Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Ķekavas novads » Ķekavas pagasts » Valdlauči » Meistaru iela » Mājas

1. - 50. no 101 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
180700010034Zemes un būvju īpašumsMeistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
Nosaukums: Unicentrs
Citi nosaukumi

Mielastu centrs, SEB, SEB Finanšu centrs

280700010092Zemes un būvju īpašumsMeistaru iela 3, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
Nosaukums: Meistaru iela 3
380700010032Zemes un būvju īpašumsMeistaru iela 5, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
Nosaukums: Katlakalna evanģeliski luteriskā draudze
Citi nosaukumi: Katlakalna evaņģēliski luteriskā baznīca, LaTS
480705010032Būvju īpašumsMeistaru iela 5, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
Nosaukums: Galvaniskā iecirkņa neitralizācija
580705010040Būvju īpašumsMeistaru iela 7, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
680705010036Būvju īpašumsMeistaru iela 9, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
Nosaukums: Meistaru iela 9
780705010034Būvju īpašumsMeistaru iela 11, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
Nosaukums: Unicentrs
880705010037Būvju īpašumsMeistaru iela 13, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
Nosaukums: Meistaru iela 13
980705010035Būvju īpašumsMeistaru iela 19, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
Nosaukums: Gutta - 2
1080705010004Būvju īpašumsMeistaru iela 29, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
Nosaukums: Meistaru iela 29
1180705010003Būvju īpašumsMeistaru iela 33, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
Nosaukums: VSKB 7-36
Citi nosaukumi: C.T.Co
1280705010039Būvju īpašumsMeistaru iela 35, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
1380705010042Būvju īpašumsMeistaru iela 37, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
1480700010093Zemes un būvju īpašumsMeistaru iela 39, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
1580705010007Būvju īpašumsMeistaru iela 43, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
Nosaukums: Meistaru iela 43
Citi nosaukumi: Ģimenes ārsta prakse
1680705010029Būvju īpašumsMeistaru iela 45, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
Nosaukums: Valdlauči-9
1780709001631Dzīvokļa īpašumsMeistaru iela 45, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
Nosaukums: Valdlauči 9
1880709001630Dzīvokļa īpašumsMeistaru iela 45, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
Nosaukums: Valdlauči 9 dz. 601
1980709001444Dzīvokļa īpašumsMeistaru iela 45 - 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
2080709000534Dzīvokļa īpašumsMeistaru iela 45 - 2, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
2180709001154Dzīvokļa īpašumsMeistaru iela 45 - 3, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
2280709000762Dzīvokļa īpašumsMeistaru iela 45 - 4, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
2380709000943Dzīvokļa īpašumsMeistaru iela 45 - 5, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
2480709001699Dzīvokļa īpašumsMeistaru iela 45 - 6, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
2580709002408Dzīvokļa īpašumsMeistaru iela 45 - 7, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
2680709000761Dzīvokļa īpašumsMeistaru iela 45 - 8, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
2780709001445Dzīvokļa īpašumsMeistaru iela 45 - 9, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
2880709001766Dzīvokļa īpašumsMeistaru iela 45 - 10, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
2980709001097Dzīvokļa īpašumsMeistaru iela 45 - 11, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
3080709001446Dzīvokļa īpašumsMeistaru iela 45 - 12, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
3180705010028Būvju īpašumsMeistaru iela 47, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
Nosaukums: Bangas
3280709001801Dzīvokļa īpašumsMeistaru iela 47 - 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
3380709002546Dzīvokļa īpašumsMeistaru iela 47 - 2, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
3480709001434Dzīvokļa īpašumsMeistaru iela 47 - 3, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
3580709001273Dzīvokļa īpašumsMeistaru iela 47 - 4, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
3680709001162Dzīvokļa īpašumsMeistaru iela 47 - 5, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
3780709002462Dzīvokļa īpašumsMeistaru iela 47 - 6, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
3880709001435Dzīvokļa īpašumsMeistaru iela 47 - 7, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
3980709001886Dzīvokļa īpašumsMeistaru iela 47 - 8, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
4080709000764Dzīvokļa īpašumsMeistaru iela 47 - 9, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
4180709002545Dzīvokļa īpašumsMeistaru iela 47 - 10, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
4280709000763Dzīvokļa īpašumsMeistaru iela 47 - 11, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
4380709000765Dzīvokļa īpašumsMeistaru iela 47 - 12, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
4480705010009Būvju īpašumsMeistaru iela 49, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
Nosaukums: Meistaru iela 49
4580709002239Dzīvokļa īpašumsMeistaru iela 51, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
Nosaukums: Valdlauči 2
Citi nosaukumi: LaTS
4680705040032Būvju īpašumsMeistaru iela 51, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
Nosaukums: Valdlauči 2
Citi nosaukumi: LaTS
4780709001977Dzīvokļa īpašumsMeistaru iela 51, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
Nosaukums: Valdlauči 2
Citi nosaukumi: LaTS
4880709002635Dzīvokļa īpašumsMeistaru iela 51 - 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
Nosaukums: Valdlauči 2, dz.1
Citi nosaukumi: LaTS
4980709001595Dzīvokļa īpašumsMeistaru iela 51 - 2, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
Citi nosaukumi: LaTS
5080709002557Dzīvokļa īpašumsMeistaru iela 51 - 3, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
Citi nosaukumi: LaTS
Īpašuma dati atjaunoti: 22.06.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".