Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 135 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
170820110064Zemes un būvju īpašums"Mehāniskās darbnīcas", Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833
Nosaukums: Apšusala
270820130160Zemes un būvju īpašumsCeltnieku iela 1, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833
Nosaukums: Celtnieku iela 1
370829000095Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 1 - 2, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833
470829000094Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 1 - 3, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833
570829000036Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 1 - 4, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833
670829000032Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 1 - 5, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833
770829000057Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 1 - 6, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833
870829000033Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 1 - 7, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833
970829000045Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 1 - 9, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833
Nosaukums: Celtnieku iela 1
1070829000027Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 1 - 11, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833
1170829000044Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 1 - 12, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833
Nosaukums: Celtnieku iela 1
1270829000073Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 1 - 13, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833
Nosaukums: Celtnieku iela 1-13
1370820130161Zemes un būvju īpašumsCeltnieku iela 1A, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833
Nosaukums: Celtnieku iela 1A
1470829000015Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 1A - 1, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833
1570829000059Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 1A - 2, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833
1670829000054Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 1A - 3, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833
1770829000060Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 1A - 4, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833
1870829000019Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 1A - 6, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833
1970829000028Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 1A - 7, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833
2070829000018Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 1A - 9, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833
2170829000024Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 1A - 10, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833
2270829000020Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 1A - 11, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833
2370829000051Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 1A - 12, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833
2470829000072Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 1A - 15, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833
2570829000030Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 1A - 17, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833
2670820130291Zemes un būvju īpašumsCeltnieku iela 1B, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833
2770820130162Zemes un būvju īpašumsCeltnieku iela 2, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833
Nosaukums: Celtnieku iela 2
2870829000075Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 2 - 2, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833
2970829000092Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 2 - 3, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833
3070829000083Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 2 - 4, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833
3170829000008Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 2 - 5, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833
3270820130163Zemes un būvju īpašumsCeltnieku iela 3, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833
Nosaukums: Celtnieku iela 3
3370829000066Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 3 - 1, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833
3470829000071Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 3 - 3, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833
3570829000013Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 3 - 4, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833
3670829000022Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 3 - 6, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833
3770829000052Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 3 - 8, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833
3870820130164Zemes un būvju īpašumsCeltnieku iela 4, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833
3970829000012Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 4 - 1, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833
4070829000080Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 4 - 2, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833
4170829000011Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 4 - 4, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833
4270829000086Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 4 - 5, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833
4370829000091Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 4 - 6, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833
4470829000081Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 4 - 7, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833
4570829000065Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 4 - 8, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833
4670820130017Zemes un būvju īpašumsCeltnieku iela 7, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833
Nosaukums: Celtnieku iela 5
4770820130107Zemes un būvju īpašumsCeltnieku iela 9, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833
4870820130338Zemes un būvju īpašumsCeltnieku iela 14, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833
4970825130006Būvju īpašumsLīvānu iela 2, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833
5070820130052Zemes un būvju īpašumsLīvānu iela 3, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833
Nosaukums: Līvānu iela 3
Īpašuma dati atjaunoti: 10.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".