Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Rīga » Latgales iela » 258 k-4 » Dzīvokļi

1. - 50. no 58 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
101005780068Būvju īpašumsLatgales iela 258 k-4, Rīga, LV-1063
Apkaime: Ķengarags
201009196445Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 258 k-4 - 1, Rīga, LV-1063
Apkaime: Ķengarags
301009253915Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 258 k-4 - 2, Rīga, LV-1063
Apkaime: Ķengarags
401009052413Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 258 k-4 - 3, Rīga, LV-1063
Apkaime: Ķengarags
501009195939Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 258 k-4 - 4, Rīga, LV-1063
Apkaime: Ķengarags
601009953364Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 258 k-4 - 6, Rīga, LV-1063
Apkaime: Ķengarags
701009210003Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 258 k-4 - 7, Rīga, LV-1063
Apkaime: Ķengarags
801009242181Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 258 k-4 - 8, Rīga, LV-1063
Apkaime: Ķengarags
901009195409Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 258 k-4 - 9, Rīga, LV-1063
Apkaime: Ķengarags
1001009196176Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 258 k-4 - 10, Rīga, LV-1063
Apkaime: Ķengarags
1101009206971Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 258 k-4 - 11, Rīga, LV-1063
Apkaime: Ķengarags
1201009206769Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 258 k-4 - 12, Rīga, LV-1063
Apkaime: Ķengarags
1301009239814Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 258 k-4 - 13, Rīga, LV-1063
Apkaime: Ķengarags
1401009196600Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 258 k-4 - 14, Rīga, LV-1063
Apkaime: Ķengarags
1501009208194Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 258 k-4 - 15, Rīga, LV-1063
Apkaime: Ķengarags
1601009195898Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 258 k-4 - 16, Rīga, LV-1063
Apkaime: Ķengarags
1701009950219Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 258 k-4 - 17, Rīga, LV-1063
Apkaime: Ķengarags
1801009206448Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 258 k-4 - 18, Rīga, LV-1063
Apkaime: Ķengarags
1901009208814Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 258 k-4 - 20, Rīga, LV-1063
Apkaime: Ķengarags
2001009207298Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 258 k-4 - 21, Rīga, LV-1063
Apkaime: Ķengarags
2101009215875Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 258 k-4 - 22, Rīga, LV-1063
Apkaime: Ķengarags
2201009252952Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 258 k-4 - 23, Rīga, LV-1063
Apkaime: Ķengarags
2301009258056Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 258 k-4 - 24, Rīga, LV-1063
Apkaime: Ķengarags
2401009192008Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 258 k-4 - 25, Rīga, LV-1063
Apkaime: Ķengarags
2501009208485Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 258 k-4 - 26, Rīga, LV-1063
Apkaime: Ķengarags
2601009196646Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 258 k-4 - 27, Rīga, LV-1063
Apkaime: Ķengarags
2701009196026Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 258 k-4 - 28, Rīga, LV-1063
Apkaime: Ķengarags
2801009209981Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 258 k-4 - 29, Rīga, LV-1063
Apkaime: Ķengarags
2901009192016Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 258 k-4 - 31, Rīga, LV-1063
Apkaime: Ķengarags
3001009196179Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 258 k-4 - 32, Rīga, LV-1063
Apkaime: Ķengarags
3101009212117Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 258 k-4 - 33, Rīga, LV-1063
Apkaime: Ķengarags
3201009192014Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 258 k-4 - 34, Rīga, LV-1063
Apkaime: Ķengarags
3301009195604Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 258 k-4 - 35, Rīga, LV-1063
Apkaime: Ķengarags
3401009207621Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 258 k-4 - 36, Rīga, LV-1063
Apkaime: Ķengarags
3501009196204Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 258 k-4 - 37, Rīga, LV-1063
Apkaime: Ķengarags
3601009196024Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 258 k-4 - 38, Rīga, LV-1063
Apkaime: Ķengarags
3701009195242Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 258 k-4 - 39, Rīga, LV-1063
Apkaime: Ķengarags
3801009196023Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 258 k-4 - 40, Rīga, LV-1063
Apkaime: Ķengarags
3901009196169Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 258 k-4 - 41, Rīga, LV-1063
Apkaime: Ķengarags
4001009234498Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 258 k-4 - 42, Rīga, LV-1063
Apkaime: Ķengarags
4101009195891Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 258 k-4 - 43, Rīga, LV-1063
Apkaime: Ķengarags
4201009220142Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 258 k-4 - 44, Rīga, LV-1063
Apkaime: Ķengarags
4301009195402Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 258 k-4 - 45, Rīga, LV-1063
Apkaime: Ķengarags
4401009195521Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 258 k-4 - 46, Rīga, LV-1063
Apkaime: Ķengarags
4501009196499Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 258 k-4 - 47, Rīga, LV-1063
Apkaime: Ķengarags
4601009206861Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 258 k-4 - 48, Rīga, LV-1063
Apkaime: Ķengarags
4701009228902Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 258 k-4 - 49, Rīga, LV-1063
Apkaime: Ķengarags
4801009138002Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 258 k-4 - 50, Rīga, LV-1063
Apkaime: Ķengarags
4901009208638Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 258 k-4 - 51, Rīga, LV-1063
Apkaime: Ķengarags
5001009214996Dzīvokļa īpašumsLatgales iela 258 k-4 - 52, Rīga, LV-1063
Apkaime: Ķengarags
Īpašuma dati atjaunoti: 10.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".