Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Saistībā ar plānotiem sistēmas uzturēšanas darbiem šodien 25.07.2024. no plkst.18.00 līdz 21.00 nebūs pieejams nekustamo īpašumu katalogs.
Paldies par sapratni un atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Šeit lasīt detalizētu informāciju par kartītē iekļautiem datiem:

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss (juridiskām personām un pašvaldībām tiek parādīti reģistrācijas numurs vai identifikators un nosaukums), personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 38. no 38 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
170500070059Zemes un būvju īpašums"Austrumi", Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Austrumi
270500070065Zemes un būvju īpašums"Kalna Zofijas", Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Kalna Zofijas
370500070156Zemes un būvju īpašums"Lavandas", Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Lavandas
470500070017Zemes un būvju īpašums"Lejasaizpurves", Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Lejasaizpurves
570500070106Zemes un būvju īpašums"Liepkalni", Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Liepkalni
670500070028Zemes un būvju īpašums"Ozolkalns", Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Ozolkalns
770500070111Zemes un būvju īpašums"Ūdenstornis 1", Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Ūdenstornis 1
870500070060Zemes un būvju īpašums"Vidsētas", Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Vidsētas
970500070030Zemes un būvju īpašums"Zofijas", Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Zofijas
1070500070131Zemes un būvju īpašumsBērzu iela 7, Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: VKF Cesvaine darbnīcas
1170500070113Zemes un būvju īpašumsBērzu iela 9, Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Bērzu iela 9
1270500070019Zemes un būvju īpašumsBērzu iela 12, Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Vecaizpurves
1370500070009Zemes un būvju īpašumsBērzu iela 13, Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Kalna Aizpurves
1470500070127Zemes un būvju īpašumsBērzu iela 13A, Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Bērzu iela 13A
1570509000090Dzīvokļa īpašumsBērzu iela 13A - 1, Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
1670509000091Dzīvokļa īpašumsBērzu iela 13A - 2, Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
1770509000087Dzīvokļa īpašumsBērzu iela 13A - 5, Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
1870509000089Dzīvokļa īpašumsBērzu iela 13A - 7, Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
1970509000038Dzīvokļa īpašumsBērzu iela 13A - 10, Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
2070509000092Dzīvokļa īpašumsBērzu iela 13A - 17, Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
2170500070154Zemes un būvju īpašumsBērzu iela 15, Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Bērzu iela 11
2270500070170Zemes un būvju īpašumsBērzu iela 16, Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
2370500070049Zemes un būvju īpašumsBērzu iela 17, Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Bērzu iela 17
2470505070001Būvju īpašumsBērzu iela 17, Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Aizpurves
2570500070128Zemes un būvju īpašumsBērzu iela 19, Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Bērzu iela 19
2670509000094Dzīvokļa īpašumsBērzu iela 19 - 11, Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
2770509000085Dzīvokļa īpašumsBērzu iela 19 - 23, Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
2870509000001Dzīvokļa īpašumsBērzu iela 19 - 34, Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
2970500070137Zemes un būvju īpašumsBērzu iela 21, Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Bērzu iela 21
3070500070138Zemes un būvju īpašumsBērzu iela 23, Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Bērzu iela 23
3170509000086Dzīvokļa īpašumsBērzu iela 23 - 14, Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
3270500070151Zemes un būvju īpašumsBērzu iela 25, Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Bērzu iela 25
3370500070139Zemes un būvju īpašumsBērzu iela 27, Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Bērzu iela 27
3470509000093Dzīvokļa īpašumsBērzu iela 27 - 1, Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
3570509000088Dzīvokļa īpašumsBērzu iela 27 - 30, Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
3670500070063Zemes un būvju īpašumsBērzu iela 33, Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Sofijas
3770500070146Zemes un būvju īpašumsBērzu iela 35, Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Getliņi
3870500070022Zemes un būvju īpašumsMadonas novads
Nosaukums: Sīkzemnieki
Īpašuma dati atjaunoti: 20.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".