Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 1723 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
144680080070Zemes un būvju īpašums"1", Kooperators, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Kooperators,z.g.Nr.1
244680090039Zemes un būvju īpašums"1", Latgale, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: D/s Latgale z.g. Nr.1
344680060121Zemes un būvju īpašums"1", Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Ļūbaste Nr.1
444680070080Zemes un būvju īpašums"1", Nahodka, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Nahodka 1
544680070018Zemes un būvju īpašums"1", Priežu sils, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Priežu sils 1
644680080367Zemes un būvju īpašums"1A", Kooperators, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
744680080155Zemes un būvju īpašums"2", Kooperators, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Kooperators 2
844680090209Zemes un būvju īpašums"2", Latgale, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Latgale 2
944680060122Zemes un būvju īpašums"2", Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Ļūbaste 2
1044680070081Zemes un būvju īpašums"2", Nahodka, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Nahodka 2
1144680070019Zemes un būvju īpašums"2", Priežu sils, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Priežu sils z.g.2
1244680090210Zemes un būvju īpašums"3", Latgale, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Latgale z.g.3
1344680060123Zemes un būvju īpašums"3", Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Ļūbaste z.g.3
1444680070082Zemes un būvju īpašums"3", Nahodka, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Nahodka z.g. 3
1544680070020Zemes un būvju īpašums"3", Priežu sils, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Priežu sils, 3
1644680080068Zemes un būvju īpašums"4", Kooperators, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Kooperators z.g. Nr.4
1744680090211Zemes un būvju īpašums"4", Latgale, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Latgale 4
1844680060124Zemes un būvju īpašums"4", Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Ļūbaste,z.g.Nr.4
1944680070083Zemes un būvju īpašums"4", Nahodka, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Nahodka 4
2044680070021Zemes un būvju īpašums"4", Priežu sils, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Priežu sils 4
2144680080156Zemes un būvju īpašums"5", Kooperators, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Kooperators z.g.Nr.5
2244680090212Zemes un būvju īpašums"5", Latgale, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Latgale z.g.5
2344680060125Zemes un būvju īpašums"5", Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Ļūbaste Nr.5
2444680070084Zemes un būvju īpašums"5", Nahodka, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Nahodka z.g. 5
2544680070022Zemes un būvju īpašums"5", Priežu sils, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Priežu sils 5
2644680080157Zemes un būvju īpašums"6", Kooperators, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Kooperators 6
2744680090213Zemes un būvju īpašums"6", Latgale, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Latgale, z.g.Nr.6
2844680060040Zemes un būvju īpašums"6", Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: D/s Ļūbaste z.g.Nr.6
2944680070085Zemes un būvju īpašums"6", Nahodka, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Nahodka 6
3044685080001Būvju īpašums"7", Kooperators, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: D/s Kooperators
3144680080158Zemes un būvju īpašums"7", Kooperators, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Kooperators 7
3244680090214Zemes un būvju īpašums"7", Latgale, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Latgale z.g.7
3344680060126Zemes un būvju īpašums"7", Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Ļūbaste z.g.7
3444680070086Zemes un būvju īpašums"7", Nahodka, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Nahodka, z.g.7
3544680080159Zemes un būvju īpašums"8", Kooperators, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Kooperators z.g.Nr.8
3644680090215Zemes un būvju īpašums"8", Latgale, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Latgale 8
3744685090016Būvju īpašums"8", Latgale, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
3844680060127Zemes un būvju īpašums"8", Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Ļūbaste,z.g. 8
3944680070087Zemes un būvju īpašums"8", Nahodka, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Nahodka z.g.8
4044680070025Zemes un būvju īpašums"8", Priežu sils, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Priežu sils z.g. 8
4144680080160Zemes un būvju īpašums"9", Kooperators, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Kooperators, 9
4244680090216Zemes un būvju īpašums"9", Latgale, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Latgale z.g. 9
4344680060033Zemes un būvju īpašums"9", Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
4444680070088Zemes un būvju īpašums"9", Nahodka, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Nahodka z.g.9
4544680070026Zemes un būvju īpašums"9", Priežu sils, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Priežu sils 9
4644680080161Zemes un būvju īpašums"10", Kooperators, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Kooperators, 10
4744680060039Zemes un būvju īpašums"10", Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: D/S Ļūbaste Z.G.Nr.10
4844680070089Zemes un būvju īpašums"10", Nahodka, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Nahodka z.g.10
4944680070027Zemes un būvju īpašums"10", Priežu sils, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Priežu sils 10
5044680080162Zemes un būvju īpašums"11", Kooperators, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Kooperators , z.g. Nr.11
Īpašuma dati atjaunoti: 13.06.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".