Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 55 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
170440020088Zemes un būvju īpašums"Akmenāji", Stalīdzāni, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
Nosaukums: Akmenāji
270440020087Zemes un būvju īpašums"Baturi", Stalīdzāni, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
Nosaukums: Baturi
Citi nosaukumi: Baturi
370440020009Zemes un būvju īpašums"Driķi", Stalīdzāni, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
Nosaukums: Driķi
Citi nosaukumi: Driķi
470440020157Zemes un būvju īpašums"Elkšņumalas", Stalīdzāni, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
Nosaukums: Elkšņumalas
Citi nosaukumi: Elkšņumalas
570440020017Zemes un būvju īpašums"Grantskalni", Stalīdzāni, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
Nosaukums: Grantskalni
670440020092Zemes un būvju īpašums"Grāvgaļi", Stalīdzāni, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
Nosaukums: Grāvgaļi
770445020005Būvju īpašums"Līcīši", Stalīdzāni, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
Nosaukums: Līcīši
870440020011Zemes un būvju īpašums"Līcīši", Stalīdzāni, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
Nosaukums: Līcīši
970440020125Zemes un būvju īpašums"Rožlīcis", Stalīdzāni, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
Nosaukums: Rožlīcis
1070440020035Zemes un būvju īpašums"Stalīdzāni", Stalīdzāni, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
Nosaukums: Plūmes
1170440020135Zemes un būvju īpašums"Stalīdzāni 1", Stalīdzāni, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
Nosaukums: Stalīdzāni 1
1270440020094Zemes un būvju īpašums"Vanagi", Stalīdzāni, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
Nosaukums: Vanagi
1370440020151Zemes un būvju īpašumsAiviekstes iela 1, Stalīdzāni, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
Nosaukums: Aiviekstes iela 1
1470449000199Dzīvokļa īpašumsAiviekstes iela 1 - 1, Stalīdzāni, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
1570449000068Dzīvokļa īpašumsAiviekstes iela 1 - 3, Stalīdzāni, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
1670449000197Dzīvokļa īpašumsAiviekstes iela 1 - 4, Stalīdzāni, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
1770449000202Dzīvokļa īpašumsAiviekstes iela 1 - 5, Stalīdzāni, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
1870449000200Dzīvokļa īpašumsAiviekstes iela 1 - 6, Stalīdzāni, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
1970449000178Dzīvokļa īpašumsAiviekstes iela 1 - 7, Stalīdzāni, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
2070440020133Zemes un būvju īpašumsAiviekstes iela 2, Stalīdzāni, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
Nosaukums: Aiviekstes iela 2
2170449000102Dzīvokļa īpašumsAiviekstes iela 2 - 1, Stalīdzāni, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
2270449000070Dzīvokļa īpašumsAiviekstes iela 2 - 2, Stalīdzāni, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
2370449000075Dzīvokļa īpašumsAiviekstes iela 2 - 3, Stalīdzāni, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
2470449000073Dzīvokļa īpašumsAiviekstes iela 2 - 4, Stalīdzāni, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
2570440020168Zemes un būvju īpašumsAiviekstes iela 2A, Stalīdzāni, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
Nosaukums: Skaldas 2
Citi nosaukumi: Skaldas
2670440020152Zemes un būvju īpašumsAiviekstes iela 3, Stalīdzāni, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
Nosaukums: Aiviekstes iela 3
2770440020153Zemes un būvju īpašumsAiviekstes iela 5, Stalīdzāni, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
Nosaukums: Aiviekstes iela 5
2870449000129Dzīvokļa īpašumsAiviekstes iela 5 - 1, Stalīdzāni, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
2970449000162Dzīvokļa īpašumsAiviekstes iela 5 - 2, Stalīdzāni, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
3070440020154Zemes un būvju īpašumsAiviekstes iela 7, Stalīdzāni, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
Nosaukums: Aiviekstes iela 7
3170449000009Dzīvokļa īpašumsAiviekstes iela 7 - 2, Stalīdzāni, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
3270449000010Dzīvokļa īpašumsAiviekstes iela 7 - 3, Stalīdzāni, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
3370449000036Dzīvokļa īpašumsAiviekstes iela 7 - 4, Stalīdzāni, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
3470449000012Dzīvokļa īpašumsAiviekstes iela 7 - 5, Stalīdzāni, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
3570449000080Dzīvokļa īpašumsAiviekstes iela 7 - 6, Stalīdzāni, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
3670449000006Dzīvokļa īpašumsAiviekstes iela 7 - 7, Stalīdzāni, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
3770449000118Dzīvokļa īpašumsAiviekstes iela 7 - 8, Stalīdzāni, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
3870440020155Zemes un būvju īpašumsAiviekstes iela 9, Stalīdzāni, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
Nosaukums: Aiviekstes iela 9
3970449000145Dzīvokļa īpašumsAiviekstes iela 9 - 1, Stalīdzāni, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
4070449000124Dzīvokļa īpašumsAiviekstes iela 9 - 2, Stalīdzāni, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
4170449000204Dzīvokļa īpašumsAiviekstes iela 9 - 3, Stalīdzāni, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
4270449000052Dzīvokļa īpašumsAiviekstes iela 9 - 4, Stalīdzāni, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
4370449000120Dzīvokļa īpašumsAiviekstes iela 9 - 5, Stalīdzāni, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
4470449000087Dzīvokļa īpašumsAiviekstes iela 9 - 6, Stalīdzāni, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
4570449000021Dzīvokļa īpašumsAiviekstes iela 9 - 7, Stalīdzāni, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
4670449000123Dzīvokļa īpašumsAiviekstes iela 9 - 8, Stalīdzāni, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
4770440010038Zemes un būvju īpašumsAiviekstes iela 11, Stalīdzāni, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
Nosaukums: Tīrumnieki
4870445020006Būvju īpašumsAiviekstes iela 13, Stalīdzāni, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
Nosaukums: Aiviekstes iela 13
4970440020037Zemes un būvju īpašumsAiviekstes iela 15, Stalīdzāni, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
Nosaukums: Jaunķepši
5070440020118Zemes un būvju īpašumsKrasta iela 1, Stalīdzāni, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
Nosaukums: Dangas
Īpašuma dati atjaunoti: 10.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".