Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 499 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
170500050367Zemes un būvju īpašums"Akācijas", Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Akācijas
270500070053Zemes un būvju īpašums"Akmentiņi", Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Akmentiņi
Citi nosaukumi: Akmentiņi
370500050136Zemes un būvju īpašums"Aldari", Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Aldari
470500050100Zemes un būvju īpašums"Apariņi", Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Apariņi
570500050163Zemes un būvju īpašums"Apogi", Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Apogi
Citi nosaukumi: Apogi
670500050263Zemes un būvju īpašums"Apsēni 1", Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Apsēni 1
Citi nosaukumi: Apsēni 1
770500030119Zemes un būvju īpašums"Arāji", Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Arāji
870500040007Zemes un būvju īpašums"Atpūtas", Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Atpūtas
970500050369Zemes un būvju īpašums"Attīrīšanas iekārtas", Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Attīrīšanas iekārtas
1070500010116Zemes un būvju īpašums"Augštūjāni", Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Augštūjāni
1170500050343Zemes un būvju īpašums"Ausekļi", Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Ausekļi
1270500070059Zemes un būvju īpašums"Austrumi", Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Austrumi
1370500040003Zemes un būvju īpašums"Avotiņi 2", Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Avotiņi
1470500060028Zemes un būvju īpašums"Baldones", Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Baldones
1570500050347Zemes un būvju īpašums"Banurti", Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
1670500010001Zemes un būvju īpašums"Banurtu mājas", Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Banurti
1770500040001Zemes un būvju īpašums"Bērziņi", Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Bērziņi
Citi nosaukumi: Bērziņi
1870500050372Zemes un būvju īpašums"Bērzkalni", Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
1970500050306Zemes un būvju īpašums"Bieziņi", Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Bieziņi
2070500010009Zemes un būvju īpašums"Birstiņas", Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Birstiņas
2170500020082Zemes un būvju īpašums"Birznieki", Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Birznieki
2270500020153Zemes un būvju īpašums"Birznieki 3", Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Birznieki 3
2370500020021Zemes un būvju īpašums"Bokāni", Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Bokāni
2470500040015Zemes un būvju īpašums"Boķi 1", Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Boķi
2570500050310Zemes un būvju īpašums"Brankūžlejas", Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Brankūžlejas
2670500060102Zemes un būvju īpašums"Brankūžlejas", Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Brankūžlejas 1
2770500020036Zemes un būvju īpašums"Brieži", Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Brieži
2870500050362Zemes un būvju īpašums"Brutāni", Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Jaunpadoms
2970500040121Zemes un būvju īpašums"Bučauska 1", Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Bučauska 1
3070500040122Zemes un būvju īpašums"Bučauskas pareizticīgo baznīca", Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Bučauskas pareizticīgo baznīca
Citi nosaukumi: Bučauskas pareizticīgo baznīca
3170500040081Zemes un būvju īpašums"Burtnieki 1", Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Burtnieki 1
3270500050297Zemes un būvju īpašums"Ceļmalas", Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Ceļmalas
3370505050006Būvju īpašums"Ceļmalas", Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
3470500050313Zemes un būvju īpašums"Centrs 1", Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Centrs 1
3570500080041Zemes un būvju īpašums"Cinīši", Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Cinīši
3670500070143Zemes un būvju īpašums"Cukurpunkts", Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Cukurpunkts
3770509000076Dzīvokļa īpašums"Cukurpunkts", Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
3870509000079Dzīvokļa īpašums"Cukurpunkts" - 1, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
3970509000083Dzīvokļa īpašums"Cukurpunkts" - 3, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
4070500050193Zemes un būvju īpašums"Dainas", Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Dainas
4170500040011Zemes un būvju īpašums"Dainavoti", Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Dainavoti
Citi nosaukumi: Dainavoti
4270500030103Zemes un būvju īpašums"Degas", Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Degas
4370500080035Zemes un būvju īpašums"Dobupi", Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Dobupi
Citi nosaukumi: Dobupi
4470500050239Zemes un būvju īpašums"Doki", Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Doki
4570500040010Zemes un būvju īpašums"Draudzes māja", Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Draudzes māja
4670500080021Zemes un būvju īpašums"Dravas", Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Dravas
4770500080007Zemes un būvju īpašums"Dreimaņi", Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Dreimaņi
4870500050076Zemes un būvju īpašums"Druviņas", Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Druviņas
4970500050248Zemes un būvju īpašums"Dunduri", Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Dunduri
5070500050410Zemes un būvju īpašums"Dzelzavas estrāde", Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873
Nosaukums: Parks
Īpašuma dati atjaunoti: 10.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".