Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 152 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
170500050310Zemes un būvju īpašums"Brankūžlejas", Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Brankūžlejas
270500050313Zemes un būvju īpašums"Centrs 1", Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Centrs 1
370500050076Zemes un būvju īpašums"Druviņas", Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Druviņas
470500050248Zemes un būvju īpašums"Dunduri", Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Dunduri
570500050410Zemes un būvju īpašums"Dzelzavas estrāde", Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Parks
670500050411Zemes un būvju īpašums"Dzelzavas pils", Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Dzelzavas pils
Citi nosaukumi: Dzelzavas muiža, Pārvaldnieka māja
770500050456Zemes un būvju īpašums"Galdnieki", Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
870500050095Zemes un būvju īpašums"Garāžas", Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
970500050340Zemes un būvju īpašums"Jaunliepiņas", Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Jaunliepiņas
1070500050301Zemes un būvju īpašums"Kalna Graudupes", Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Kalna Graudupes
1170500050008Zemes un būvju īpašums"Kalnieši", Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Kalnieši
1270500050255Zemes un būvju īpašums"Kultūras nams", Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Kultūras nams
1370500050218Zemes un būvju īpašums"Liepiņkalns", Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Liepiņkalns
1470500050225Zemes un būvju īpašums"Liepukalns", Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Liepukalns
1570500050339Zemes un būvju īpašums"Piesaules", Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Piesaules
1670500050171Zemes un būvju īpašums"Riekstiņi", Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Riekstiņi
1770509000036Dzīvokļa īpašums"Saulaines", Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Citi nosaukumi: Saulaines
1870500050308Zemes un būvju īpašums"Saulaines", Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Saulaines
Citi nosaukumi: Saulaines
1970509000011Dzīvokļa īpašums"Saulaines" - 1, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Citi nosaukumi: Saulaines
2070509000080Dzīvokļa īpašums"Saulaines" - 2, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Citi nosaukumi: Saulaines
2170509000012Dzīvokļa īpašums"Saulaines" - 3, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Citi nosaukumi: Saulaines
2270509000013Dzīvokļa īpašums"Saulaines" - 4, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Citi nosaukumi: Saulaines
2370509000014Dzīvokļa īpašums"Saulaines" - 5, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Citi nosaukumi: Saulaines
2470500050096Zemes un būvju īpašums"Ūdenstornis", Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Ūdenstornis
2570500050167Zemes un būvju īpašums"Viesturi", Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Viesturi
2670500050064Zemes un būvju īpašumsKalna iela 1, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Lāses
2770500050179Zemes un būvju īpašumsKalna iela 5, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Kalna iela 5
2870500050282Zemes un būvju īpašumsKalna iela 7, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Mednīši
2970500050154Zemes un būvju īpašumsKalna iela 8, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Lejas Avotiņi
3070500050022Zemes un būvju īpašumsKalna iela 10, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Brūklenāji
3170500050113Zemes un būvju īpašumsKalna iela 14, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Alfrēdi
3270500050418Zemes un būvju īpašumsKļavu iela 1, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Kļavu iela 1
3370500050390Zemes un būvju īpašumsKļavu iela 2, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Kļavu iela 2
3470500050327Zemes un būvju īpašumsKļavu iela 2A, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Centrs
3570500050061Zemes un būvju īpašumsKļavu iela 3, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Kļavu iela 3
3670500050385Zemes un būvju īpašumsKļavu iela 4, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Kantoris
3770500050422Zemes un būvju īpašumsKļavu iela 4A, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Kļavu iela 4A
3870500050444Zemes un būvju īpašumsKļavu iela 4B, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Kļavu iela 4B
3970500050341Zemes un būvju īpašumsKļavu iela 5, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Kļavu iela 5
4070509000061Dzīvokļa īpašumsKļavu iela 5 - 3, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
4170509000059Dzīvokļa īpašumsKļavu iela 5 - 4, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
4270509000039Dzīvokļa īpašumsKļavu iela 5 - 5, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
4370509000046Dzīvokļa īpašumsKļavu iela 5 - 7, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
4470509000069Dzīvokļa īpašumsKļavu iela 5 - 8, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
4570509000051Dzīvokļa īpašumsKļavu iela 5 - 9, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
4670509000053Dzīvokļa īpašumsKļavu iela 5 - 12, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
4770509000050Dzīvokļa īpašumsKļavu iela 5 - 13, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
4870509000060Dzīvokļa īpašumsKļavu iela 5 - 15, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
4970509000047Dzīvokļa īpašumsKļavu iela 5 - 17, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
5070509000056Dzīvokļa īpašumsKļavu iela 5 - 18, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Īpašuma dati atjaunoti: 10.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".