Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Dienvidkurzemes novads » Grobiņa » Lielā iela » Mājas

1. - 50. no 390 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
164090060109Zemes un būvju īpašumsDienvidkurzemes novads
Nosaukums: Pilskalns un Ūdenskrātuve-1
Citi nosaukumi: I Cafe
264090030219Zemes un būvju īpašumsLielā iela 1, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
364099000860Dzīvokļa īpašumsLielā iela 1 - 2, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
464099000827Dzīvokļa īpašumsLielā iela 1 - 9, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
564099000781Dzīvokļa īpašumsLielā iela 1 - 10, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
664099000767Dzīvokļa īpašumsLielā iela 1 - 11, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
764090030227Zemes un būvju īpašumsLielā iela 2, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
Nosaukums: Lielā iela 2
864099000575Dzīvokļa īpašumsLielā iela 2 - 1, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
964090030093Zemes un būvju īpašumsLielā iela 2A, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
Nosaukums: Lielā iela 2A
1064090030062Zemes un būvju īpašumsLielā iela 3, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
Nosaukums: Lielā iela 3
1164090030101Zemes un būvju īpašumsLielā iela 4, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
Nosaukums: Lielā iela 4
1264090030200Zemes un būvju īpašumsLielā iela 5, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
Nosaukums: Lielā iela 5
1364090030099Zemes un būvju īpašumsLielā iela 6A, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
1464090030276Zemes un būvju īpašumsLielā iela 6B, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
Nosaukums: Lielā iela 6
1564090030199Zemes un būvju īpašumsLielā iela 7, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
Nosaukums: Lielā iela 7
1664090030105Zemes un būvju īpašumsLielā iela 8, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
Citi nosaukumi: Viada, VIADA "Grobiņa"
1764090030034Zemes un būvju īpašumsLielā iela 8B, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
Nosaukums: Lielā iela 8B
1864090030055Zemes un būvju īpašumsLielā iela 9, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
Nosaukums: Lielā iela 9
1964090030198Zemes un būvju īpašumsLielā iela 9A, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
Nosaukums: Lielā iela 9A
2064090030022Zemes un būvju īpašumsLielā iela 10, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
Nosaukums: Lielā iela 10
2164090030035Zemes un būvju īpašumsLielā iela 10A, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
Nosaukums: Lielā iela 10A
2264095030035Būvju īpašumsLielā iela 10A, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
Nosaukums: Lielā iela 10A
2364090030074Zemes un būvju īpašumsLielā iela 10B, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
Nosaukums: Lielā iela 10 B
2464090030046Zemes un būvju īpašumsLielā iela 11, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
Nosaukums: Lielā iela 11
2564090030114Zemes un būvju īpašumsLielā iela 12, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
Nosaukums: Lielā iela 12
2664090030020Zemes un būvju īpašumsLielā iela 13, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
Nosaukums: Lielā iela 13
2764095030094Būvju īpašumsLielā iela 14, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
Nosaukums: Lielā iela 14
2864090030094Zemes un būvju īpašumsLielā iela 14, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
Nosaukums: Lielā iela 14
2964099000430Dzīvokļa īpašumsLielā iela 14 - 1, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
3064099000225Dzīvokļa īpašumsLielā iela 14 - 2, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
3164099000251Dzīvokļa īpašumsLielā iela 14 - 4, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
3264090030195Zemes un būvju īpašumsLielā iela 15, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
Nosaukums: Lielā iela 15
3364090030194Zemes un būvju īpašumsLielā iela 17, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
3464099000569Dzīvokļa īpašumsLielā iela 17 - 1, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
3564099000418Dzīvokļa īpašumsLielā iela 17 - 2, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
3664099000880Dzīvokļa īpašumsLielā iela 17 - 3, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
3764099000272Dzīvokļa īpašumsLielā iela 17 - 4, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
3864090030175Zemes un būvju īpašumsLielā iela 18, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
3964090030087Zemes un būvju īpašumsLielā iela 19, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
4064099000864Dzīvokļa īpašumsLielā iela 19 - 1, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
4164099000464Dzīvokļa īpašumsLielā iela 19 - 2, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
4264099000414Dzīvokļa īpašumsLielā iela 19 - 3, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
4364099000801Dzīvokļa īpašumsLielā iela 19 - 4, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
4464099000838Dzīvokļa īpašumsLielā iela 19 - 5, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
4564099000862Dzīvokļa īpašumsLielā iela 19 - 6, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
4664099000213Dzīvokļa īpašumsLielā iela 19 - 7, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
4764099004053Dzīvokļa īpašumsLielā iela 19 - 8, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
4864099003909Dzīvokļa īpašumsLielā iela 19 - 9, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
4964099000883Dzīvokļa īpašumsLielā iela 19 - 10, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
5064099000399Dzīvokļa īpašumsLielā iela 19 - 11, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
Īpašuma dati atjaunoti: 22.06.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".