Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Augšdaugavas novads » Sventes pagasts » Meža ciems » Mājas

1. - 50. no 91 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
144880010014Zemes un būvju īpašums"1", Meža ciems, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Ļesnoje 1
244880010016Zemes un būvju īpašums"3", Meža ciems, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: "3", Meža ciems
344880010017Zemes un būvju īpašums"4", Meža ciems, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Ļesnoje 4
444880010018Zemes un būvju īpašums"5", Meža ciems, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Ļesnoje 5
544880010019Zemes un būvju īpašums"6", Meža ciems, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
644880010020Zemes un būvju īpašums"7", Meža ciems, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Ļesnoje 7
744880010022Zemes un būvju īpašums"9", Meža ciems, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Lesnoje 9
844880010023Zemes un būvju īpašums"10", Meža ciems, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Ļesnoje 10
944880010024Zemes un būvju īpašums"11", Meža ciems, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Ļesnoje 11
1044880010025Zemes un būvju īpašums"12", Meža ciems, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
1144880010026Zemes un būvju īpašums"13", Meža ciems, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Ļesnoje 13
1244880010027Zemes un būvju īpašums"14", Meža ciems, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Lesnoje,z.g.Nr.14
1344880010028Zemes un būvju īpašums"15", Meža ciems, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Lesnoje, z.g.Nr.15
1444880010029Zemes un būvju īpašums"16", Meža ciems, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Ļesnoje 16
1544880010030Zemes un būvju īpašums"17", Meža ciems, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Ļesnoje 17
1644880010031Zemes un būvju īpašums"18", Meža ciems, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Ļesnoje 18
1744880010033Zemes un būvju īpašums"20", Meža ciems, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Ļesnoje 20
1844880010034Zemes un būvju īpašums"21", Meža ciems, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Ļesnoje 21
1944880010036Zemes un būvju īpašums"23", Meža ciems, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Ļesnoje 23
2044880010037Zemes un būvju īpašums"24", Meža ciems, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Ļesnoje 24
2144880010038Zemes un būvju īpašums"25", Meža ciems, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Ļesnoje 25
2244880010039Zemes un būvju īpašums"26", Meža ciems, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
2344880010041Zemes un būvju īpašums"27", Meža ciems, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Lesnoje ,z.g.Nr.27,28
2444880010042Zemes un būvju īpašums"29", Meža ciems, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
2544880010045Zemes un būvju īpašums"32", Meža ciems, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Ļesnoje 32
2644880010046Zemes un būvju īpašums"33", Meža ciems, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Ļesnoje 33
2744885010008Būvju īpašums"33", Meža ciems, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
2844880010047Zemes un būvju īpašums"34", Meža ciems, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Ļesnoje 34
2944880010050Zemes un būvju īpašums"37", Meža ciems, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Ļesnoje 37
3044880010051Zemes un būvju īpašums"38", Meža ciems, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: D/s Lesnoje, z.g.Nr.38
3144880010052Zemes un būvju īpašums"39", Meža ciems, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Ļesnoje 39
3244880010053Zemes un būvju īpašums"40", Meža ciems, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Ļesnoje 40
3344880010055Zemes un būvju īpašums"42", Meža ciems, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Ļesnoje 42
3444880010056Zemes un būvju īpašums"43", Meža ciems, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Ļesnoje 43
3544880010057Zemes un būvju īpašums"44", Meža ciems, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Ļesnoje 44
3644880010058Zemes un būvju īpašums"56", Meža ciems, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Ļesnoje 56
3744880010060Zemes un būvju īpašums"58", Meža ciems, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Ļesnoje 58
3844880010064Zemes un būvju īpašums"61", Meža ciems, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Ļesnoje 61
3944880010066Zemes un būvju īpašums"65", Meža ciems, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Lesnoje, z.g. Nr.64, 65
4044880010069Zemes un būvju īpašums"68", Meža ciems, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Ļesnoje 68
4144880010070Zemes un būvju īpašums"69", Meža ciems, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Lesnoje z.g.69
4244880010071Zemes un būvju īpašums"70", Meža ciems, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
4344880010072Zemes un būvju īpašums"71", Meža ciems, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Meža ciems 71
4444880010076Zemes un būvju īpašums"79", Meža ciems, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Ļesnoje 79
4544880010077Zemes un būvju īpašums"80", Meža ciems, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Ļesnoje 80
4644880010078Zemes un būvju īpašums"81", Meža ciems, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Ļesnoje 81
4744880010146Zemes un būvju īpašums"86", Meža ciems, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Ļesnoje 86
4844880010080Zemes un būvju īpašums"88", Meža ciems, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Ļesnoje 88
4944880010081Zemes un būvju īpašums"89", Meža ciems, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Ļesnoje 89
5044880010082Zemes un būvju īpašums"90", Meža ciems, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
Nosaukums: Ļesnoje 90
Īpašuma dati atjaunoti: 18.06.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".