Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Šeit lasīt detalizētu informāciju par kartītē iekļautiem datiem:

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss (juridiskām personām un pašvaldībām tiek parādīti reģistrācijas numurs vai identifikators un nosaukums), personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 282 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
140505020024Būvju īpašums""Gaņģi" TP-4356", Mūsa, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, LV-3901
Nosaukums: Gaņģi TP-4356
240500020020Zemes un būvju īpašums""Gaņģi" TP-4356", Mūsa, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, LV-3901
Nosaukums: Gaņģi
340500020273Zemes un būvju īpašums"Alkšņi", Mūsa, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, LV-3901
Nosaukums: Alkšņi
440500020359Zemes un būvju īpašums"Jaunalkšņi", Mūsa, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, LV-3901
Nosaukums: Jaunalkšņi
540500020355Zemes un būvju īpašums"Jaunpurenes", Mūsa, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, LV-3901
640500020251Zemes un būvju īpašums"Kaķīši", Mūsa, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, LV-3901
Nosaukums: Kaķīši
740505020005Būvju īpašums"Klintis", Mūsa, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, LV-3901
Nosaukums: Klintis
840500020284Zemes un būvju īpašums"Lejasklintis", Mūsa, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, LV-3901
Nosaukums: Lejasklintis
940500020123Zemes un būvju īpašums"Margrietas", Mūsa, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, LV-3901
Nosaukums: Margrietas
1040500020088Zemes un būvju īpašums"Miķeļi", Mūsa, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, LV-3901
Nosaukums: Miķeļi
1140500020283Zemes un būvju īpašums"Pumpuriņi", Mūsa, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, LV-3901
Nosaukums: Pumpuriņi
1240500020066Zemes un būvju īpašums"Purenes", Mūsa, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, LV-3901
Nosaukums: Purenes
1340500020200Zemes un būvju īpašums"Upeskrasti", Mūsa, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, LV-3901
Nosaukums: Upeskrasti
1440500020172Zemes un būvju īpašums"Upeslejas", Mūsa, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, LV-3901
Nosaukums: Upeslejas
1540500020356Zemes un būvju īpašums"Vecpurenes", Mūsa, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, LV-3901
1640500020038Zemes un būvju īpašumsBauskas novads
Nosaukums: Dārzi-1
1740500020089Zemes un būvju īpašumsBauskas novads
Nosaukums: Kalnaklintis
1840500020076Zemes un būvju īpašumsBauskas novads
Nosaukums: Ābelītes
1940500020122Zemes un būvju īpašumsBauskas novads
Nosaukums: Zemgaļi
2040500010522Zemes un būvju īpašumsBauskas novads
Nosaukums: Mācītājmuiža
2140500020025Zemes un būvju īpašumsBauskas novads
Nosaukums: Stūri
2240500020257Zemes un būvju īpašumsCentra iela 1, Mūsa, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, LV-3901
Nosaukums: Pūces
2340500020013Zemes un būvju īpašumsCentra iela 2, Mūsa, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, LV-3901
Nosaukums: Ķīseļi
2440505020004Būvju īpašumsCentra iela 3, Mūsa, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, LV-3901
Nosaukums: Mūsa-centrs.Māja 6-4
2540500020317Zemes un būvju īpašumsCentra iela 5, Mūsa, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, LV-3901
Nosaukums: Centra iela 5
2640505020010Būvju īpašumsCentra iela 5, Mūsa, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, LV-3901
Nosaukums: Mūsa māja 6
2740509000116Dzīvokļa īpašumsCentra iela 5 - 1, Mūsa, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, LV-3901
2840509000074Dzīvokļa īpašumsCentra iela 5 - 2, Mūsa, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, LV-3901
2940509000142Dzīvokļa īpašumsCentra iela 5 - 3, Mūsa, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, LV-3901
3040509000079Dzīvokļa īpašumsCentra iela 5 - 4, Mūsa, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, LV-3901
3140500020314Zemes un būvju īpašumsCentra iela 6, Mūsa, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, LV-3901
Nosaukums: Centra iela 6
3240505020007Būvju īpašumsCentra iela 6, Mūsa, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, LV-3901
Nosaukums: Cielaviņas
3340505020002Būvju īpašumsCentra iela 7, Mūsa, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, LV-3901
Nosaukums: Māja Nr.7
3440509000047Dzīvokļa īpašumsCentra iela 7 - 1, Mūsa, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, LV-3901
3540509000121Dzīvokļa īpašumsCentra iela 7 - 2, Mūsa, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, LV-3901
3640509000122Dzīvokļa īpašumsCentra iela 7 - 3, Mūsa, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, LV-3901
3740509000048Dzīvokļa īpašumsCentra iela 7 - 4, Mūsa, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, LV-3901
3840509000046Dzīvokļa īpašumsCentra iela 7 - 5, Mūsa, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, LV-3901
3940509000059Dzīvokļa īpašumsCentra iela 7 - 6, Mūsa, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, LV-3901
4040509000123Dzīvokļa īpašumsCentra iela 7 - 7, Mūsa, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, LV-3901
4140509000124Dzīvokļa īpašumsCentra iela 7 - 8, Mūsa, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, LV-3901
4240509000020Dzīvokļa īpašumsCentra iela 7 - 9, Mūsa, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, LV-3901
4340509000044Dzīvokļa īpašumsCentra iela 7 - 10, Mūsa, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, LV-3901
4440509000054Dzīvokļa īpašumsCentra iela 7 - 11, Mūsa, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, LV-3901
4540509000042Dzīvokļa īpašumsCentra iela 7 - 12, Mūsa, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, LV-3901
4640509000043Dzīvokļa īpašumsCentra iela 7 - 13, Mūsa, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, LV-3901
4740509000035Dzīvokļa īpašumsCentra iela 7 - 14, Mūsa, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, LV-3901
4840509000053Dzīvokļa īpašumsCentra iela 7 - 15, Mūsa, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, LV-3901
4940509000125Dzīvokļa īpašumsCentra iela 7 - 16, Mūsa, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, LV-3901
5040509000045Dzīvokļa īpašumsCentra iela 7 - 17, Mūsa, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, LV-3901
Īpašuma dati atjaunoti: 19.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".