Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 514 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
170820060001Zemes un būvju īpašums"Āboliņi", Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4830
Nosaukums: Āboliņi
270820060115Zemes un būvju īpašums"Āboliņmasts", Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4830
Nosaukums: Āboliņmasts
370820140031Zemes un būvju īpašums"Aiviekstes hidromezgls-icentrs", Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4830
Nosaukums: Aiviekstes hidromezgls
Citi nosaukumi: Lubāna mitrāja informācijas centrs
470825140001Būvju īpašums"Aiviekstes hidromezgls-icentrs", Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4830
Nosaukums: Aiviekstes hidromezgls - icentrs
Citi nosaukumi: Lubāna mitrāja informācijas centrs
570820010025Zemes un būvju īpašums"Aizkalniņi", Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4830
Nosaukums: Aizkalniņi
Citi nosaukumi: Aizkalniņi
670820080004Zemes un būvju īpašums"Akmentiņi", Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833
Nosaukums: Akmentiņi
770820040235Zemes un būvju īpašums"Alkšņi", Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4830
Nosaukums: Alkšņi
870820120011Zemes un būvju īpašums"Aļņi", Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833
Nosaukums: Aļņi
970820020010Zemes un būvju īpašums"Andrēni", Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4830
Nosaukums: Andrēni
1070825040006Būvju īpašums"Angārs", Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4830
1170820020053Zemes un būvju īpašums"Anniņas", Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4830
Nosaukums: Anniņas
1270820010020Zemes un būvju īpašums"Apšukalns", Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4830
Nosaukums: Apšukalns
1370820120042Zemes un būvju īpašums"Apvijas", Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833
Nosaukums: Apvijas
1470820070071Zemes un būvju īpašums"Āriņi", Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4826
Nosaukums: Jaunāriņi
Citi nosaukumi: Āriņi
1570820070003Zemes un būvju īpašums"Arumbirze", Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4826
Nosaukums: Arumbirze
Citi nosaukumi: Arumbirze
1670820120069Zemes un būvju īpašums"Asari", Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833
Nosaukums: Asari
1770820130032Zemes un būvju īpašums"Asni Zirņi", Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4830
Nosaukums: Zirņi
1870820130093Zemes un būvju īpašums"Asnu Lejas", Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4830
Nosaukums: Asnu Lejas
1970820040041Zemes un būvju īpašums"Augstāsala", Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4830
Nosaukums: Augstāsala
2070820120044Zemes un būvju īpašums"Ausekļi", Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833
Nosaukums: Ausekļi
2170820040099Zemes un būvju īpašums"Bāliņi", Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4830
Nosaukums: Bāliņi
Citi nosaukumi: Bāliņi
2270820110052Zemes un būvju īpašums"Bāliņi Rutki", Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4826
Nosaukums: Bāliņi
2370820100010Zemes un būvju īpašums"Birziņi", Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4830
Nosaukums: Birziņi
2470820060083Zemes un būvju īpašums"Brenčuki", Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4830
Nosaukums: Brenčuki
2570820120134Zemes un būvju īpašums"Briežkalni", Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833
Nosaukums: Briežkalni
2670820110069Zemes un būvju īpašums"Brūklenāji", Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4826
Nosaukums: Brūklenāji
2770820130194Zemes un būvju īpašums"Ceļmalas", Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833
Nosaukums: Ceļmalas
2870820090015Zemes un būvju īpašums"Cerības", Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4830
Nosaukums: Cerības
Citi nosaukumi: Cerības
2970820070010Zemes un būvju īpašums"Ceriņi", Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4826
Nosaukums: Ceriņi
3070820110003Zemes un būvju īpašums"Ceruku Liepsalas", Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4830
Nosaukums: Ceruku Liepsalas
3170820050068Zemes un būvju īpašums"Cesvainieki 2", Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4830
Nosaukums: Cesvainieki 2
3270820120090Zemes un būvju īpašums"Cīrulīši", Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833
Nosaukums: Cīrulīši
3370820120198Zemes un būvju īpašums"Cīrulīši ferma", Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833
Nosaukums: Cīrulīšu ferma
3470820110061Zemes un būvju īpašums"Dailes", Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4826
Nosaukums: Dailes
3570825040002Būvju īpašums"Darmaļi", Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4830
Nosaukums: Darmaļi
3670829000087Dzīvokļa īpašums"Darmaļi" - 1, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4830
3770829000088Dzīvokļa īpašums"Darmaļi" - 2, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4830
3870829000089Dzīvokļa īpašums"Darmaļi" - 3, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4830
3970829000090Dzīvokļa īpašums"Darmaļi" - 4, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4830
4070820040154Zemes un būvju īpašums"Darmaļi Berezovski", Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4830
Nosaukums: Darmaļi
4170820060015Zemes un būvju īpašums"Daudzenāni", Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4830
Nosaukums: Daudzenāni
4270820130041Zemes un būvju īpašums"Degumnieki", Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833
Nosaukums: Degumnieki
4370820130047Zemes un būvju īpašums"Degumnieku Kaktiņi", Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833
Nosaukums: Degumnieku Kaktiņi
4470820120184Zemes un būvju īpašums"Dimanti", Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833
Nosaukums: Dimanti
4570820100032Zemes un būvju īpašums"Druvenieki Lipeņi", Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4830
Nosaukums: Druvenes
4670820100117Zemes un būvju īpašums"Druviņas", Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4830
Nosaukums: Druviņas
4770820060040Zemes un būvju īpašums"Dzērvenītes", Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4830
Nosaukums: Dzērvenīte
4870825010002Būvju īpašums"Dzērvītes", Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4830
4970820110054Zemes un būvju īpašums"Dzidras", Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4826
Nosaukums: Dzidras
5070820010010Zemes un būvju īpašums"Dzidras 1", Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4830
Nosaukums: Dzidras
Īpašuma dati atjaunoti: 10.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".