Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss (juridiskām personām un pašvaldībām tiek parādīti reģistrācijas numurs vai identifikators un nosaukums), personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Rīga » Latgales iela » Mājas

1. - 50. no 11324 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
101005470002Būvju īpašumsDzērvju iela 4, Rīga, LV-1019
Apkaime: Maskavas forštate
Citi nosaukumi: M riepa, SIA Janers
201000440054Zemes un būvju īpašumsJersikas iela 2, Rīga, LV-1003
Apkaime: Maskavas forštate
301005720220Būvju īpašumsĶengaraga iela 1 k-4, Rīga, LV-1063
Apkaime: Ķengarags
Citi nosaukumi

Bass Trade, Winestock, www.autoeuroparts.lv

401005720039Būvju īpašumsĶengaraga iela 2E, Rīga, LV-1063
Apkaime: Ķengarags
501000430087Zemes un būvju īpašumsLatgales iela 49, Rīga, LV-1003
Apkaime: Maskavas forštate
601000430085Zemes un būvju īpašumsLatgales iela 51, Rīga, LV-1003
Apkaime: Maskavas forštate
701000430209Zemes un būvju īpašumsLatgales iela 51A, Rīga, LV-1003
Apkaime: Maskavas forštate
801000432019Zemes un būvju īpašumsLatgales iela 53, Rīga, LV-1003
Apkaime: Maskavas forštate
901009049085Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 53 - 1, Rīga, LV-1003
Apkaime: Maskavas forštate
1001009049086Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 53 - 2, Rīga, LV-1003
Apkaime: Maskavas forštate
1101009220268Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 53 - 2A, Rīga, LV-1003
Apkaime: Maskavas forštate
1201009950777Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 53 - 3, Rīga, LV-1003
Apkaime: Maskavas forštate
1301009951812Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 53 - 4, Rīga, LV-1003
Apkaime: Maskavas forštate
1401009259372Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 53 - 5, Rīga, LV-1003
Apkaime: Maskavas forštate
1501009227854Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 53 - 6, Rīga, LV-1003
Apkaime: Maskavas forštate
1601009949108Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 53 - 6A, Rīga, LV-1003
Apkaime: Maskavas forštate
1701009218896Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 53 - 7, Rīga, LV-1003
Apkaime: Maskavas forštate
1801009232939Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 53 - 8, Rīga, LV-1003
Apkaime: Maskavas forštate
1901009220503Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 53 - 8A, Rīga, LV-1003
Apkaime: Maskavas forštate
2001009237715Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 53 - 9, Rīga, LV-1003
Apkaime: Maskavas forštate
2101009231900Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 53 - 10, Rīga, LV-1003
Apkaime: Maskavas forštate
2201009218394Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 53 - 11, Rīga, LV-1003
Apkaime: Maskavas forštate
2301009217165Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 53 - 11A, Rīga, LV-1003
Apkaime: Maskavas forštate
2401009250216Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 53 - 12, Rīga, LV-1003
Apkaime: Maskavas forštate
2501009218326Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 53 - 13, Rīga, LV-1003
Apkaime: Maskavas forštate
2601009241434Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 53 - 13A, Rīga, LV-1003
Apkaime: Maskavas forštate
2701009249291Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 53 - 14, Rīga, LV-1003
Apkaime: Maskavas forštate
2801009234425Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 53 - 15, Rīga, LV-1003
Apkaime: Maskavas forštate
2901009049083Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 53 - 16, Rīga, LV-1003
Apkaime: Maskavas forštate
3001009236199Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 53 - 17, Rīga, LV-1003
Apkaime: Maskavas forštate
3101009104641Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 53 - 18, Rīga, LV-1003
Apkaime: Maskavas forštate
3201009222872Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 53 - 19, Rīga, LV-1003
Apkaime: Maskavas forštate
3301009049142Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 53 - 21, Rīga, LV-1003
Apkaime: Maskavas forštate
3401009237993Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 53 - 23, Rīga, LV-1003
Apkaime: Maskavas forštate
3501009049087Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 53 - 24, Rīga, LV-1003
Apkaime: Maskavas forštate
3601009238825Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 53 - 25, Rīga, LV-1003
Apkaime: Maskavas forštate
3701009235468Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 53A - 26, Rīga, LV-1003
Apkaime: Maskavas forštate
3801009217270Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 55, Rīga, LV-1003
Apkaime: Maskavas forštate
3901009204719Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 55, Rīga, LV-1003
Apkaime: Maskavas forštate
4001000430083Zemes un būvju īpašumsLatgales iela 55, Rīga, LV-1003
Apkaime: Maskavas forštate
4101009217019Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 55 - 1, Rīga, LV-1003
Apkaime: Maskavas forštate
4201009104173Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 55 - 1A, Rīga, LV-1003
Apkaime: Maskavas forštate
4301009104184Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 55 - 1B, Rīga, LV-1003
Apkaime: Maskavas forštate
4401009104186Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 55 - 1C, Rīga, LV-1003
Apkaime: Maskavas forštate
4501009204710Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 55 - 2, Rīga, LV-1003
Apkaime: Maskavas forštate
4601009204629Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 55 - 3, Rīga, LV-1003
Apkaime: Maskavas forštate
4701009204630Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 55 - 4, Rīga, LV-1003
Apkaime: Maskavas forštate
4801009204711Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 55 - 5, Rīga, LV-1003
Apkaime: Maskavas forštate
4901009217022Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 55 - 6, Rīga, LV-1003
Apkaime: Maskavas forštate
5001009204712Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 55 - 7, Rīga, LV-1003
Apkaime: Maskavas forštate
Īpašuma dati atjaunoti: 10.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".