Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Ķekavas novads » Ķekavas pagasts » Katlakalns » Liliju iela » Mājas

1. - 23. no 23 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
180700020388Zemes un būvju īpašumsLiliju iela 1, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr.440
280700020442Zemes un būvju īpašumsLiliju iela 2, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr.465
380700020186Zemes un būvju īpašumsLiliju iela 3, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr. 441
480700020546Zemes un būvju īpašumsLiliju iela 4, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: D/s Ziedonis Nr.464
580700020541Zemes un būvju īpašumsLiliju iela 5, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: d/s Ziedonis Nr.443
680700020267Zemes un būvju īpašumsLiliju iela 6, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr.463
780700020382Zemes un būvju īpašumsLiliju iela 7, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr.444
880700020384Zemes un būvju īpašumsLiliju iela 8, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr. 462
980700020542Zemes un būvju īpašumsLiliju iela 9, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr.445
1080700020061Zemes un būvju īpašumsLiliju iela 10, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr. 461
1180700020342Zemes un būvju īpašumsLiliju iela 11, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr.446
1280700020038Zemes un būvju īpašumsLiliju iela 12, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr 460
1380700020074Zemes un būvju īpašumsLiliju iela 13, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: d/s Ziedonis Nr.447
1480700020545Zemes un būvju īpašumsLiliju iela 14, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr.459
1580700020438Zemes un būvju īpašumsLiliju iela 15, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: d/s Ziedonis 448
1680700020054Zemes un būvju īpašumsLiliju iela 16, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr. 458
1780700020202Zemes un būvju īpašumsLiliju iela 17, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr.449
1880700020472Zemes un būvju īpašumsLiliju iela 18, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr.457
1980700020187Zemes un būvju īpašumsLiliju iela 19, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr.451
2080700020490Zemes un būvju īpašumsLiliju iela 20, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr.456
2180700020343Zemes un būvju īpašumsLiliju iela 22, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr.455
2280700020334Zemes un būvju īpašumsLiliju iela 24, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr.454
2380700020544Zemes un būvju īpašumsLiliju iela 26, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: d/s Ziedonis Nr.453
Īpašuma dati atjaunoti: 18.06.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".