
2984700030143Zemes un būvju īpašums"Attīrīšanas iekārtas", Nīgrande, Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3899
Nosaukums: Attīrīšanas iekārtas
3084700050075Zemes un būvju īpašums"Atvari", Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3898
Nosaukums: Atvari
3184709000155Dzīvokļa īpašums"Atvari" - 6, Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3898
3284709000125Dzīvokļa īpašums"Atvari" - 10, Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3898
3384700050007Zemes un būvju īpašums"Atvases", Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3898
Nosaukums: Atvases
3484700020024Zemes un būvju īpašums"Augusti", Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3899
Nosaukums: Augusti
3584700020036Zemes un būvju īpašums"Austrumi", Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3899
Nosaukums: Austrumi
3684705050001Būvju īpašums"Autogarāža", Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3898
Nosaukums: Autogarāža
3784700020016Zemes un būvju īpašums"Balki", Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3899
Nosaukums: Balki
Citi nosaukumi: Balki
3884700050004Zemes un būvju īpašums"Baloži", Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3898
Nosaukums: Baloži
Citi nosaukumi: Baloži
3984700010108Zemes un būvju īpašums"Baltiņi", Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3899
Nosaukums: Baltiņi
Citi nosaukumi: Baltiņi
4084700010076Zemes un būvju īpašums"Bēķi", Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3899
Nosaukums: Bēķi
4184700040014Zemes un būvju īpašums"Beltes", Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3898
Nosaukums: Beltes
4284700030046Zemes un būvju īpašums"Bērzi", Nīgrande, Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3899
Nosaukums: Bērzi
4384700030159Zemes un būvju īpašums"Bērziņi", Nīgrande, Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3899
Nosaukums: Bērziņi
4484700030013Zemes un būvju īpašums"Birzīšu angārs", Nīgrande, Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3899
Nosaukums: Mazgraviņas
4584705030014Būvju īpašums"Birzīšu angārs", Nīgrande, Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3899
Nosaukums: Birzīšu angārs
4684700030074Zemes un būvju īpašums"Birzītes", Nīgrande, Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3899
Nosaukums: Birzītes
4784700050086Zemes un būvju īpašums"Birznieki", Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3898
Nosaukums: Birznieki
4884700040002Zemes un būvju īpašums"Bitenieki", Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3899
Nosaukums: Bitenieki
4984700010018Zemes un būvju īpašums"Blaumaņi", Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3899
Nosaukums: Blaumaņi
5084700050003Zemes un būvju īpašums"Brasli", Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3898
Nosaukums: Brasli
Īpašuma dati atjaunoti: 10.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".