Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, apkaimes vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Rīga » Merķeļa iela » 8 » Dzīvokļi

1. - 40. no 40 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
101009176599Dzīvokļa īpašumsMerķeļa iela 8, Rīga, LV-1050
Apkaime: Centrs
201000050019Zemes un būvju īpašumsMerķeļa iela 8, Rīga, LV-1050
Apkaime: Centrs
301005050021Būvju īpašumsMerķeļa iela 8, Rīga, LV-1050
Apkaime: Centrs
401009948872Dzīvokļa īpašumsMerķeļa iela 8 - 1, Rīga, LV-1050
Apkaime: Centrs
501009193871Dzīvokļa īpašumsMerķeļa iela 8 - 2, Rīga, LV-1050
Apkaime: Centrs
601009158601Dzīvokļa īpašumsMerķeļa iela 8 - 2A, Rīga, LV-1050
Apkaime: Centrs
701009206598Dzīvokļa īpašumsMerķeļa iela 8 - 3, Rīga, LV-1050
Apkaime: Centrs
801009159043Dzīvokļa īpašumsMerķeļa iela 8 - 4, Rīga, LV-1050
Apkaime: Centrs
901009163893Dzīvokļa īpašumsMerķeļa iela 8 - 4A, Rīga, LV-1050
Apkaime: Centrs
1001009950471Dzīvokļa īpašumsMerķeļa iela 8 - 5, Rīga, LV-1050
Apkaime: Centrs
1101009179213Dzīvokļa īpašumsMerķeļa iela 8 - 6, Rīga, LV-1050
Apkaime: Centrs
1201009206402Dzīvokļa īpašumsMerķeļa iela 8 - 7, Rīga, LV-1050
Apkaime: Centrs
1301009213968Dzīvokļa īpašumsMerķeļa iela 8 - 8, Rīga, LV-1050
Apkaime: Centrs
1401009156760Dzīvokļa īpašumsMerķeļa iela 8 - 9, Rīga, LV-1050
Apkaime: Centrs
1501009223198Dzīvokļa īpašumsMerķeļa iela 8 - 9A, Rīga, LV-1050
Apkaime: Centrs
1601009190016Dzīvokļa īpašumsMerķeļa iela 8 - 10, Rīga, LV-1050
Apkaime: Centrs
1701009163642Dzīvokļa īpašumsMerķeļa iela 8 - 10A, Rīga, LV-1050
Apkaime: Centrs
1801009155633Dzīvokļa īpašumsMerķeļa iela 8 - 11, Rīga, LV-1050
Apkaime: Centrs
1901009158460Dzīvokļa īpašumsMerķeļa iela 8 - 12, Rīga, LV-1050
Apkaime: Centrs
2001009162480Dzīvokļa īpašumsMerķeļa iela 8 - 14, Rīga, LV-1050
Apkaime: Centrs
2101009951882Dzīvokļa īpašumsMerķeļa iela 8 - 15, Rīga, LV-1050
Apkaime: Centrs
2201009158515Dzīvokļa īpašumsMerķeļa iela 8 - 16, Rīga, LV-1050
Apkaime: Centrs
2301009178746Dzīvokļa īpašumsMerķeļa iela 8 - 16A, Rīga, LV-1050
Apkaime: Centrs
2401009164109Dzīvokļa īpašumsMerķeļa iela 8 - 17, Rīga, LV-1050
Apkaime: Centrs
2501009193449Dzīvokļa īpašumsMerķeļa iela 8 - 18, Rīga, LV-1050
Apkaime: Centrs
2601009163628Dzīvokļa īpašumsMerķeļa iela 8 - 19, Rīga, LV-1050
Apkaime: Centrs
2701009158504Dzīvokļa īpašumsMerķeļa iela 8 - 20, Rīga, LV-1050
Apkaime: Centrs
2801009155460Dzīvokļa īpašumsMerķeļa iela 8 - 21, Rīga, LV-1050
Apkaime: Centrs
2901009188163Dzīvokļa īpašumsMerķeļa iela 8 - 22, Rīga, LV-1050
Apkaime: Centrs
3001009156099Dzīvokļa īpašumsMerķeļa iela 8 - 22, Rīga, LV-1050
Apkaime: Centrs
3101009954171Dzīvokļa īpašumsMerķeļa iela 8 - 22A, Rīga, LV-1050
Apkaime: Centrs
3201009950834Dzīvokļa īpašumsMerķeļa iela 8 - 23, Rīga, LV-1050
Apkaime: Centrs
3301009951021Dzīvokļa īpašumsMerķeļa iela 8 - 24, Rīga, LV-1050
Apkaime: Centrs
3401009950828Dzīvokļa īpašumsMerķeļa iela 8 - 25, Rīga, LV-1050
Apkaime: Centrs
3501003050280Paātrināti privatizēts dzīvoklisMerķeļa iela 8 - 26, Rīga, LV-1050
Apkaime: Centrs
3601009235701Dzīvokļa īpašumsMerķeļa iela 8 - 27, Rīga, LV-1050
Apkaime: Centrs
3701009156652Dzīvokļa īpašumsMerķeļa iela 8 - 28, Rīga, LV-1050
Apkaime: Centrs
3801009156651Dzīvokļa īpašumsMerķeļa iela 8 - 29, Rīga, LV-1050
Apkaime: Centrs
3901009951722Dzīvokļa īpašumsMerķeļa iela 8 - 30, Rīga, LV-1050
Apkaime: Centrs
4001003050145
Vēsturisks
Paātrināti privatizēts dzīvoklisMerķeļa iela 8 - 22A, Rīga, LV-1050
Apkaime: Centrs
Īpašuma dati atjaunoti: 18.05.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati