Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Aizkraukles novads » Jaunjelgava » Meža iela » Mājas

1. - 27. no 27 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
132075021601Būvju īpašumsAizkraukles novads
Nosaukums: Meža iela 4
232070020451Zemes un būvju īpašumsMeža iela 1, Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Meža iela 1
332070020419Zemes un būvju īpašumsMeža iela 1A, Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Meža iela 1A
432070020478Zemes un būvju īpašumsMeža iela 1B, Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Meža iela 1A
532070021709Zemes un būvju īpašumsMeža iela 2, Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Meža iela 2
632070020499Zemes un būvju īpašumsMeža iela 3, Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
732079000378Dzīvokļa īpašumsMeža iela 3 - 2, Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
832079000032Dzīvokļa īpašumsMeža iela 3 - 3, Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
932070020212Zemes un būvju īpašumsMeža iela 3A, Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Meža iela 3A
1032070020469Zemes un būvju īpašumsMeža iela 3C, Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Meža iela 3C
1132070021609Zemes un būvju īpašumsMeža iela 4, Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Meža iela 4
1232075022506Būvju īpašumsMeža iela 4B, Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
1332070021613Zemes un būvju īpašumsMeža iela 4B, Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
1432070021614Zemes un būvju īpašumsMeža iela 4C, Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Meža iela 4C
1532075020011Būvju īpašumsMeža iela 4C, Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
1632070021615Zemes un būvju īpašumsMeža iela 4D, Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Meža iela 4D
1732070020214Zemes un būvju īpašumsMeža iela 5, Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Meža iela 5
1832070020702Zemes un būvju īpašumsMeža iela 5A, Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
1932070020250Zemes un būvju īpašumsMeža iela 7, Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Meža iela 7
2032070020288Zemes un būvju īpašumsMeža iela 7B, Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Meža iela 7B
2132070021604Zemes un būvju īpašumsMeža iela 8, Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Meža iela 8
2232070020230Zemes un būvju īpašumsMeža iela 9, Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Meža iela 9
2332070020228Zemes un būvju īpašumsMeža iela 10, Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Meža iela 10
2432070020251Zemes un būvju īpašumsMeža iela 11, Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Meža iela 11
2532070020241Zemes un būvju īpašumsMeža iela 11, Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Meža iela 13
2632070021605Zemes un būvju īpašumsMeža iela 12, Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Citi nosaukumi: Pilsētas kapi
2732070020287Zemes un būvju īpašumsMeža iela 13, Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Meža iela 13A
Citi nosaukumi: Jaunjelgavas evanģēliski luteriskā Mārtiņa Baltā baznīca
Īpašuma dati atjaunoti: 18.06.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".