Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 40. no 40 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
144680070080Zemes un būvju īpašums"1", Nahodka, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Nahodka 1
244680070081Zemes un būvju īpašums"2", Nahodka, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Nahodka 2
344680070082Zemes un būvju īpašums"3", Nahodka, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Nahodka z.g. 3
444680070083Zemes un būvju īpašums"4", Nahodka, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Nahodka 4
544680070084Zemes un būvju īpašums"5", Nahodka, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Nahodka z.g. 5
644680070085Zemes un būvju īpašums"6", Nahodka, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Nahodka 6
744680070086Zemes un būvju īpašums"7", Nahodka, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Nahodka, z.g.7
844680070087Zemes un būvju īpašums"8", Nahodka, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Nahodka z.g.8
944680070088Zemes un būvju īpašums"9", Nahodka, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Nahodka z.g.9
1044680070089Zemes un būvju īpašums"10", Nahodka, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Nahodka z.g.10
1144680070090Zemes un būvju īpašums"11", Nahodka, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Nahodka, z.g.Nr.11
1244680070091Zemes un būvju īpašums"12", Nahodka, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: d/s Nahodka z.g.Nr.12
1344680070092Zemes un būvju īpašums"13", Nahodka, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Nahodka, 13
1444680070093Zemes un būvju īpašums"14", Nahodka, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Nahodka, 14
1544680070094Zemes un būvju īpašums"15", Nahodka, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
1644680070095Zemes un būvju īpašums"16", Nahodka, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Nahodka z.g.16
1744680070096Zemes un būvju īpašums"17", Nahodka, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Nahodka z.g. 17
1844680070097Zemes un būvju īpašums"18", Nahodka, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Nahodka, z.g.Nr.18
1944680070098Zemes un būvju īpašums"19", Nahodka, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Nahodka, z.g.19
2044680070099Zemes un būvju īpašums"20", Nahodka, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Nahodka z.g.Nr.20
2144680070100Zemes un būvju īpašums"21", Nahodka, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: d/s Nahodka, zemes gabals Nr.21
2244680070101Zemes un būvju īpašums"22", Nahodka, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: 22, Nahodka
2344680070102Zemes un būvju īpašums"23", Nahodka, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Nahodka 23
2444680070103Zemes un būvju īpašums"24", Nahodka, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Nahodka z.g.24
2544680070104Zemes un būvju īpašums"25", Nahodka, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
2644685070007Būvju īpašums"25", Nahodka, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
2744680070105Zemes un būvju īpašums"26", Nahodka, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Nahodka 26
2844680070106Zemes un būvju īpašums"27", Nahodka, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Nahodka z.g.27
2944680070107Zemes un būvju īpašums"28", Nahodka, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Nahodka Nr.28
3044680070108Zemes un būvju īpašums"29", Nahodka, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Nahodka 29
3144680070109Zemes un būvju īpašums"30", Nahodka, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Nahodka 30
3244680070110Zemes un būvju īpašums"31", Nahodka, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Nahodka,z.g.Nr.31
3344680070111Zemes un būvju īpašums"32", Nahodka, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Nahodka 32
3444680070112Zemes un būvju īpašums"33", Nahodka, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Nahodka z.g.33
3544680070113Zemes un būvju īpašums"34", Nahodka, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Nahodka 34
3644680070114Zemes un būvju īpašums"35", Nahodka, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Nahodka, z.g.Nr.35
3744680070115Zemes un būvju īpašums"36", Nahodka, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Nahodka z.g. Nr.36
3844680070116Zemes un būvju īpašums"37", Nahodka, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Nahodka 37
3944680070117Zemes un būvju īpašums"38", Nahodka, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Nahodka z.g.38
4044680070168Zemes un būvju īpašums"39", Nahodka, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Nahodka 39
Īpašuma dati atjaunoti: 13.06.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".