Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Augšdaugavas novads » Līksnas pagasts » Ļūbaste 1 » Mājas

1. - 50. no 430 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
144680060121Zemes un būvju īpašums"1", Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Ļūbaste Nr.1
244680060122Zemes un būvju īpašums"2", Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Ļūbaste 2
344680060123Zemes un būvju īpašums"3", Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Ļūbaste z.g.3
444680060124Zemes un būvju īpašums"4", Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Ļūbaste,z.g.Nr.4
544680060125Zemes un būvju īpašums"5", Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Ļūbaste Nr.5
644680060040Zemes un būvju īpašums"6", Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: D/s Ļūbaste z.g.Nr.6
744680060126Zemes un būvju īpašums"7", Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Ļūbaste z.g.7
844680060127Zemes un būvju īpašums"8", Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Ļūbaste,z.g. 8
944680060033Zemes un būvju īpašums"9", Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
1044680060039Zemes un būvju īpašums"10", Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: D/S Ļūbaste Z.G.Nr.10
1144680060128Zemes un būvju īpašums"11", Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Ļūbaste,z.g.Nr.11
1244680060129Zemes un būvju īpašums"12", Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Ļūbaste,z.g.Nr.12
1344680060130Zemes un būvju īpašums"13", Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Ļūbaste 13
1444680060502Zemes un būvju īpašums"13A", Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Ļūbaste 13A
1544680060131Zemes un būvju īpašums"14", Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Ļūbaste 14
1644680060132Zemes un būvju īpašums"15", Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Ļūbaste 1, 15
1744680060133Zemes un būvju īpašums"16", Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Ļūbaste z.g.16
1844680060056Zemes un būvju īpašums"17", Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Ļūbaste z.g.17
1944685060012Būvju īpašums"18", Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Ļūbaste z.g. 18
2044680060134Zemes un būvju īpašums"18", Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Ļūbaste z.g.18
2144680060135Zemes un būvju īpašums"19", Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Ļūbaste z.g.19
2244680060018Zemes un būvju īpašums"21", Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Ļūbaste, z.g.21
2344680060137Zemes un būvju īpašums"22", Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Ļūbaste 22
2444680060138Zemes un būvju īpašums"23", Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Ļūbaste 23
2544680060139Zemes un būvju īpašums"24", Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Ļūbaste z.g.24
2644680060141Zemes un būvju īpašums"26", Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Ļūbaste z.g.Nr.26
2744680060142Zemes un būvju īpašums"27", Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: d/s Ļūbaste, zemes gabals Nr.27
2844680060143Zemes un būvju īpašums"28", Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Ļūbaste z.g.-28
2944680060144Zemes un būvju īpašums"29", Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Ļūbaste, z.g.Nr.29
3044680060145Zemes un būvju īpašums"30", Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Ļūbaste, 30
3144680060041Zemes un būvju īpašums"31", Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Ļūbaste
3244680060146Zemes un būvju īpašums"32", Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: d/s Ļūbaste z.g.Nr.32
3344680060147Zemes un būvju īpašums"33", Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Ļūbaste 1, 33
3444680060042Zemes un būvju īpašums"34", Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Ļūbaste, z.g. Nr.34
3544680060148Zemes un būvju īpašums"35", Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Ļūbaste,z.g.Nr.35
3644680060149Zemes un būvju īpašums"36", Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Ļūbaste,z.g.-36
3744680060150Zemes un būvju īpašums"37", Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Ļūbaste z.g.37
3844680060151Zemes un būvju īpašums"38", Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Ļūbaste z.g. 38
3944680060152Zemes un būvju īpašums"39", Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Ļūbaste 39
4044680060153Zemes un būvju īpašums"40", Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Ļūbaste z.g.40
4144680060154Zemes un būvju īpašums"41", Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Ļūbaste, z.g.Nr.41
4244680060155Zemes un būvju īpašums"42", Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Ļūbaste z.g.42
4344680060156Zemes un būvju īpašums"43", Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Ļūbaste z.g.43
4444680060157Zemes un būvju īpašums"50", Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Ļūbaste z.g.50
4544680060158Zemes un būvju īpašums"51", Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Ļūbaste z.g.51
4644680060037Zemes un būvju īpašums"52", Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Ļūbaste
4744680060159Zemes un būvju īpašums"53", Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: 53, Ļūbaste
4844680060160Zemes un būvju īpašums"60", Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Ļūbaste, 60
4944680060161Zemes un būvju īpašums"61", Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Ļūbaste 61
5044680060162Zemes un būvju īpašums"62", Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Ļūbaste-1, z.g. Nr.62
Īpašuma dati atjaunoti: 18.06.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".