Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 314 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
170440080208Zemes un būvju īpašums"Artēziskā aka Barkava", Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
Nosaukums: Artēziskā aka Barkavā
270440080043Zemes un būvju īpašums"Barkavas tvaika dzirnavas 1", Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
Nosaukums: Barkavas tvaika dzirnavas 1
370440080031Zemes un būvju īpašums"Barkavas tvaika dzirnavas 2", Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
Nosaukums: Barkavas tvaika dzirnavas 2
470440080054Zemes un būvju īpašums"Dzirnavas", Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
Nosaukums: Dzirnavas
570440080473Zemes un būvju īpašums"Enerģija", Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
670440080224Zemes un būvju īpašums"Kalte", Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
Nosaukums: Lisiņa
770440080486Zemes un būvju īpašums"Ķiplociņi", Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
870440080425Zemes un būvju īpašums"Miķeļi", Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
Nosaukums: Miķeļi
970440080026Zemes un būvju īpašums"Putnu ferma 2", Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
Nosaukums: Akmiņsala
1070440080302Zemes un būvju īpašums"Putnu ferma 6", Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
Nosaukums: 7.korpuss
1170445080017Būvju īpašums"Putnu ferma 6", Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
1270440080016Zemes un būvju īpašums"Putnu ferma 7", Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
Nosaukums: Putnu ferma 7
1370440080331Zemes un būvju īpašums"TP-4326", Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
1470440080466Zemes un būvju īpašums"TP-4498", Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
1570440080469Zemes un būvju īpašums"TP Akmeņsalas", Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
1670440080134Zemes un būvju īpašumsAvotu iela 1, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
Nosaukums: Burtnieki
1770440080177Zemes un būvju īpašumsAvotu iela 2, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
Nosaukums: Vašķi
1870440080105Zemes un būvju īpašumsAvotu iela 4, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
Nosaukums: Riekstiņi
1970440080063Zemes un būvju īpašumsAvotu iela 6, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
Nosaukums: Pakalnieši
2070440080215Zemes un būvju īpašumsAvotu iela 7, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
Nosaukums: Mednieku namiņš
2170440080071Zemes un būvju īpašumsBrīvības iela 1, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
Nosaukums: Kadiķi
2270440080087Zemes un būvju īpašumsBrīvības iela 3, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
Nosaukums: Strautiņi
2370440080132Zemes un būvju īpašumsBrīvības iela 5, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
Nosaukums: Zeltaine
2470440080204Zemes un būvju īpašumsBrīvības iela 5A, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
Nosaukums: Ilūzijas
2570440080163Zemes un būvju īpašumsBrīvības iela 6, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
Nosaukums: Vīģes
2670440080295Zemes un būvju īpašumsBrīvības iela 7, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
Nosaukums: Brīvības iela 7
Citi nosaukumi: Barkavas kultūras nams
2770440080036Zemes un būvju īpašumsBrīvības iela 8, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
Nosaukums: Jānīši
2870440080131Zemes un būvju īpašumsBrīvības iela 8A, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
Nosaukums: Tūjas
2970440080210Zemes un būvju īpašumsBrīvības iela 9, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
Nosaukums: Administratīvā ēka
Citi nosaukumi

Barkavas bibliotēka, Barkavas pagasta pārvalde, Barkavas pansionāts, Gaiļa

3070440080272Zemes un būvju īpašumsBrīvības iela 11, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
Nosaukums: Brīvības iela 11
3170449000177Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 11 - 1, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
3270449000108Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 11 - 2, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
3370449000192Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 11 - 3, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
3470449000105Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 11 - 4, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
3570449000104Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 11 - 5, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
3670449000136Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 11 - 6, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
3770440080144Zemes un būvju īpašumsBrīvības iela 12, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
Nosaukums: Stradiņi
3870440080174Zemes un būvju īpašumsBrīvības iela 12A, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
3970440080273Zemes un būvju īpašumsBrīvības iela 13, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
Nosaukums: Brīvības iela 13
4070440080264Zemes un būvju īpašumsBrīvības iela 14, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
Nosaukums: Brīvības iela 14
4170449000125Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 14 - 1, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
4270449000101Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 14 - 2, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
4370449000019Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 14 - 3, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
4470449000158Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 14 - 4, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
4570449000044Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 14 - 5, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
4670449000020Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 14 - 6, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
4770449000152Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 14 - 7, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
4870449000146Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 14 - 8, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
4970449000024Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 14 - 9, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
5070449000110Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 14 - 10, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
Īpašuma dati atjaunoti: 10.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".