Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 28877 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
170420100550Zemes un būvju īpašums"Ābele", Aronas pagasts, Madonas novads, LV-4847
Nosaukums: Ābele
270420080160Zemes un būvju īpašums"Ābeļi", Aronas pagasts, Madonas novads, LV-4847
Nosaukums: Ābeļi
370270090088Zemes un būvju īpašums"Ābelītes", Cesvaines pagasts, Madonas novads, LV-4871
Nosaukums: Ābelītes
470580160068Zemes un būvju īpašums"Ābelītes", Indrānu pagasts, Madonas novads, LV-4826
Nosaukums: Ābelītes
570860050111Zemes un būvju īpašums"Ābeļkalni", Praulienas pagasts, Madonas novads, LV-4825
Nosaukums: Ābeļkalni
670540080501Zemes un būvju īpašums"Ābeļkalns", Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Nosaukums: Ābeļkalns
770600030134Zemes un būvju īpašums"Ābeltiņi", Jumurda, Jumurdas pagasts, Madonas novads, LV-4844
Nosaukums: Ābeltiņi
870860090069Zemes un būvju īpašums"Ābeltiņi", Praulienas pagasts, Madonas novads, LV-4824
Nosaukums: Ābeltiņi
970685070013Būvju īpašums"Ābeļu Vīnakalns", Liezēre, Liezēres pagasts, Madonas novads, LV-4884
1070680130139Zemes un būvju īpašums"Ābeļziedi", Liezēres pagasts, Madonas novads, LV-4884
Nosaukums: Ābeļziedi
1170820060001Zemes un būvju īpašums"Āboliņi", Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4830
Nosaukums: Āboliņi
1270925080002Būvju īpašums"Āboliņi", Sausnēja, Sausnējas pagasts, Madonas novads, LV-4841
Citi nosaukumi: Āboliņi
1370820060115Zemes un būvju īpašums"Āboliņmasts", Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4830
Nosaukums: Āboliņmasts
1470920030140Zemes un būvju īpašums"Ābolkalni", Sausnējas pagasts, Madonas novads, LV-4841
Nosaukums: Ābolkalni
1570580160126Zemes un būvju īpašums"Ābolkalns", Indrānu pagasts, Madonas novads, LV-4826
Nosaukums: Ābolkalns
1670440120031Zemes un būvju īpašums"Āboltiņi", Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834
Nosaukums: Āboltiņi
1770900030026Zemes un būvju īpašums"Abora", Sarkaņu pagasts, Madonas novads, LV-4870
Nosaukums: Abora
1870700100033Zemes un būvju īpašums"Aburtdzirnavas", Ļaudonas pagasts, Madonas novads, LV-4863
Nosaukums: Aburtdzirnavas
1970700100003Zemes un būvju īpašums"Aburti", Ļaudonas pagasts, Madonas novads, LV-4863
Nosaukums: Aburti
Citi nosaukumi: Aburti
2070700100006Zemes un būvju īpašums"Aburtu Austriņi", Ļaudonas pagasts, Madonas novads, LV-4863
Nosaukums: Austriņi
2170460020040Zemes un būvju īpašums"Actiņas", Bērzaunes pagasts, Madonas novads, LV-4853
Nosaukums: Actiņas
2270620110003Zemes un būvju īpašums"Ādami 1", Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
Nosaukums: Ādami 1
2370580120019Zemes un būvju īpašums"Adatas", Indrānu pagasts, Madonas novads, LV-4830
Nosaukums: Adatas
2470740030005Zemes un būvju īpašums"Ādmenes", Mārcienas pagasts, Madonas novads, LV-4852
Nosaukums: Ādmenes
2570460080282Zemes un būvju īpašums"Ādumnieki", Bērzaunes pagasts, Madonas novads, LV-4853
Nosaukums: Ādumnieki
Citi nosaukumi: Ādumnieki
2670900090044Zemes un būvju īpašums"Agmāres", Sarkaņu pagasts, Madonas novads, LV-4870
Nosaukums: Agmāres
2770860100017Zemes un būvju īpašums"Agri", Prauliena, Praulienas pagasts, Madonas novads, LV-4825
Nosaukums: Agri
2870700040187Zemes un būvju īpašums"Agrotocītes", Ļaudonas pagasts, Madonas novads, LV-4862
Nosaukums: Agrotocītes
2970860110038Zemes un būvju īpašums"Aigari", Praulienas pagasts, Madonas novads, LV-4825
Nosaukums: Aigari
3070580040070Zemes un būvju īpašums"Aijas", Indrānu pagasts, Madonas novads, LV-4830
Nosaukums: Aijas
3170960070002Zemes un būvju īpašums"Aijas", Vestienas pagasts, Madonas novads, LV-4855
Nosaukums: Aijas
3270900080081Zemes un būvju īpašums"Airītes", Sarkaņu pagasts, Madonas novads, LV-4870
Nosaukums: Airītes
3370680060051Zemes un būvju īpašums"Aišātnieki", Liezēres pagasts, Madonas novads, LV-4884
3470860160181Zemes un būvju īpašums"Aiviekste", Vecsaikava, Praulienas pagasts, Madonas novads, LV-4825
Nosaukums: Aiviekste
3570620120124Zemes un būvju īpašums"Aiviekste 1", Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
Nosaukums: Aiviekste 1
3670620120121Zemes un būvju īpašums"Aiviekste 61", Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
3770620120122Zemes un būvju īpašums"Aiviekste 62A", Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
Citi nosaukumi: top!
3870620120009Zemes un būvju īpašums"Aiviekste 67", Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
Nosaukums: Aiviekste
3970620120022Zemes un būvju īpašums"Aiviekstes", Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
Nosaukums: Aiviekstes
4070860170040Zemes un būvju īpašums"Aiviekstes", Praulienas pagasts, Madonas novads, LV-4825
Nosaukums: Aiviekstes
Citi nosaukumi: Aiviekstes
4170820140031Zemes un būvju īpašums"Aiviekstes hidromezgls-icentrs", Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4830
Nosaukums: Aiviekstes hidromezgls
Citi nosaukumi: Lubāna mitrāja informācijas centrs
4270825140001Būvju īpašums"Aiviekstes hidromezgls-icentrs", Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4830
Nosaukums: Aiviekstes hidromezgls - icentrs
Citi nosaukumi: Lubāna mitrāja informācijas centrs
4370620120067Zemes un būvju īpašums"Aiviekstes māja 1", Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
Nosaukums: Aiviekstes māja 1
4470629000100Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 1" - 1, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
4570629000240Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 1" - 2, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
4670629000103Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 1" - 3, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
4770629000141Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 1" - 4, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
4870620120068Zemes un būvju īpašums"Aiviekstes māja 2", Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
Nosaukums: Aiviekstes māja 2
4970629000118Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 2" - 1, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
5070629000267Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 2" - 2, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
Īpašuma dati atjaunoti: 22.06.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".