Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, apkaimes vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 145 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
178780030006Zemes un būvju īpašums"Ābelītes", Lielie Garanči, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4601
Nosaukums: Ābelītes
278780030028Zemes un būvju īpašums"Āboliņš", Lielie Garanči, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4601
Nosaukums: Jeļenas
378780030314Zemes un būvju īpašums"Aleksandri", Lielie Garanči, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4601
Nosaukums: Aleksandri
478780030280Zemes un būvju īpašums"Ausma", Lielie Garanči, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4601
Nosaukums: Ausma
578780030003Zemes un būvju īpašums"Bērzi", Lielie Garanči, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4601
Nosaukums: Bērzi
678780030258Zemes un būvju īpašums"Brokāni", Lielie Garanči, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4601
Nosaukums: Brokāni
778780030300Zemes un būvju īpašums"Burovi", Lielie Garanči, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4601
Nosaukums: Burovi
878780030273Zemes un būvju īpašums"Cinijas", Lielie Garanči, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4601
978780030479Zemes un būvju īpašums"Dārza mājas", Lielie Garanči, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4601
Nosaukums: Dārza mājas
1078780030418Zemes un būvju īpašums"Dzirkstelīte", Lielie Garanči, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4601
Nosaukums: Dzirkstelīte
1178785030019Būvju īpašums"Dzirkstelīte", Lielie Garanči, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4601
Nosaukums: Dzirkstele 375
1278780030305Zemes un būvju īpašums"Ērkšķi", Lielie Garanči, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4601
Nosaukums: Ērkšķi
1378780030128Zemes un būvju īpašums"Gaišais ceļš 88", Lielie Garanči, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4601
Nosaukums: Gaišais ceļš 88
1478780030129Zemes un būvju īpašums"Gaišais ceļš 89", Lielie Garanči, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4601
Nosaukums: Gaišais ceļš 89
1578780030131Zemes un būvju īpašums"Gaišais ceļš 90", Lielie Garanči, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4601
Nosaukums: Gaišais ceļš 90,91
1678780030132Zemes un būvju īpašums"Gaišais ceļš 92", Lielie Garanči, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4601
Nosaukums: Garanči
1778780030133Zemes un būvju īpašums"Gaišais ceļš 93", Lielie Garanči, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4601
Nosaukums: Gaišais ceļš 93
1878780030134Zemes un būvju īpašums"Gaišais ceļš 94", Lielie Garanči, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4601
Nosaukums: Gaišais ceļš 94
1978780030040Zemes un būvju īpašums"Gaišais ceļš 95", Lielie Garanči, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4601
Nosaukums: Gaišais ceļš 95
2078780030135Zemes un būvju īpašums"Gaišais ceļš 97", Lielie Garanči, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4601
Nosaukums: Gaišais ceļš 97
2178780030137Zemes un būvju īpašums"Gaišais ceļš 98", Lielie Garanči, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4601
Nosaukums: Gaišais ceļš 98
2278780030138Zemes un būvju īpašums"Gaišais ceļš 99", Lielie Garanči, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4601
Nosaukums: Gaišais ceļš 99
2378780030139Zemes un būvju īpašums"Gaišais ceļš 100", Lielie Garanči, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4601
Nosaukums: Gaišais ceļš 100, 101
2478780030141Zemes un būvju īpašums"Gaišais ceļš 102", Lielie Garanči, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4601
Nosaukums: Gaišais ceļš 102
2578780030142Zemes un būvju īpašums"Gaišais ceļš 103", Lielie Garanči, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4601
Nosaukums: Garanči
2678780030049Zemes un būvju īpašums"Gaišais ceļš 104", Lielie Garanči, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4601
Nosaukums: Gaišais ceļš
2778780030050Zemes un būvju īpašums"Gaišais ceļš 105", Lielie Garanči, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4601
Nosaukums: Gaišais ceļš 105
2878780030051Zemes un būvju īpašums"Gaišais ceļš 106", Lielie Garanči, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4601
Nosaukums: Gaišais ceļš 106
2978780030052Zemes un būvju īpašums"Gaišais ceļš 107", Lielie Garanči, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4601
Nosaukums: Gaišais ceļš-107
3078780030053Zemes un būvju īpašums"Gaišais ceļš 108", Lielie Garanči, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4601
Nosaukums: Gaišais ceļš 108
3178780030054Zemes un būvju īpašums"Gaišais ceļš 109", Lielie Garanči, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4601
Nosaukums: Gaišais ceļš 109
3278780030055Zemes un būvju īpašums"Gaišais ceļš 110", Lielie Garanči, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4601
Nosaukums: Gaišais ceļš 110
3378780030056Zemes un būvju īpašums"Gaišais ceļš 111", Lielie Garanči, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4601
Nosaukums: Garanči
3478780030057Zemes un būvju īpašums"Gaišais ceļš 112", Lielie Garanči, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4601
Nosaukums: Gaišais ceļš 112,113,119
3578780030059Zemes un būvju īpašums"Gaišais ceļš 114", Lielie Garanči, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4601
Nosaukums: Gaišais ceļš 114
3678780030060Zemes un būvju īpašums"Gaišais ceļš 115", Lielie Garanči, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4601
Nosaukums: Gaišais ceļš 115
3778780030061Zemes un būvju īpašums"Gaišais ceļš 116", Lielie Garanči, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4601
Nosaukums: Gaisāis ceļš 116
3878780030062Zemes un būvju īpašums"Gaišais ceļš 117", Lielie Garanči, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4601
Nosaukums: Gaišais ceļš 117
3978780030063Zemes un būvju īpašums"Gaišais ceļš 118", Lielie Garanči, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4601
Nosaukums: Gaišais ceļš 118
4078780030046Zemes un būvju īpašums"Gaišais ceļš 120", Lielie Garanči, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4601
Nosaukums: Gaišais ceļš 120
4178780030065Zemes un būvju īpašums"Gaišais ceļš 121", Lielie Garanči, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4601
Nosaukums: Gaišais ceļš 121
4278780030044Zemes un būvju īpašums"Gaišais ceļš 122", Lielie Garanči, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4601
Nosaukums: Gaišais ceļš
4378780030041Zemes un būvju īpašums"Gaišais ceļš 123", Lielie Garanči, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4601
Nosaukums: Ind.Augļu Dārzs 5(2-123/124)
4478780030036Zemes un būvju īpašums"Gaišais ceļš 125", Lielie Garanči, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4601
Nosaukums: Gaišais ceļš
4578780030067Zemes un būvju īpašums"Gaišais ceļš 126", Lielie Garanči, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4601
Nosaukums: Gaišais ceļš 126
4678780030042Zemes un būvju īpašums"Gaišais ceļš 127", Lielie Garanči, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4601
Nosaukums: Gaišais ceļš
4778780030045Zemes un būvju īpašums"Gaišais ceļš 128", Lielie Garanči, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4601
Nosaukums: Gaišais ceļš
4878780030068Zemes un būvju īpašums"Gaišais ceļš 129", Lielie Garanči, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4601
Nosaukums: Gaišais ceļš
4978780030043Zemes un būvju īpašums"Gaišais ceļš 130", Lielie Garanči, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4601
Nosaukums: Gaišais ceļš
5078780030039Zemes un būvju īpašums"Gaišais ceļš 131", Lielie Garanči, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4601
Nosaukums: Gaišais ceļš 131
Īpašuma dati atjaunoti: 10.06.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap