Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss (juridiskām personām un pašvaldībām tiek parādīti reģistrācijas numurs vai identifikators un nosaukums), personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Rīga » Mūkusalas iela » Mājas

1. - 50. no 283 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
101000500124Zemes un būvju īpašumsDēļu iela 7, Rīga, LV-1004
Apkaime: Torņakalns
Citi nosaukumi: ServiceNet
201000500187Zemes un būvju īpašumsKārļa Ulmaņa gatve 2A, Rīga, LV-1004
Apkaime: Torņakalns
Citi nosaukumi: Mi Mūzikas Instrumenti, Ūpis
301000490103Zemes un būvju īpašumsMūkusalas iela 2, Rīga, LV-1048
Apkaime: Āgenskalns
401000490113Zemes un būvju īpašumsMūkusalas iela 5, Rīga, LV-1048
Apkaime: Torņakalns
501000490112Zemes un būvju īpašumsMūkusalas iela 7, Rīga, LV-1048
Apkaime: Torņakalns
601000500166Zemes un būvju īpašumsMūkusalas iela 8, Rīga, LV-1048
Apkaime: Torņakalns
701005500087Būvju īpašumsMūkusalas iela 9, Rīga, LV-1004
Apkaime: Torņakalns
801000502022Zemes un būvju īpašumsMūkusalas iela 9, Rīga, LV-1004
Apkaime: Torņakalns
901009251125Dzīvokļa īpašumsMūkusalas iela 9 - 1, Rīga, LV-1004
Apkaime: Torņakalns
1001009250576Dzīvokļa īpašumsMūkusalas iela 9 - 2, Rīga, LV-1004
Apkaime: Torņakalns
1101009250149Dzīvokļa īpašumsMūkusalas iela 9 - 3, Rīga, LV-1004
Apkaime: Torņakalns
1201009267621Dzīvokļa īpašumsMūkusalas iela 9 - 4, Rīga, LV-1004
Apkaime: Torņakalns
1301009250172Dzīvokļa īpašumsMūkusalas iela 9 - 5, Rīga, LV-1004
Apkaime: Torņakalns
1401009250170Dzīvokļa īpašumsMūkusalas iela 9 - 6, Rīga, LV-1004
Apkaime: Torņakalns
1501009250152Dzīvokļa īpašumsMūkusalas iela 9 - 7, Rīga, LV-1004
Apkaime: Torņakalns
1601009250080Dzīvokļa īpašumsMūkusalas iela 9 - 8, Rīga, LV-1004
Apkaime: Torņakalns
1701009250771Dzīvokļa īpašumsMūkusalas iela 9 - 9, Rīga, LV-1004
Apkaime: Torņakalns
1801000500197Zemes un būvju īpašumsMūkusalas iela 9A, Rīga, LV-1004
Apkaime: Torņakalns
1901000502017Zemes un būvju īpašumsMūkusalas iela 9 k-3, Rīga, LV-1004
Apkaime: Torņakalns
2001009217268Dzīvokļa īpašumsMūkusalas iela 9 k-3 - 1, Rīga, LV-1004
Apkaime: Torņakalns
2101009012872Dzīvokļa īpašumsMūkusalas iela 9 k-3 - 2, Rīga, LV-1004
Apkaime: Torņakalns
2201000502037Zemes un būvju īpašumsMūkusalas iela 11, Rīga, LV-1004
Apkaime: Torņakalns
2301005500075Būvju īpašumsMūkusalas iela 15, Rīga, LV-1004
Apkaime: Torņakalns
Citi nosaukumi: Atea Global Services
2401000500192Zemes un būvju īpašumsMūkusalas iela 15, Rīga, LV-1004
Apkaime: Torņakalns
Citi nosaukumi: Atea Global Services
2501005500004Būvju īpašumsMūkusalas iela 15A, Rīga, LV-1004
Apkaime: Torņakalns
2601000500011Zemes un būvju īpašumsMūkusalas iela 15A, Rīga, LV-1004
Apkaime: Torņakalns
2701000500017Zemes un būvju īpašumsMūkusalas iela 21, Rīga, LV-1004
Apkaime: Torņakalns
2801009255803Dzīvokļa īpašumsMūkusalas iela 21 - 1, Rīga, LV-1004
Apkaime: Torņakalns
2901009255799Dzīvokļa īpašumsMūkusalas iela 21 - 2, Rīga, LV-1004
Apkaime: Torņakalns
3001009255796Dzīvokļa īpašumsMūkusalas iela 21 - 3, Rīga, LV-1004
Apkaime: Torņakalns
3101009255795Dzīvokļa īpašumsMūkusalas iela 21 - 4, Rīga, LV-1004
Apkaime: Torņakalns
3201009255804Dzīvokļa īpašumsMūkusalas iela 21 - 5, Rīga, LV-1004
Apkaime: Torņakalns
3301009255800Dzīvokļa īpašumsMūkusalas iela 21 - 6, Rīga, LV-1004
Apkaime: Torņakalns
3401009255798Dzīvokļa īpašumsMūkusalas iela 21 - 7, Rīga, LV-1004
Apkaime: Torņakalns
3501009255801Dzīvokļa īpašumsMūkusalas iela 21 - 8, Rīga, LV-1004
Apkaime: Torņakalns
3601009255802Dzīvokļa īpašumsMūkusalas iela 21 - 9, Rīga, LV-1004
Apkaime: Torņakalns
3701009255797Dzīvokļa īpašumsMūkusalas iela 21 - 10, Rīga, LV-1004
Apkaime: Torņakalns
3801000500020Zemes un būvju īpašumsMūkusalas iela 25, Rīga, LV-1004
Apkaime: Torņakalns
3901009261300Dzīvokļa īpašumsMūkusalas iela 25 - 1, Rīga, LV-1004
Apkaime: Torņakalns
4001009261352Dzīvokļa īpašumsMūkusalas iela 25 - 2, Rīga, LV-1004
Apkaime: Torņakalns
4101009261327Dzīvokļa īpašumsMūkusalas iela 25 - 3, Rīga, LV-1004
Apkaime: Torņakalns
4201009261325Dzīvokļa īpašumsMūkusalas iela 25 - 4, Rīga, LV-1004
Apkaime: Torņakalns
4301009261297Dzīvokļa īpašumsMūkusalas iela 25 - 5, Rīga, LV-1004
Apkaime: Torņakalns
4401009261340Dzīvokļa īpašumsMūkusalas iela 25 - 6, Rīga, LV-1004
Apkaime: Torņakalns
4501009261316Dzīvokļa īpašumsMūkusalas iela 25 - 7, Rīga, LV-1004
Apkaime: Torņakalns
4601009261349Dzīvokļa īpašumsMūkusalas iela 25 - 8, Rīga, LV-1004
Apkaime: Torņakalns
4701009261346Dzīvokļa īpašumsMūkusalas iela 25 - 9, Rīga, LV-1004
Apkaime: Torņakalns
4801009261293Dzīvokļa īpašumsMūkusalas iela 25 - 10, Rīga, LV-1004
Apkaime: Torņakalns
4901009261311Dzīvokļa īpašumsMūkusalas iela 25 - 11, Rīga, LV-1004
Apkaime: Torņakalns
5001009261317Dzīvokļa īpašumsMūkusalas iela 25 - 12, Rīga, LV-1004
Apkaime: Torņakalns
Īpašuma dati atjaunoti: 10.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".